Share
Rechtsvorm kiezen

Later lezen?

Wie moet een vennootschapsbijdrage betalen?

Actief als zelfstandige in een vennootschap? Dan ben je verplicht om ook je vennootschap aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen.

vennootschapsbijdrage

Aansluiten van je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds

Binnen de 90 dagen na oprichting moet elke vennootschap zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Voor eenmanszaken en VZW’s hoeft dit niet en bijgevolg moeten zij ook geen bijdrage betalen.

 

Jaarlijkse vennootschapsbijdrage

Jouw vennootschap is jaarlijks een bijdrage verschuldigd. Het bedrag varieert naargelang het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Zo bedraagt de vennootschapsbijdrage in 2019:

Vennootschapsbijdrage Balanstotaal
€ 347,50 ≤ € 700.247,09 
 868 > 700.247,09 


Elk jaar worden eind april of begin mei de exacte bedragen bekend gemaakt.

Wanneer moet je deze jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen?

  • Vennootschappen die werden opgericht voor het jaar 2019 moeten uiterlijk op 30 juni 2019 betalen.
  • Wanneer de vennootschap werd opgericht na 1 januari 2019, moet de vennootschapsbijdrage  uiterlijk op de laatste dag van de 3e maand volgend op de maand waarin je vennootschap werd opgericht, betaald worden.

Betaal tijdig de vennootschapsbijdrage! Per maand dat je zelfstandig ondernemer te laat betaalt, wordt een verhoging van 1% aangerekend op dat deel van de bijdrage dat je nog moet betalen.

 

Heb jij dit jaar recht op een vrijstelling?

Voor startende personenvennootschappen (CommV, VOF, …) is het mogelijk om de eerste 3 jaar een vrijstelling van vennootschapsbijdragen aan te vragen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten minder dan 3 jaar zelfstandige zijn geweest tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

 

Solidair aansprakelijk

Hou er rekening mee dat je solidair aansprakelijk bent voor de sociale bijdragen van je vennootschap en vice versa, dat je vennootschap solidair aansprakelijk is voor jouw persoonlijke sociale bijdragen. Dit wil zeggen dat het sociaal verzekeringsfonds onbetaalde sociale bijdragen van de vennootschap bij jou kan innen en dat de vennootschap garant staat voor de betaling van jouw onbetaalde sociale bijdragen.

Alles wat je moet weten voor je eigen vennootschap:

Download je e-book over rechtsvormen!
Andy Hens
Door Andy Hens
24 mei 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.