Share
Rechtsvorm kiezen

Later lezen?

Voor welke vennootschap kies je als tandarts?

Als je kiest voor een vennootschap, moet je ook nog de vennootschapsvorm kiezen. Iedere vrije beroeper, dus ook als tandarts, kan een vennootschap oprichten. De volgende vennootschapsvormen zijn toepasselijk voor tandartsen.  

vennootschap tandarts

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ((E)BVBA)

Een BVBA is één van de meest gekende vennootschapsvormen. Er zijn 2 zaken kenmerkend: het ‘besloten’ karakter en de ‘beperkte aansprakelijkheid’. Dit ‘besloten’ karakter wil zeggen dat de overdracht van aandelen (verkoop, schenking, vererving...) aan strikte regels gebonden is. Aandelen staan immers op naam, met als doel het familiale aspect te waarborgen. Een beperkte aansprakelijkheid duidt op de aansprakelijkheid die beperkt is tot het kapitaal dat je hebt ingebracht. Verder is het minimumkapitaal voor een BVBA 18.550 EUR, waarvan 1/5 in geld, met een minimum van 6.200 EUR, vol te storten is.

Iedere handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan ook op zichzelf een BVBA oprichten. Dit heet dan een eenpersoons-BVBA of EBVBA. De regels die gelden voor een gewone BVBA zijn ook van toepassing voor een EBVBA. Het vol te storten minimumkapitaal ligt wel hoger, namelijk op 12.400 EUR. 

Voordelen Nadelen
 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het kapitaal dat ze hebben ingebracht.
 • De aandelen zijn altijd op naam en slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar aan derden, in functie van het familiaal, ‘besloten’ karakter.
 • Een EBVBA kan opgericht worden door één vennoot en is een alternatief voor de eenmanszaak.
 • Er is een notariële akte nodig voor de oprichting van een (E)BVBA.
 • De boekhoudkundige en administratieve verplichtingen voor een EBVBA zijn zwaarder dan bij een eenmanszaak. 

Voor meer informatie, lees de vorige blogpost over de verschillende Belgische vennootschapsvormen.

 

De vennootschap onder firma (VOF)

De vennootschap onder firma of VOF is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Er is geen vereist minimumkapitaal, maar in tegenstelling tot de EBVBA, moet je minimum met twee zijn om een VOF op te richten. Bovendien ben je als vennoot hoofdelijk (indien nodig moet jij instaan voor de schulden van je medevennoten) en onbeperkt aansprakelijk (je privévermogen is niet beschermd). Een VOF is bovendien een zuivere personenvennootschap:

 • De vennootschap wordt ontbonden door het overlijden van een vennoot.
 • De vennoten kunnen hun aandeel niet verkopen/schenken zonder akkoord van de medevennoot.
 • Alle beslissingen moeten unaniem genomen worden.

Dit garandeert in zekere mate een stabiel bestuur.

Voordelen Nadelen
 • De inbreng van de vennoten kan bestaan uit arbeid.
 • Er is geen minimumkapitaal.
 • De oprichting kan via een onderhandse akte. Er is een minimum aan formele regels en je hoeft geen notaris in te schakelen.
 • De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter gewaarborgd blijft.
 • Er zijn beperkte verplichtingen inzake openbaarmaking van stukken.
 • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.
 • Het faillissement van de VOF brengt onvermijdelijk het faillissement van de vennoten met zich mee.


Voor meer informatie, lees de vorige blogpost over de verschillende Belgische vennootschapsvormen.

 

De coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (CVBA - CVOA)

Een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of CVBA en een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of CVOA zijn coöperaties of samenwerkingsverbanden in vennootschapsvorm. Deze worden opgericht door minimum 3 vennoten en wordt gekenmerkt doordat vennoten gemakkelijk kunnen toe- en uittreden.

Een CVOA kan opgericht worden met een onderhandse akte en er is geen minimumkapitaal vereist. De aansprakelijkheid daarentegen is hoofdelijk en onbeperkt.

Voordelen Nadelen
 • Er is geen minimumkapitaal vereist
 • De oprichting kan via een onderhandse akte. Er is een minimum aan formele regels en je hoeft geen notaris in te schakelen.
 • De vennoten kunnen gemakkelijk toe- en uittreden.
 • Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.

 

Voor een CVBA is een notariële akte nodig en er is een minimumkapitaal van 18.550 EUR, waarvan 6.200 EUR vol te storten is. In dit geval is de aansprakelijkheid wel beperkt.

Voordelen Nadelen
 • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het kapitaal dat ze hebben ingebracht in de CVBA.
 • De vennoten kunnen gemakkelijk toe- en uittreden.
 • Boekhoudkundige en administratieve formaliteiten: een notariële akte, publicatie in Staatsblad
 • Er is een minimumkapitaal vereist van 18.550 EUR.


Voor meer informatie, lees de vorige blogpost over de verschillende Belgische vennootschapsvormen.

 

Vennootschapsbijdrage

Kies je voor een vennootschap? Dan ben je verplicht om ook je vennootschap aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen. Voor startende personenvennootschappen is het mogelijk om de eerste 3 jaar een vrijstelling van vennootschapsbijdragen aan te vragen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten minder dan 3 jaar zelfstandige zijn geweest tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap. 

 

Vraag raad aan je boekhouder

Ben je er nog niet helemaal uit? Ga dan eens langs bij je boekhouder. Hij/zij kan je zeker advies geven over welke vennootschapsvorm het beste bij jouw onderneming past.

De Federatie Vrije Beroepen is aangesloten bij UNIZO en staat in voor info & advies op maat, opleidingen, netwerkactiviteiten en belangenbehartiging van vrije beroepen.

Klaar voor je eigen zaak?

Download de startersgids
Inge Logghe
Door Inge Logghe
23 februari 2016

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.