Share
Rechtsvorm kiezen

Later lezen?

Nieuwe vennootschapsvormen: ken jij ze al?

Er waait een frisse wind door het ondernemerslandschap! Plannen om te starten als zelfstandige? Dan ben je best helemaal mee met de veranderingen. De grootste aanpassing? Een heel pak minder vennootschapsvormen dan vroeger. Er zijn echter nog belangrijke nieuwigheden. Lees er hier alles over.Nieuwe vennootschapsvormen

Als starter is het één van de eerste keuzes die je maakt: een eenmanszaak of een vennootschap. Kies je voor een vennootschap, dan had je zestien soorten (!) om uit te kiezen. Elk van die vennootschappen had bovendien specifieke bepalingen, zoals het vereiste startkapitaal, aantal oprichters en de aansprakelijkheid.

De overheid besliste om het aantal vennootschapsvormen te reduceren en op termijn zullen ook alle bestaande vennootschappen opgaan in de nieuwe categorieën.


Nieuwe vennootschapsvormen vanaf 1 mei 2019

Dit zijn de nieuwe vennootschapsvormen waaruit je kan kiezen als je een vennootschap wil oprichten:

Welke vennootschap jij best kiest, hangt af van je zelfstandige activiteit en je financiële situatie.

Tip! Laat je bijstaan door je boekhouder.


Daling minimum vereist aantal oprichters

Een naamloze vennootschap of besloten vennootschap vereist volgens de  wetgeving voor 1 mei 2019 minstens twee oprichters. Vanaf 1 mei is het echter mogelijk om een NV of een BV met één oprichter – vennoot, rechtspersoon of natuurlijke persoon – op te richten.


Geen minimum startkapitaal meer voor de besloten vennootschap (BV)

De wetgever schaft het minimum startkapitaal voor een besloten vennootschap af. Wie van plan is om een BV op te richten hoeft niet langer 18.550 euro startkapitaal te voorzien. Voortaan is het minimum startkapitaal voor deze soort vennootschap geen vereiste meer, maar zorg je zelf voor voldoende startkapitaal. Hoeveel kapitaal je nodig hebt, of denkt nodig te hebben om goed te starten, werk je uit in je financieel plan. Een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan.

Tip! Verbeter je ondernemingsplan met het Business Model Canvas.


Aantal bestuurders NV

Op vandaag worden veel NV’s bestuurd door een raad van bestuur die uit (minstens) drie bestuurders bestaat. Er is immers geen mogelijkheid om slechts één bestuurder te benoemen. Vanaf 1 mei 2019 kan je in je statuten bepalen dat de NV slechts door één bestuurder wordt bestuurd.


Geen onderscheid meer tussen burgerlijke en handelsvennootschappen

Een burgerlijke- en handelsvennootschap wordt bepaald door de aard van je zelfstandige activiteit.

Voorbeeld: Stel dat je een interieurwinkel wilde beginnen, dan is je kernactiviteit verkopen. Je werkte dan in een handelsvennootschap. Als je een praktijk als orthodontist startte, had je een burgerlijke vennootschap omdat je patiënten met medische problemen helpt en dat heeft geen commerciële insteek.

Burgerlijke vennootschappen vallen onder de algemene noemer ‘ondernemingen’. Daardoor is het ook voor een (voormalige) burgerlijke vennootschap na 1 mei 2019 mogelijk om een faillissement aan te vragen.

Tip! Bekijk meer informatie over starten met een vrij beroep.


Nationaliteit van de vennootschap

Vanaf 1 mei wordt de nationaliteit van de vennootschap alleen bepaald door de statutaire zetel. Een Belgische vennootschap die haar zetel verhuist naar het buitenland, zal dus onder de wet van het betreffende land vallen.

Voorbeeld: Een vennootschap heeft haar zetel volgens de statuten in Italië, maar de dagelijkse leiding en productiehal situeren zich wel in België. Toch zal de vennootschap onder de Italiaanse wetgeving vallen.

 

Wist je dat… er nog veranderingen zijn?

  • Sinds november zeg je niet langer rechtbank van koophandel maar ondernemingsrechtbank.
  • De term ‘handelsonderneming’ is ook verleden tijd. Voortaan zeg je gewoon onderneming.

Starten met een vennootschap?

Richt je vennootschap op
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
30 april 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.