Share
Marketing en sales

Later lezen?

Wat zegt de wet over de prijsaanduiding?

Als handelaar ben je verplicht om een ondubbelzinnige prijsaanduiding te hanteren. Hiervoor schrijft de wet enkele regels voor. We lijsten het voor je op, zodat je goed weet wat je verplichtingen zijn. Overtredingen worden immers bestraft!

prijsaanduiding

Enkele algemene richtlijnen

Eens je je prijsbeleid hebt bepaald in je businessplan, kan je je prijzen afficheren. Dit zijn enkele algemene richtlijnen:
  • De totale prijs van de te koop gestelde goederen moet altijd schriftelijk en ondubbelzinnig worden aangeduid. Indien de goederen in een etalage of in de winkelruimte te koop worden uitgestald, moet de prijs goed leesbaar worden aangebracht.
  • De aangeduide prijs naar consumenten toe, moet bovendien ‘alles inclusief’ zijn: btw en alle overige taksen en lasten die de consument verplicht moet bijbetalen om een product te kopen.
  • De prijsaanduiding voor homogene diensten (diensten waarvan de eigenschappen identiek zijn zoals cafés of verzekeringen), moet forfaitair worden aangeduid (bijvoorbeeld op een lijst die wordt uitgehangen). Voor niet-homogene diensten op vraag van de klant (bijvoorbeeld herstelling dak, schoorsteenvegen…) moet je een bestek opmaken indien de klant daarom vraagt.
  • Handelaars die aan consumenten verkopen zijn verplicht om voor een hele reeks producten naast de prijs per stuk, ook de prijs per meeteenheid te vermelden (per liter, kilogram, m³…). Deze verplichting geldt voor vrijwel alle voedingsproducten, maar ook voor een aantal niet-voedingsproducten. Bij los verkochte producten hoeft alleen de prijs per meeteenheid te worden aangeduid.

TIP! Wanneer je je prijzen aanpast in de winkelrekken, zorg er dan voor dat die aanpassing gelijktijdig gebeurt in je kassa’s en omgekeerd. Verschilt je prijs in de winkel met die aan de kassa, dan ben je verplicht het product aan de laagste van beide prijzen te verkopen, in het voordeel van de consument. Bovendien riskeer je boetes! Deze regel geldt ook voor prijzen die aangeduid zijn in folders of advertentiebladen en op je website.

 

Wat moet je doen bij prijsvergelijkingen?

Je mag bij je prijsaanduiding ook verwijzen naar allerhande reëel toegepaste of toe te passen prijzen op voorwaarde dat dit niet misleidend is naar de consument toe. Zo kan je bijvoorbeeld ‘lanceringsprijzen’ vermelden. Dit zijn prijzen die lager liggen dan de prijs die in de toekomst voor die producten zal worden aangerekend.

Verwijs je naar prijzen van concurrenten, hou dan ook rekening met de regels inzake vergelijkende reclame.

 

Welke spelregels gelden bij koppelverkoop?

Vroeger was koppelverkoop of het gezamenlijk aanbod van verschillende goederen of diensten, bij wet verboden. Maar daar is al enige tijd geleden verandering in gekomen. Deze koppelverkoopacties zijn toegelaten:

  • Je mag een geschenk geven bij een verplichte aankoop
  • Je mag de deelname aan wedstrijden koppelen aan een aankoopverplichting
  • 2+1 gratis-acties zijn toegelaten
  • Je mag gekoppelde goederen en diensten in een gezamenlijk aanbod verkopen (bijvoorbeeld gsm + abonnement)
  • Gezamenlijke kortingen met meerdere handelaars behoren eveneens tot de mogelijkheden: aankoop bij winkel X = korting bij winkel Y en bij winkel Z en omgekeerd
  • De koppeling van onderhoudscontracten aan leveringen plus plaatsingen met prijsvoordeel zijn eveneens volstrekt wettelijk

Tip! Lees ook wat de solden en sperperiode betekenen voor prijsverminderingen. 

Alles voor een vlotte opstart, gebundeld in 1 gids

Download de startersgids
Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
11 april 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.