Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Ben je als zelfstandig verpleegkundige btw-plichtig?

Zoals je al weet is de btw een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd. Maar ben je al van verpleegkundige nu btw-plichtig? We vragen meer uitleg aan Mike Celis, zaakvoerder van onze partner CT Paramedics.

verpleegkundige btw-plichtig

Wat zegt het Btw-Wetboek?

Volgens artikel 4 van het Btw-Wetboek is elke onderneming die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten (het leveren van goederen of verstrekken van diensten) verricht, btw-plichtig. Er is sinds 1 januari 2016 echter een nieuwe wet van kracht die ondubbelzinnig beschrijft welke activiteiten gebonden zijn aan btw en welke niet onder deze vorm van belasting vallen. Deze wet zegt dat er een therapeutische noodzakelijkheid moet zijn, willen de “medische prestaties” vrijgesteld zijn van btw. Voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen is de wet (artikel 44 van het Btw-Wetboek) dan ook helder: alle normale beroepsactiviteiten, die deze beroepsgroep presteert in functie van zijn/haar beroep, zijn vrijgesteld van btw en hebben geen btw-hoedanigheid nodig.

Ook al ben je vrijgesteld van btw, je moet je wel inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor het aanvragen van een ondernemingsnummer. Dit kan via het Ondernemingsloket. 

Opmerking:

Wanneer je activiteiten uitoefent, die vrijgesteld zijn volgens artikel 44 en daarnaast ook activiteiten uitoefent die wel onderworpen zijn aan btw, dan ben je gemengd btw-plichtig

Sinds 1 januari 2010 kunnen ook ondernemingen die vallen onder artikel 44 een btw-hoedanigheid nodig hebben, namelijk als de onderneming diensten levert aan of ontvangt van buitenlandse Europese btw-plichtige ondernemingen.

Naast je inschrijving in het KBO zijn er andere verplichte formaliteiten nodig om te starten als verpleegkundige

 

Wat nu met de verpleegkundigen die een bestuurdersvergoeding ontvangen?

Sommige praktijken, zoals vennootschappen of VZW's hebben een eigen bestuur, waarvoor de bestuurders van deze praktijk een vergoeding krijgen. De inkomsten die deze bestuurders in hun vennootschap of vereniging ontvangen en die betrekking hebben op ‘verpleegkundige activiteiten’ en de daarmee samenhangende activiteiten (planning, opleiding, aanwerving, vertegenwoordigingen, netwerken, peer review, wachtdienst…) vallen buiten de nieuwe btw-regeling. Concreet gaat het om: eigen akten, percentages van collega’s voor planning en dergelijke, “bijzonder tegemoetkoming voor forfaitaire kosten” van het RIZIV

Wanneer de bestuurder-rechtspersoon bijkomend een vergoeding ontvangt voor bijvoorbeeld: het beheer van de gelden, uitbetaling van erelonen, boekhoudkundige verrichtingen zoals het uitschrijven van facturen, het bijwonen van de bestuurdersvergaderingen… dan wordt gesproken over een ‘bestuurdersvergoeding’. Deze is wél onderhevig aan btw. Meer nog, hiervoor dient de bestuurder-rechtspersoon maandelijks een factuur op te maken aan de vennootschap of vereniging die hij bestuurt, via de eigen vennootschap of vereniging. 

Indien iemand uit deze doelgroep een bestuurdersfunctie waarneemt in een vereniging die niet rechtstreeks gebonden is aan de normale beroepsactiviteit, bijvoorbeeld binnen een kringwerking, dient de verpleegkundige, indien hij/zij een vergoeding krijgt in naam van een vennootschap (rechtspersoonlijkheid), verplicht btw te rekenen.

 

Hoe verloopt dit nu praktisch?

  1. De vennootschap maakt een contract op met de bestuurders-rechtspersonen die hun inkomen ontvangen in hun eigen vennootschap. In dit contract wordt beschreven voor welke bestuurstaken een vergoeding ontvangen wordt.
  2. Vanaf 1 juni vraagt deze bestuurder een btw-nummer aan (gebeurt door de eigen boekhouding…). Wanneer het inkomen minder dan € 25.000 per kalenderjaar bedraagt, kan meteen vrijstelling van btw aangevraagd worden.
  3. Afhankelijk van de interne afspraken, wordt er maandelijks een factuur opgemaakt door de bestuurder-rechtspersoon aan de vennootschap of vereniging die hij bestuurt.
  4. Deze factuur wordt afzonderlijk betaald, los van het ereloon.
  5. Er is nog een uitzondering mogelijk als de vennootschap niet meer dan € 25.000 heeft aan btw-activiteiten. Dan kan zij na het aanvragen van een btw-nummer (verplicht) direct een vrijstelling vragen die van toepassing is voor kleine vennootschappen. Hierdoor dient de vennootschap geen btw te vragen maar kan deze ook geen btw recupereren.

 

Een voorbeeld  van verpleegkundigen die een bestuurdersvergoeding ontvangen

BVBA GOEDEZORG is een vennootschap waarvan de verpleegkundigen, Fien, Paul en Greta aandeelhouder en bestuurder zijn. Paul ontvangt alle inkomsten uit eigen werk en bestuur in zijn vennootschap BVBA Topaul. Naast werk in de thuisverpleging (vrij van btw), krijgt hij 10% van de collega’s voor alle verrichte werk in het kader van planning en organisatie van de thuisverpleging. Dit gebeurt in overleg, door een inhouding op het ereloon van de collega’s (vrij van btw).

Paul is zaakvoerder van BVBA GOEDEZORG en regelt alle geldzaken, overlegt met bank en verzekeringen, roept de vergadering van de BVBA samen en zit deze voor…
Hij wordt hiervoor € 500 uitbetaald per maand. Deze betaling gebeurt dus van BVBA GOEDEZORG naar BVBA Topaul (wel btw-plichtig). Vanaf 1 juni moet Paul hiervoor een factuur opmaken aan BVBA GOEDEZORG, een btw-nummer aanvragen en kan hij meteen vrijstelling van btw aanvragen (12 x € 500 = € 6000 kan dus vrijgesteld worden van btw). 

Met dank aan Mike Celis, zaakvoerder CT Paramedics!
Bron: Fiscoloog, VBZV, Hugo Baert (Verpleging aan Huis)

Van A to Z: ontdek alles over btw

Download het e-book over btw
Hye-Sook Vijls
Door Hye-Sook Vijls
05 januari 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.