Share
Bedrijf overnemen of overlaten

Later lezen?

Hoe verloopt de overname van een handelszaak?

Het overnemen van een bestaande handelszaak heeft enkele voordelen, want je als zelfstandig ondernemer hebt meteen al een markt, naambekendheid, personeel, een bewezen succes… Hoe moet je precies te werk gaan?

overname handelspand

Wat met het onroerend goed?

Het onroerend goed waarin de over te nemen zaak wordt uitgebaat is uiteraard één van de belangrijkste elementen bij een overname.

Je koopt het aan

Wanneer je de eigendom verwerft van onroerend goed, wordt deze aankoop vastgelegd in een akte voor de notaris. Meestal wordt die voorafgegaan door de onderhandse verkoopovereenkomst of ‘compromis’.

Let op! Deze onderhandse verkoopovereenkomst is bindend en kan niet meer zomaar eenzijdig verbroken worden.

In deze onderhandse overeenkomst moeten alvast volgende gegevens staan:

 • de identiteit van de koper en de verkoper
 • een duidelijke beschrijving van het pand
 • de voorwaarden van de verkoop (onder andere de prijs)
 • eventuele erfdienstbaarheden op het goed
 • het betaalde voorschot
 • het tijdstip van de betaling van de verkoopprijs
 • het ogenblik van de ingebruikname
 • de regeling van de onroerende voorheffing
 • de aangestelde notaris(sen)
 • het ogenblik van het opmaken van de notariële akte

Je verwerft het door een erfenis, schenking of testament

Neem je een zaak over na erfenis, schenking of testament, dan moet er rekening gehouden worden met de regels van het erfrecht en het schenkingsrecht.

Je huurt het

Blijft de overlater eigenaar van de eigendom en verhuurt hij/zij aan jou het gebouw, dan moet je rekening houden met de huurwetgeving. Indien de overlater zelf huurder is, moet er eerst gecheckt worden of de huur überhaupt wel kan worden overgedragen en zo ja, volgens welke regels dit mogelijk is.

 

Zijn alle vergunningen in orde?

De bouwvergunning

Ga bij de overname na of er voor alle onderdelen (ook verharde oppervlaktes, zoals een parking) een geldige stedenbouwkundige vergunning voor de onderneming werd afgeleverd. Ook de bestemming van het gebied waar de zaak ligt, controleer je best vooraf. Indien de zaak zonevreemd is, is het in elk geval sterk af te raden om die over te nemen voor verdere exploitatie.

De socio-economische vergunning

Wanneer je een winkel van minstens 400 m² verkoopoppervlakte overneemt, moet je verplicht over een socio-economische vergunning beschikken. Als de overname gepaard gaat met een uitbreiding of wijziging van de activiteiten, bijvoorbeeld door een nieuw assortiment, dan moet je een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.

 

Kan ik de voorraad uitverkopen?

Wanneer je een handelszaak overneemt, biedt de wet je de mogelijkheid om de voorraad uit te verkopen. Je mag in dat geval geen nieuwe producten aan de voorraad toevoegen. Of het commercieel zinvol is om een zaak te starten met een uitverkoop, moet je zelf uitmaken. Sommige klanten houden hier helemaal niet van en haken af.

 

Wat gebeurt er met bestaande klantenkaarten?

Verder kan je niet zomaar het voordeel van de opgebouwde klantenkaarten opzeggen. De klant heeft steeds recht op het beloofde voordeel, ook al is de klantenkaart nog niet vol. De korting moet dan berekend worden in verhouding tot de vroegere aankopen. De stopzetting van de klantenkaarten moet je tijdig aan de klant kenbaar maken, bijvoorbeeld door middel van een mededeling aan de kassa.

 

Hoe verloopt de overname?

Wanneer je een geschikte zaak gevonden hebt, zal je de volgende doorlopen om je overname af te ronden.

 1. Je tekent een intentieverklaring. Hierin leg je de gemaakte afspraken, de eventuele (ontbindende) voorwaarden en de procedures vast. In dit stadium onderhandel je over de waardebepaling van de onderneming.
 2. Je laat een due diligence uitvoeren, om een beter inzicht te krijgen in de onderneming en een gefundeerd oordeel te kunnen vormen over de prijs en de andere voorwaarden van de overdracht. 
 3. Afsluiten van het contract, de closing.
 4. De overdracht van een handelszaak is complex. Het aangewezen om een beroep te doen op een deskundige bij het opstellen van de overeenkomst, zoals een advocaat of notaris.
 5. Het opmaken van een schriftelijk contract absoluut aangewezen. Dit vormt in de eerste plaats een goed bewijsmiddel, indien er later verrassingen opduiken. 
 6. Je registreert je overeenkomst op het kantoor van de Ontvanger van Registratie en Domeinen in jouw gemeente, tegen betaling van een registratierecht.

 

Zoek het overnamegeluk via Overnamemarkt!

Overnamemarkt is een online platform waar je een ruim aanbod vindt aan over te nemen ondernemingen. Als kandidaat-overnemer zoek je naar een zaak die beantwoordt aan je eisen of verwachtingen. Je vindt er ook heel wat overnametips en -advies, plus de contactgegevens van experts die je bij het overnemen of overlaten van een zaak kunnen helpen.

 

Download de startersgids!

Inge Logghe
Door Inge Logghe
20 oktober 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.