Share
Starten in vrij beroep

Later lezen?

Starten als advocaat, hoe doe ik dat?

Ben je afgestudeerd als master in de rechten? Dan is de volgende stap een boeiende driejarige stage. Tenminste, als je advocaat wil worden. Tijdens je stage werk je al actief mee aan zaken. Daarom moet je je ook al aansluiten als zelfstandige. Van je stage tot de aanvraag van je ondernemingsnummer: we overlopen alle stappen naar een uitdagende carrière als advocaat.

Starten als advocaat, hoe doe ik dat?

Vind een boeiende stage

Elke advocaat loopt eerst stage. Tijdens die drie jaar leer je het vak onder leiding van een stagemeester, of een zogenaamde ‘patroon’. Daarnaast volg je ook een bijkomende beroepsopleiding en leg je een examen af. Ben je geslaagd? Dan heb je het 'bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat’, kortweg B.U.B.A.-attest, op zak.

Open een professionele bankrekening

Aangezien je tijdens je stage al werkt voor cliënten, is het aangewezen om een professionele bankrekening te openen. Zo zorg je ervoor dat je persoonlijke en zakelijke verrichtingen gescheiden blijven en de fiscus geen zicht heeft op je persoonlijke transacties.

Betaal de baliebijdrage

Als stagiair of advocaat ben je jaarlijks een baliebijdrage verschuldigd. Hoeveel dat is, wordt elk jaar en per balie bepaald. Daar zit onder andere je beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij inbegrepen. Zo ben je beschermd tegen eventuele gevolgen uit fouten die je maakt tijdens de uitoefening van je beroep.

Ga langs bij het ondernemingsloket

Vooraleer je aan de slag kan, moet je ook bij het ondernemingsloket bepaalde formaliteiten vervullen. Via Liantis kan dit bovendien ook volledig online. Het is eenvoudig en je vermijdt wachtrijen. Dit brengen we voor jou in orde:

  • Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Als advocaat (stagiair) ben je eigenlijk zelfstandige. Daarom heb je een ondernemingsnummer nodig en moet je je laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Start je als eenmanszaak, dan creëert het loket voor jou een ondernemingsnummer en brengt het je inschrijving in de KBO in orde. Dat laatste betekent dat de basisgegevens van je onderneming in de KBO worden opgenomen. Denk maar aan je vestigingseenheid, activiteiten, hoedanigheid, bankrekeningnummer ...

Start je samen met één of meerdere advocaten een maatschap, dan is het best hiervoor eerst (deontologisch correcte) statuten op te stellen. Het ondernemingsloket zal daarna een ondernemingsnummer voor je maatschap creëren en haar inschrijving in de KBO vervolledigen. De inschrijvingsplicht in de KBO geldt ook voor maatschappen.

Start je met een andere vennootschap dan een maatschap? Dan is het de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank die het ondernemingsnummer van je vennootschap zal creëren. Om de inschrijving van je vennootschap in de KBO te vervolledigen moet je echter nog steeds bij het ondernemingsloket langsgaan.

  • Je btw-hoedanigheid

De algemene regel luidt dat je als advocaat onderworpen bent aan de btw. Alleen voor sommige prestaties die nauw samenhangen met maatschappelijk werk ben je vrijgesteld, bijvoorbeeld wanneer je optreedt als schuldbemiddelaar, voorlopig bewindvoerder of voogd. Oefen je enkel dergelijke vrijgestelde handelingen uit? Dan hoef je op het vlak van de btw niets te ondernemen. Oefen je (ook) niet-vrijgestelde handelingen uit? Dan moet je je ondernemingsnummer steeds bij de btw activeren.

Wie zijn ondernemingsnummer bij de btw moet activeren, zal ook een btw-regime moeten kiezen. Zo kan je kiezen voor:

  1. periodieke aangiften;
  2. de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (als je daarvoor in aanmerking komt);
  3. of de ‘bijzondere regeling voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs’.

Die laatste regeling houdt enerzijds in dat de btw wordt verlegd naar de medecontractant. Dat betekent dat niet jij, maar wel het kantoor waarvoor je werkt de btw op jouw factuur moet voldoen door ze in haar eigen periodieke aangifte extra op te nemen. Anderzijds impliceert de toepassing van de bijzondere regeling ook dat je zelf geen factuur voor je prestaties aan het kantoor moet opstellen. Wel zal je advocatenkantoor dat in jouw naam en voor jouw rekening doen (verplichte self-bill).

Deze vorm van ‘self-billing’ met verlegging van btw herleidt jouw btw-verplichtingen dus tot een minimum. Naast de verplichte jaarlijkse btw-klantenlisting hoef je immers zelf geen periodieke aangiftes te doen, en hoef je je facturen niet zelf op te stellen. De keerzijde is dat je geen btw kan recupereren.

Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Vóór de aanvang van je zelfstandige activiteit moet je je ten slotte ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Vanaf dan betaal je per kwartaal een sociale bijdrage die wordt berekend op je inkomen van dat jaar. In ruil voor die bijdrage ben je onder andere verzekerd tegen ziekte en bouw je pensioenrechten op.

Wens je aan te sluiten bij Liantis, dan maakt het ondernemingsloket, naast voormelde zaken, ook je aansluiting bij Liantis sociaal verzekeringsfonds meteen in orde.

Schrijf je in op het tableau

Zodra je stage erop zit en je het B.U.B.A.-attest op zak hebt, mag je je inschrijven op het tableau van de Orde van Advocaten. Via de balie waarbij je inschreven bent, vind je meer info over het verloop van je aanvraag. Wordt die goedgekeurd, dan ben je eindelijk volwaardig advocaat!

Alles in orde brengen voor je carrière als advocaat?

Contacteer het ondernemingsloket
Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
24 december 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.