DELEN
Ik wil starten als zelfstandige

6 tips voor een geweldig businessplan

Een eigen zaak beginnen doe je niet zomaar. Wie een eigen onderneming wil starten stelt best een businessplan of ondernemingsplan op. Een moeilijke taak, maar van niet te onderschatten waarde!

 

Waarom een businessplan?

Voor de start stelt het jou, als zelfstandig ondernemer, in staat om de leefbaarheid van jouw onderneming in te schatten: Hoe realistisch zijn jouw plannen, waar wil je, als zelfstandige, met jouw onderneming naartoe…?

Ook na de opstart heeft jouw businessplan zijn nut. Het is een leidraad die kan helpen op momenten dat je beslissingen moet nemen. Je kan aftoetsen hoe je ervoor staat, welke doelstellingen heb je gehaald en welke niet. Stuur zo nodig ook tijdig bij!

Een ondernemingsplan helpt je ook om focus te houden op wat belangrijk is voor jouw eigen zaak. Waar wil je naartoe en als er zich opportuniteiten voordoen, liggen deze in lijn met de doelstellingen van je onderneming?

 

Wees realistisch en bouw geloofwaardig op

Een businessplan moet opgesteld worden met de nodige zin voor realisme. De doelstellingen die je vooropstelt moeten geloofwaardig en haalbaar zijn. Ook wanneer je een investeerder (de bank, familie…) aanspreekt moet jouw businessplan vertrouwen inboezemen. Het moet mensen kunnen overtuigen om vertrouwen in jou, je idee en je nieuwe zaak te stellen.

 

Hoe begin je eraan?

Een vaste structuur bestaat niet echt, al moet een ondernemingsplan toch een aantal elementen bevatten. UNIZO heeft hiervoor een handige tool ontwikkeld, de UNIZO Startsimulator, die je helpt bij het opmaken van een business- en financieel plan. De volgende zaken komen aan bod:

1. Projectvoorstelling

Geef een uitvoerige omschrijving van jouw idee en jouw plan. Waarom zal jij en jouw project slagen?

2. Bedrijf

Een korte voorstelling van jouw bedrijf, jezelf, je competenties…

3. Marktanalyse

Geef een omschrijving van de sector van de markt waarin je gaat ondernemen. Waar liggen de uitdagingen en de opportuniteiten? Welke kansen zie jij? Wat zijn de trends en evoluties in deze of andere sectoren?

4. Strategie

Hoe zie je jouw visie, missie en strategie? Wat is met andere woorden de leidraad voor jouw onderneming?

5. Marketingplan

In je marketingplan schrijf je neer welke diensten of producten je gaat aanbieden, aan wie je deze gaat aanbieden en tegen welke prijs, of je een handelspand nodig hebt of je met e-commerce gaat werken?

6. Financieel luik

Een financieel plan maakt onderdeel uit van je ondernemingsplan. Hierin ga je de financiële kant van de zaak beschrijven. Hoe rendabel is jouw zaak en is dit financieel haalbaar?

Je financieel plan is een belangrijk punt wanneer je met de bank gaat praten. Wil je een vennootschap oprichten (BVBA, NV…), dan is een financieel plan zelfs verplicht.

 

Business Model Canvas

Een andere veelgebruikte methode is die van het Business Model Canvas. Dit is een eenvoudige, maar krachtige tool om te zien welke onderdelen in jouw business model een rol spelen en hoe ze zich tot elkaar verhouden. 

Wil je graag persoonlijke begeleiding bij de opmaak van je businessplan en/of de haalbaarheid van je idee achterhalen? Dan kan je je ook inschrijven voor het individueel begeleidingstraject Go4Business van UNIZO.

 

Download de startersgids!

Nicolas Maes
Door Nicolas Maes
26 juli 2018