Share
Marketing en sales

Later lezen?

Solden! Wat mag je wel en niet als zelfstandige?

De koopjes... Een periode waarin je het twee keer per jaar extra druk zal krijgen als zelfstandige. Een reden te meer om nu al even te overlopen wat mag en wat niet. Misschien ben je daarbovenop ook wel geïnteresseerd in de spelregels van de periode die vooraf gaat aan de solden, namelijk de sperperiode? Hoe zit het bovendien met verkopen met verlies in het algemeen, zoals bij uitverkopen?

Kledij in solden tijdens koopjesperiode

Wat mag wel en niet tijdens de solden?

Van 3 januari tot en met 31 januari en van 1 juli tot en met 31 juli lopen de tweejaarlijkse soldenperiodes. Tijdens deze periodes mag je uitzonderlijk met verlies verkopen en aanzienlijke kortingpercentages hanteren om versneld van je nog resterende voorraad (winter- of zomercollectie) af te geraken.

De soldenperiodes en het gebruik van de benaming ‘solden’ zijn niet voorbehouden aan ondernemingen die modegebonden producten verkopen. Alle ondernemers mogen deelnemen aan de solden (bijvoorbeeld elektrozaken, meubelzaken, kruidenier, supermarkten, antiekwinkels, slagers…).

Buiten de wettelijke periodes is het gebruik van de benaming ‘solden’, ‘koopjes’, ... voor iedereen verboden.

 

Wat met de sperperiode?

De sperperiode is de periode die aan de soldenperiode voorafgaat en waarbinnen het verboden is om prijsverminderingen aan te kondigen voor schoenen, kleding en lederwaren. Er zijn 2 sperperiodes. De wintersperperiode loopt van 3 december tot 2 januari, de zomersperperiode van 1 juni tot en met 30 juni.

Het verbod geldt enkel voor het ‘aankondigen’ van prijsverminderingen (op bijvoorbeeld affiches). Wil je aan de kassa een korting toekennen tijdens de sperperiode, dan mag dat. Zolang je er maar geen reclame voor maakt. Het verbod geldt niet tijdens braderieën die tijdens de sperperiode worden georganiseerd en hoogstens 4 dagen mogen duren per sperperiode.

 

Hoe zit het met uitverkopen?

Uitverkopen kunnen gebeuren naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis waarbij je de voorraad snel wil afbouwen. Tijdens een uitverkoop is het toegelaten om met verlies te verkopen.

Een uitverkoop organiseren kan dus in principe het hele jaar door (wanneer de bijzondere gebeurtenis zich voordoet). Het gebruik van de benaming en affichering van ‘uitverkoop’ of ‘liquidation’ of een gelijkwaardige benaming (bijvoorbeeld ‘opruiming’, ‘stockverkoop’…) is enkel toegelaten in de bij wet voorziene gevallen. Uitverkopen zijn onder meer mogelijk bij rampen (overstroming, brand, overmacht), bij een verhuis, bij een ingrijpende verbouwing…

 

(Wanneer) is verkopen met verlies toegelaten?

Met verlies verkopen is het verkopen van producten tegen een prijs die lager is dan de inkoop- of herbevoorradingsprijs. Dit is in principe verboden, behalve tijdens de bij wet voorziene soldenperiodes en tijdens bij wet gereglementeerde uitverkoop.

Structureel verworven kortingen (je krijgt bijvoorbeeld bij elke bestelling 10% korting van je leverancier) en 80% van de volumekortingen die het voorbije jaar werden gekregen voor hetzelfde goed kunnen worden afgetrokken van de inkoopprijs. Eenmalige kortingen op een bestelling komen niet in aanmerking.

Verkoop met verlies = Verkoopprijs < Aankoopprijs – Structurele kortingen – 80% x volumekorting voorbije jaar voor hetzelfde goed

Leveranciers van diensten en fabrikanten van goederen vallen niet onder dit verbod omdat er hier geen sprake is van een herbevoorradingsprijs is. Een producent die grondstoffen aankoopt, produceert immers een ander product (afgewerkt of half afgewerkt product) met het oog op doorverkoop. Ook voor de verkoop met verlies van diensten geldt in principe geen wettelijk verbod.

Zin om te starten met je eigen zaak?

Download de startersgids
Inge Logghe
Door Inge Logghe
07 mei 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.