Share
Subsidies voor starters

Later lezen?

4 steunmaatregelen die je als zelfstandige in spe moet kennen

Denk jij erover na om te starten en je ondernemersambities om te zetten in een eigen zaak? Goed nieuws! Wie wil starten als zelfstandige in hoofdberoep kan rekenen op (nieuwe) premies en ondersteuning. Per gewest heeft de regering enkele maatregelen uitgewerkt om specifieke groepen  aan te moedigen om te ondernemen. We lijsten ze hieronder voor jou op. Steunmaatregelen voor zelfstandige in spe

Brussel: premie voor zelfstandigen

Ben je als Brusselaar tijdelijk werkzoekende, maar heb je eigenlijk altijd gedroomd van je eigen zaak? Dan kan je starten als zelfstandige in hoofdberoep én een premie ontvangen.


Wanneer kom je in aanmerking?

In de eerste plaats moet je je idee concreet maken. Dat doe je door het in een businessplan te gieten, een strategische analyse te maken en een marktstudie uit te voeren. Vervolgens ga je langs bij een beleidsstructuur, soms beter gekend als een 'economisch loket'. Zij maken een opportuniteitsanalyse en bekijken of je idee haalbaar is. Enkel wanneer het loket je groen licht geeft, heb je recht op de premie. De beleidsstructuur blijft je verder opvolgen eens je de premie ontvangt.

Opgelet! Je hebt geen recht op de premie als je tijdens de laatste 2 jaar zelfstandige geweest bent.


Hoeveel bedraagt de premie?

De premie werkt degressief en is verspreid over 6 maanden. Dat wil zeggen dat je in de eerste maand het maximumbedrag ontvangt en de volgende maanden telkens een kleinere som ontvangt. In absolute getallen komt dat neer op de volgende bedragen:

Periode  Premie
1e maand € 1.250
2e maand € 1.000
3e maand € 750
4e maand  € 500
5e maand en 6e maand  € 250


Details over de Brusselse premie vind je in deze infofiche en op de website van Actiris.

Bekijk hier alle steunmaatregelen voor Brusselse ondernemers.


Vlaanderen: transitiepremie

Veel mensen gaan ervan uit dat startende zelfstandigen tussen de 20 en de 35 jaar oud zijn. Maar je kan evengoed op latere leeftijd je eigen baas worden. Om ondernemerschap op latere leeftijd te promoten, heeft de regering een ‘transitiepremie’ in het leven geroepen.


Wie kan hiervan gebruik maken?

Je kan beroep doen op de transitiepremie als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je dient je aanvraag in binnen de 3 maanden nadat je gestart bent als zelfstandige.


Hoeveel ontvang je?

Net zoals de sommen die Brusselse starters ontvangen, zijn die voor Vlaamse zelfstandigen ook degressief. Je ontvangt je premies echter veel langer, namelijk tot 24 maanden.

Hieronder vind je een overzicht:

Periode € premie/maand
1e tot en met 3e maand  € 1.000
4e tot en met 6e maand  € 900
7e tot en met 9e maand  € 800
10e tot en met 12e maand  € 700
13e tot en met 15e maand  € 600
16e tot en met 18e maand  € 500
19e tot en met 21e maand  € 400
22e tot en met 24e maand  € 300


Stel dat je tijdens deze periode ziek wordt of een kind krijgt, dan zal je tijdelijk geen recht meer hebben op jouw premie omdat je uitkeringen ontvangt uit de een andere hoek. Geen zorgen, de termijn dat je geen premie ontvangt, wordt nadien toegevoegd aan je periode.

Je kan de premie enkel online aanvragen, via dit formulier.


Meer weten over steunmaatregelen voor zelfstandigen in Vlaanderen? Lees dan zeker de volgende artikels: Steunmaatregelen voor Vlaamse zelfstandigen, waar vind je die? Subsidiedatabank.be en Wat zijn de steunmaatregelen voor startende ondernemers in Vlaanderen?


Wallonië: Plan Airbag

Waalse zelfstandig ondernemers in spe kunnen gebruikmaken van Plan Airbag. Dat is een premiestelsel waarvan startende zelfstandigen in hoofdberoep kunnen genieten.


Hoe zit het premiestelsel in elkaar?

