Share
Stress

Later lezen?

Arbeidsongeschikt door burn-out: heb ik als zelfstandige recht op een uitkering?

Ook als zelfstandige kan je te maken krijgen met een burn-out. Meer nog: ondernemers vormen een belangrijke risicogroep voor stressgerelateerde klachten. Uit Het Grote Zelfstandigenonderzoek van Liantis blijkt immers dat 7 op de 10 het werk moeilijk of niet kunnen loslaten. Maar wat als je tijdelijk arbeidsongeschikt bent door stress of burn-out?

arbeidsongeschikt burn-out uitkering

Wie door fysieke of mentale omstandigheden zijn of haar beroep niet kan uitoefenen, heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor zelfstandigen is dat niet anders dan voor loontrekkenden. De enige voorwaarden zijn dat je aangifte doet, je sociale bijdragen betaald zijn en je ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid erkent.

 

Hoe bekom ik een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Krijg je als zelfstandige te maken met een burn-out of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid, dan ben je verplicht om dat aan te geven bij je ziekenfonds. Daarvoor gebruik je het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’, dat je bij hen kan verkrijgen en samen met je arts invult.

Je ontvangt een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag van je arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft.

De periode van 8 dagen begint te lopen vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift ondertekent. Het is dus van belang om dit getuigschrift onmiddellijk bij het begin van je arbeidsongeschiktheid in te vullen met je behandelende arts.

Voor kortere ziekteperiodes ontvang je geen uitkering.

 

Mag ik werken tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?

Wie een uitkering ontvangt voor arbeidsongeschiktheid, kan in bepaalde gevallen – en mits een gunstig advies van de huisarts – toch (deeltijds) werken. In het geval van burn-out zal dit echter vooral voorkomen in een latere fase: wanneer je je activiteiten langzaamaan hervat. De uitkering zal dan meestal wel verlagen. Algemeen geldt het volgende:

  • Wie tijdens de eerste 6 maanden van zijn uitkering werkt, blijft recht hebben op het volledige bedrag.
  • Wie werkt tussen de 7e maand en het einde van het 3e jaar van de uitkering, ziet zijn of haar uitkering verlagen met 10%.
  • Vanaf het 4e jaar wordt de uitkering jaarlijks herzien en is ze afhankelijk van het beroepsinkomen van 3 jaar eerder.

 

Wat als ik opnieuw aan het werk ga?

Herbegin je op de voorziene datum met werken, dan hoef je geen verdere actie te ondernemen: je uitkering wordt automatisch stopgezet. Verliep je herstel vlotter dan verwacht en sta je al vóór de einddatum van je arbeidsongeschiktheid te popelen om opnieuw aan de slag te gaan? Dat kan, maar dan moet je je ziekenfonds wel eerst een bewijs van arbeidshervatting bezorgen.

Voorkomen blijft natuurlijk beter dan genezen. Om herval te vermijden, kan je rekenen op de steun van Liantis. Zo helpen wij je de symptomen van een burn-out te herkennen, de risico’s in te schatten en je energiebalans te verbeteren. Zo kan je over je gezondheid waken en energie putten uit je passie: het ondernemerschap.

Loert een burn-out om de hoek?

Doe de zelftest voor zelfstandigen
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
01 augustus 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.