Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Ben je als zelfstandig verpleegkundige btw-plichtig?

De btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd. Maar wat betekent dat voor jou? Ben je dan als zelfstandig verpleegkundige btw-plichtig?

verpleegkundige btw-plichtig

Wat zegt het btw-wetboek?

Sinds 1 januari 2016 zijn alle normale diensten van verpleegkundigen, vroedvrouwen en zorgkundigen vrijgesteld van btw, ongeacht of hun prestaties zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (art. 44 Wetboek BTW). Verricht je als verpleegkundige enkel handelingen die voor de uitoefening van je beroep ‘normaal’ zijn, dan hoef je dus géén btw-hoedanigheid aan te vragen.

Opgelet: Je moet je wel nog steeds via een ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat betekent dat je een ondernemingsnummer krijgt en dat de basisgegevens van je onderneming in de KBO worden opgenomen. Denk maar aan je vestigingseenheid, bankrekeningnummer, activiteiten enz. Het enige verschil is dat je ondernemingsnummer niet bij de btw moet worden geactiveerd.

Opmerking

Wanneer je naast je vrijgestelde activiteiten ook activiteiten uitoefent die wel onderworpen zijn aan btw, dan ben je gemengd btw-plichtig en heb je toch een btw-hoedanigheid nodig. Je dient je ondernemingsnummer dan dus toch bij de btw te activeren.

Naast je inschrijving in het KBO zijn er andere verplichte formaliteiten om te starten als verpleegkundige.

Van A to Z: ontdek alles over btw

Download het e-book over btw
Door Barbara De Loor
12 oktober 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.