Share
Subsidies voor starters

Later lezen?

Wat zijn de steunmaatregelen voor startende ondernemers in Vlaanderen?

Tijdens de eerste jaren als startende ondernemer zal je waarschijnlijk veel moeten investeren in je eigen zaak. Om het financieel wat gemakkelijker te maken kan je, als Vlaamse ondernemer, een beroep doen op verschillende geldschieters. In wat volgt, zetten we de voornaamste steunmaatregelen op een rijtje. 

steunmaatregelen Vlaanderen

Participatiefonds Vlaanderen

Participatiefonds Vlaanderen kent ‘achtergestelde leningen’ toe. Dit houdt in dat andere schuldeisers dan Participatiefonds Vlaanderen voorrang krijgen en eerst worden betaald wanneer je bedrijf in moeilijkheden zou komen. Achtergestelde leningen worden door de banken beschouwd als ‘eigen vermogen’ en mee in rekening genomen als buffer bij problemen. Jouw onderneming beschikt zo over een gezondere financiële basis, dat je hebt voorzien bij het opstellen van jouw financieel plan

1. Startlening+

De Startlening+ is bestemd voor alle starters die hun zelfstandige activiteit nog niet langer dan 4 jaar uitoefenen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. De financiering is bedoeld voor materiële, immateriële en financiële investeringen of voor bedrijfskapitaal voor de start of uitbouw van je activiteit.

Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening+ kan je je wenden tot UNIZO-Startersservice. De Participatiefondsadviseur gaat dan na of je in aanmerking komt voor de lening en ondersteunt je bij het opstellen van je dossier. Je kan ook terecht bij je bank.


2. Kmo-cofinanciering

Hoewel de Startlening+ exclusief voor starters is, kunnen natuurlijke personen (zelfstandigen in hoofdberoep) en/of rechtspersonen die langer dan 4 jaar bezig zijn, een beroep doen op de kmo-lening. Ook deze lening is bedoeld voor materiële, immateriële en financiële investeringen of voor bedrijfskapitaal voor de start of uitbouw van de zelfstandige activiteit.

Je kan een aanvraag indienen via één van de kredietinstellingen en investeringsfondsen waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft of BAN Vlaanderen indien een of meerdere business angels optreden als cofinancier.

 

Waarborgregeling

Als de bank je geen krediet kan verlenen, omdat je onvoldoende zekerheden of waarborgen kan bieden, is de Waarborgregeling mogelijks een goed alternatief. De Vlaamse Overheid stelt zich dan voor een deel borg van het krediet dat je nodig hebt. Het risico voor je bank verlaagt hierdoor, met als gevolg je kredietwaardigheid verhoogt. De waarborg is afhankelijk van je kredietbehoefte en je tekort aan zekerheden.

Ga zeker eens naar de website voor de Waarborgregeling.

 

Winwinlening

Dankzij de Winwinlening kunnen kmo’s in Vlaanderen (eenmanszaak of vennootschap) een goedkope privé-financiering genieten. 

 

Microkredieten

Wie een eigen zaak wil opstarten of uitbouwen, maar niet terecht kan bij een (klassieke) bank voor een lening, kan kiezen voor een Impulskrediet van Hefboom

 

Risicokapitaal en achtergestelde leningen

Wanneer je niet bij de bank terecht kan, biedt een risicokapitaalverschaffer in sommige gevallen een oplossing. Risicokapitaalverschaffers financieren via aandelenparticipatie, een (converteerbare) obligatielening of een achtergestelde lening. Zij worden blootgesteld aan het risico van de onderneming, waardoor zij investeren in ondernemingen die zeer sterk kunnen groeien en een hogere rendabiliteit kunnen realiseren. Naast kapitaal bieden de meeste risicokapitaalverschaffers ook managementondersteuning; strategisch, operationeel en financieel advies gebaseerd op ervaring in andere ondernemingen.

Het is mogelijk dat de onderneming (tijdelijk) een vertegenwoordiger van de Risicokapitaalverschaffer moet toelaten in het beheer van de onderneming. Er wordt dan een investeringsovereenkomst opgemaakt en een exit plan, waarbij aan de risicokapitaalverschaffer een duidelijk beeld over de exit mogelijkheden wordt gegeven, vóór de beslissing tot investeren genomen wordt.

Naast de privé-risicokapitaalverschaffers, heeft ook de Vlaamse overheid risicokapitaalverschaffers opgericht. Voor meer informatie kan je de website consulteren van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Via de subsidiedatabank voor ondernemers biedt het Agentschap Ondernemen en het Enterprise Europe Network jou basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Naast subsidies zijn ook andere steunmogelijkheden in deze databank opgenomen.

 

Steunmaatregelen voor vorming en consultancy

Als ondernemer in het Vlaams Gewest kunnen 2 specifieke maatregelen onderscheiden worden.

  • Via de kmo-portefeuille beschik je jaarlijks over een subsidiebedrag dat afhankelijk is van de grootte van jouw onderneming. Deze bedragen zijn vrij te besteden door de kmo. Er zijn 4 pijlers: opleiding, advies, advies voor internationaal ondernemen en technologische verkenning. Voor elke pijler kan je met een ondernemingsportefeuille ‘diensten’ aankopen bij een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener.
  • Voor strategische groeitrajecten via innovatie, transformatie of internationalisatie is de kmo-groeisubsidie. Er kan gekozen worden tussen een interne (aanwerving) of externe (consultancy) versterking. 

 

Steun bij export en innovatie

De overheid verleent ook steun aan zelfstandige ondernemers voor export en innovatie. Zo kan je voor innovatiebegeleiding terecht bij de provinciale innovatiecentra of bij het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen

Agentschap Innoveren en Ondernemen wil het ondernemerschap in Vlaanderen stimuleren en voorziet hiervoor advies, coaching of begeleiding. Raadpleeg hun aanbod op www.sterkondernemen.be.

Ga je ondernemen in Brussel? Lees dan snel welke steunmaatregelen voor jou van toepassing zijn of of bekijk de video met 5 interessante financieringsvormen!

Hulp nodig bij de financiële opstart van je zaak? Laat je vandaag nog bijstaan tijdens het ‘Start me up’ finance-traject.

Vertel me meer
Door Barbara De Loor
05 mei 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.