Elke zes maanden krijg je een premie, die in totaal kan oplopen tot € 12.500. Je ontvangt de 3e en 4e schijf niet altijd. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden aan verbonden:

  • Je ontvangt de 3e en 4e schijf pas wanneer je omzet groeit. Voor de 3e schijf moet je een groei van 5% kunnen aantonen. Voor de 4e schijf moet je omzet tijdens de eerste 12 maanden met 10% gegroeid zijn. 
  • Je netto-beroepsinkomen moet minder dan € 12.500 bedragen
1e schijf  € 4.200
2e schijf € 3.600
3e schijf  € 2.700
4e schijf  € 2.000Voor wie is de premie bedoeld?

De premie bestaat voor zelfstandigen in bijberoep die:

  • al minstens 3 jaar aan de slag zijn;
  • minder dan € 23.000 per jaar verdienen met hun activiteit;
  • als zelfstandige in hoofdberoep willen verder gaan (het geeft niet als je al eens eerder als zelfstandige in hoofdberoep werkte);
  • basiskennis bedrijfsbeheer bezitten of een opleiding tot ondernemingshoofd hebben gevolgd.

Meer info over steunmaatregelen voor Waalse ondernemers.


Federale ondersteuning: springplank naar zelfstandige

Hoewel de overheid per gewest specifieke maatregelen voorziet, zijn er ook op federaal niveau maatregelen om starters een hart onder de riem te steken. Het maakt voor deze steun dus niet uit of je of in Vlaanderen, Wallonië of Brussel onderneemt. Als je voldoet aan de voorwaarden, zal je gebruik kunnen maken van de springplank naar zelfstandige.


Hoe werkt het?

Misschien heb je al van de bovenstaande term gehoord. Deze maatregel is namelijk niet nieuw. Met de springplank naar zelfstandige kan je als werkloze een zelfstandige activiteit (in bijberoep) starten terwijl je jouw werkloosheidsuitkering blijft ontvangen. Enerzijds betaal je dus sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep, anderzijds moet je beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Aangezien je een werkloosheidsuitkering blijft ontvangen, moet je nog steeds jobaanbiedingen accepteren en zelf actief blijven solliciteren.


2 belangrijke aandachtspunten

Er zijn een aantal criteria waaraan je moet voldoen om gebruik te maken van de springplank naar zelfstandige. Daarnaast zijn er twee essentiële zaken waarvan je op de hoogte moet zijn alvorens je de stap zet.

  1. Je moet een aangifte doen van je zelfstandige nevenactiviteit op het ogenblik van je uitkeringsaanvraag. Als je al een uitkering ontvangt, moet je de aangifte doen voor je begint met je zelfstandige activiteit. Je aangifte gebeurt met de formulieren C1 en C1C, die je bij jouw uitbetalingsinstelling indient.

  2. Soms kan je (een deel) van je uitkering verliezen. Dat is het geval wanneer de netto-inkomsten uit je zelfstandige activiteit hoger liggen dan € 13,98 per dag. Het dagbedrag van je werkloosheidsuitkering neemt dan af met het deel van je dagelijks inkomen dat de grens van € 13.98 overschrijdt. Je dagelijks inkomen bereken je door je netto belastbaar jaarinkomen (= bruto - lasten) te delen door 312.

Voorbeeld: Je netto belastbaar inkomen bedraagt € 9.000 en je ontvangt een werkloosheidsuitkering van € 38 per dag. Je zal dan € 23,14 overhouden volgens de berekening: 38 - [(9.000/312) – 13,98] = 38 - 14,86 = € 23,14.

Opgepast! Ligt je inkomen uit je zelfstandige activiteit erg hoog? Dan kan je jouw werkloosheidsuitkering helemaal verliezen. Aangezien een uitkering een voorwaarde is om in aanmerking te komen voor de springplank naar zelfstandige zal je je moeten aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep.

Lees alle details over deze maatregel op de website van de RVA.

Belangrijk: in de meeste gevallen mag je steunmaatregelen voor zelfstandigen niet met elkaar combineren. Vraag dus altijd of dit een probleem vormt als je al eerder een beroep deed op een premie.

Alles weten om je dromen waar te maken?

Download de startersgids
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
30 april 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.