Share
Starten als zelfstandige

Later lezen?

Starten als schilder: zo word je zelfstandige

Denk jij erover na om aan de slag te gaan als schilder? Da’s een slimme beslissing want de voorbije jaren daalde het aantal schilders, terwijl er nog steeds veel vraag naar is. Klanten genoeg dus! Kom te weten welke stappen je moet ondernemen om je zaak uit de grond de stampen. We beginnen bij je ondernemingsplan en eindigen in het ondernemingsloket. Starten als schilder

Bereid je voor: stel je ondernemingsplan op

Vooraleer je je eigen zaak uit de grond stampt, moet je er eerst over nadenken. Grondig nadenken zelfs. Het is dan ook erg belangrijk dat je een ondernemingsplan opstelt. Daarin doe je je hele idee uit de doeken. Hoe de markt eruit ziet, hoe je je onderscheidt van je concurrenten, welke klanten je wil aantrekken, met welke leveranciers je zal werken, … je beschrijft het allemaal in je businessplan. Hiermee toon je aan alle partijen die je (financieel) willen steunen, dat je plan haalbaar is. Maar het is ook een belangrijk document voor jou om op terug te vallen, bijvoorbeeld wanneer je een andere weg wil inslaan. 


Bepaal je tarief

Zonder inkomsten is je zaak geen lang leven beschoren. Daarom is het financiële luik een van de belangrijkste onderdelen van je ondernemingsplan. Had je al eens nagedacht over hoe je wil factureren? Schilders werken vaak via een van de drie volgende methodes: 

 • Tarief per uur
 • Prijs per m²
 • Totaal prijs per project

Reken zeker ook andere kosten mee in je prijs. Maak daarom een overzicht van al je kosten vooraleer je je prijs bepaalt. 

 • je werkmateriaal
 • kosten voor verplaatsingen
 • een (bestel)wagen
 • je boekhouding
 • verzekeringen
 • een computer met de juiste software
 • een kantoorruimte of atelier (als dat nodig is)
 • een budget voor marketing en reclame
 • … 

Heel wat schilders hanteren andere prijzen in de wintermaanden, omdat de vraag dan wat lager ligt. Ook de oppervlaktes verschillen. Voor deuren, trappen, plafonds of een dakkapel kan je bijvoorbeeld ook andere prijzen aanrekenen. 

→ Lees meer over hoe je een puike offerte opstelt 

De meeste zelfstandigen kiezen ervoor om een boekhouder onder de arm te nemen. Een correcte boekhouding bijhouden is dan ook één van je verplichtingen als ondernemer. Maar een boekhouder staat je ook bij met advies bij de keuze van je rechtsvorm, je ondernemingsplan, enzovoort. Maak in ieder geval duidelijke afspraken over wat je verwacht van je boekhouder. 

Opstarten via het ondernemingsloket


Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid

Als je wil starten als zelfstandige, dan moet je bewijzen dat je de nodige kennis hebt om jouw onderneming goed te beheren. Dat doe je door een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer, een gelijkwaardige akte of relevant kennis voor te leggen. Deze regel geldt voor wie een onderneming met zijn zetel in het Brussels of Waals gewest heeft. In Vlaanderen werd deze regel afgeschaft. Je hoeft dus geen basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen als je aan de slag wil als zelfstandige in Vlaanderen. 

Er bestaan ook zogenaamde gereglementeerde beroepen die je enkel mag uitoefenen als je beroepsbekwaamheid kan bewijzen. Dat willen zeggen dat je bijvoorbeeld al een opleiding gevolgd hebt of een attest hebt dat stelt dat je genoeg kennis hebt om het beroep uit te oefenen. Schilderen is een van die gereglementeerde beroepen. Het valt onder de noemer ‘eindafwerkingsactiviteiten’ in de bouw, net zoals behangen. Naast de basiskennis bedrijfsbeheer is beroepsbekwaamheid ook geen vereiste meer om in Vlaanderen te ondernemen. In Brussel en Wallonië geldt de verplichting wel nog steeds. 


Een eenmanszaak of vennootschap? 

Weet je al welke rechtsvorm je eigen schilderszaak zal hebben? In mei 2019 veranderde het vennootschapsrecht waardoor de vennootschapsvormen waaruit je kan kiezen ook grondig hertekend werden. Geraak je er niet uit? Vraag dan eventueel raad aan je boekhouder. 

→ Dit zijn de nieuwe vennootschapsvormen 


Starten als zelfstandige schilder 

Zijn de bovenstaande zaken in orde? Dan kan je langs gaan bij een erkend ondernemingsloket of je opstart volledig online regelen

Het ondernemingsloket brengt de volgende zaken ook voor jou in orde: 

 • je ondernemingsnummer 
 • je btw-hoedanigheid 
 • de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, zodat je sociale rechten opbouwt. 

Graag alle info over je opstart in een handige gids?

Download de startersgids
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
20 december 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.