Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Welke btw-administratie moet je als zelfstandige voeren?

Als zelfstandig ondernemer moet je aan heel wat btw-verplichtingen voldoen, zoals het activeren van je btw-nummer en het voeren van een btw-administratie. Zeker als starter is het een grote uitdaging om hier jouw weg in te vinden.

btw-administratie als zelfstandige

Wat is de omzet van je onderneming?

Het type btw-administratie dat je moet voeren, hangt af van de omzet van jouw onderneming.

Maximum €25.000

Wanneer jouw bedrijf een omzet heeft van maximum € 25.000, dan kan je gebruik maken van de vrijstellingsregeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor heel wat bijberoepers. De gevolgen zijn dat je:

 • geen btw-aangifte moet indienen
 • geen btw moet aanrekenen
 • zelf ook geen btw kan aftrekken

In deze regeling moet je ook jouw ondernemingsnummer laten activeren bij de btw.

Haalt jouw zelfstandige activiteit of bedrijf de drempel van € 25.000 niet, dan ben je niet verplicht die vrijstelling aan te vragen. Je zou ook kunnen opteren voor de normale regeling, de keuze is aan jou!

Maximum € 2.500.000 excl. btw

Wanneer jouw bedrijf een omzet heeft van maximum € 2.500.000 excl. btw, dan moet je volgende btw-administratie voeren:

 • een driemaandelijkse btw- aangifte (dit mag ook maandelijks zijn)
 • een voldoende bewijskrachtige boekhouding voeren
 • een jaarlijkse opgave van de afnemers-belastingplichtigen (listing) indienen voor 31 maart
 • bij leveringen aan andere EU-lidstaten, de intracommunautaire kwartaalopgave maken

Meer dan €2.500.000 excl. btw

Wanneer jouw bedrijf een omzet heeft van meer dan € 2.500.000 excl. btw, dan is de volgende btw-administratie voor jou van toepassing:

 • een maandelijkse aangifte bij de btw-administratie
 • een voldoende bewijskrachtige boekhouding voeren
 • een jaarlijkse opgave van de afnemers-belastingplichtigen (listing) indienen voor 31 maart
 • bij leveringen aan andere EU-lidstaten, de intracommunautaire kwartaalopgave maken

Forfaitaire btw-regeling

Naast bovenstaande btw-administratie bestaat er nog een forfaitaire btw-regeling. Dit is mogelijk wanneer je voor minstens 75% van jouw omzet zonder factuur (particulieren) levert én je jaaromzet niet boven € 750.000 is.

Wanneer jouw bedrijf gebruik maakt van deze forfaitaire btw-regeling, dan heb je een aantal beperkte verplichtingen:

 • een aankoopfacturenboek bijhouden
 • een verkoopfacturenboek bijhouden
 • een btw-aangifte opmaken aan de hand van een berekeningsblad, waaruit de forfaitaire berekening van de omzet moet blijken

Let op, je kan deze regeling enkel toepassen indien er voor jouw beroep daadwerkelijk forfaitaire grondslagen werden vastgelegd. De meest gekende sectoren die hiervan gebruik kunnen maken zijn:

 • bakkers
 • slagers
 • textielhandelaars
 • voedingswinkeliers
 • kappers
 • caféhouders
 • schoenhandelaars
 • drogisten
 • dagbladhandelaars
 • frituuruitbaters

Een belangrijke tip: zoek een goede boekhouder! Hij of zij zal je het nodige advies geven en je op weg helpen.

Kom alles te weten over btw

Download het e-book over btw
Inge Logghe
Door Inge Logghe
12 augustus 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.