Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Zijn advocaten btw-plichtig?

Btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd. Heel wat zelfstandigen zijn dan ook aan de btw onderworpen, maar ben je dat ook als advocaat?

Zijn advocaten btw-plichtig?

Btw-hoedanigheid of niet?

Vroeger waren advocaten op grond van het (oude) artikel 44, §1, 1° van het Wetboek BTW (WBTW) vrijgesteld van btw. Dat betekende enerzijds dat je geen btw op je prestaties moest aanrekenen, maar ook dat je de btw op eventuele investeringen en kosten niet kon recupereren.

Op 1 januari 2014 werd de btw-vrijstelling voor advocaten afgeschaft. Sindsdien luidt de algemene regel dat je als advocaat je ondernemingsnummer bij de btw-administratie moet laten activeren en je prestaties aan de btw moet onderwerpen.

Vraag je btw-hoedanigheid aan in enkele klikken

Uitzonderingen

Sommige mandaten die je als advocaat uitoefent, blijven uitzonderlijk toch vrijgesteld van de btw. Het gaat in dat geval om diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk, bijvoorbeeld wanneer je optreedt als schuldbemiddelaar, voorlopig bewindvoerder of voogd. Is dat het enige wat je als advocaat doet, dan hoef je zoals vroeger zelfs helemaal geen btw-hoedanigheid aan te vragen en zijn je prestaties vrijgesteld van btw.

Zodra je naast je gewone activiteiten als advocaat nog zo’n mandaat uitoefent, word je gemengd btw-plichtige. Ook in dat geval moet je je btw-hoedanigheid aanvragen. Enkel die activiteiten waarvoor geen vrijstelling geldt, zijn dan aan de btw onderworpen.

Btw-regeling

Nu je weet dat je als advocaat vrijwel steeds een btw-hoedanigheid dient aan te vragen, rijst de vraag voor welke btw-regeling je moet kiezen. Naast de normale regeling van periodieke aangiften bestaat er immers ook een vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Ben je advocaat-medewerker of advocaat-stagiair, dan heb je bovendien nog een derde optie.

Periodieke aangiften

In de normale regeling van de btw reken je op de vergoeding voor je prestaties het tarief van 21% btw aan. De btw die je zelf betaalt aan leveranciers, kan je dan aftrekken van de btw die je van je klanten hebt ontvangen. Per kwartaal (of per maand) doe je vervolgens aangifte van je btw-activiteiten en stort je het saldo van de btw door naar de btw-diensten.

Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

Is je omzet op jaarbasis kleiner dan 25.000 euro, dan kan je ook opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (art. 56bis WBTW). Je hoeft dan geen btw aan je cliënten aan te rekenen, maar je kan zelf geen btw recupereren.

Bijzondere regeling voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs

Ben je advocaat-medewerker of advocaat-stagiair, dan heb je de mogelijkheid om de btw op je diensten te verleggen naar het advocatenkantoor waarvoor je werkt.

In plaats van zelf een factuur te moeten opstellen voor de prestaties die je voor het kantoor verricht, zal je advocatenkantoor dat in jouw naam en voor jouw rekening doen. Op die manier moet niet jij, maar wel het kantoor waarvoor je werkt de btw voldoen door ze in z’n eigen periodieke aangifte op te nemen.

Door de bijzondere regeling toe te passen, herleid je dus je btw-verplichtingen tot een minimum. Je hoeft immers zelf geen periodieke aangiftes te doen. Maar je hebt ook geen recht op aftrek.

Meer dan btw…

Naast de btw-formaliteiten moet je natuurlijk ook nog heel wat andere zaken in orde brengen om te kunnen starten als advocaat. Voor bijkomende info en begeleiding op maat kan je ook steeds terecht bij Federatie Vrije Beroepen (FVB).

Kom alles te weten over btw

Download het e-book over btw
Andy Hens
Door Andy Hens
08 september 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.