Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Zijn advocaten btw-plichtig?

Zoals je al weet is de btw een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd. Maar ben je als advocaat btw-plichtig?

Advocaten btw-plichtig

 Wat zegt het Btw-Wetboek?

Vroeger moesten advocaten de btw niet toepassen op hun diensten, ondanks dat ze belastingplichtige waren. Ze genoten namelijk van een btw-vrijstelling. De Belgische wetgever heeft beslist om dit artikel 44, § 1,1° van het Btw-Wetboek op te heffen. Sinds 1 januari 2014 is een nieuwe btw-regeling voor advocaten in werking getreden, want de prestaties, verricht door belastingplichtigen die in België de titel van advocaat voeren, zijn aan de btw onderworpen.

In principe dienen dus alle stagiairs, advocaten en advocaat-vennoten die op zelfstandige basis geregeld juridische diensten verstrekken zich voor btw-doeleinden te registreren en periodieke btw-formaliteiten te verrichten.

Opmerking

Bij het aanvragen van je btw-hoedanigheid zal je moeten kiezen tussen de standaard regelgeving of de bijzondere regelgeving. De bijzondere regelgeving komt in aanmerking wanneer je als advocaat, stagiair of advocaat-vennoot één of ander mandaat moet opnemen bij de uitoefening van jouw beroep. De standaardregeling geldt in alle andere gevallen.

 

Hoe werkt het btw-systeem?

Je rekent btw aan op de erelonen en in ruil daarvoor kan je ook op de meeste beroepskosten, de btw recupereren. Om btw te kunnen aftrekken is het noodzakelijk dat je voor jouw aankopen over een factuur beschikt met volgende gegevens:

  • de naam
  • het adres
  • het btw-nummer
  • de datum
  • de afgenomen goederen of diensten.

Wanneer je een beperkte omzet hebt, kleiner dan € 25.000 op jaarbasis, zal je vermoedelijk kunnen opteren om geen btw aan te rekenen. Je kan dan evenmin btw recupereren. Voor de advocaten-stagiair, die nauwelijks of geen beroepsuitgaven hebben, zou dit een interessante regeling kunnen zijn.

 Naast de btw-formaliteiten zijn er andere verplichte formaliteiten nodig om te starten als advocaat. Daarnaast kan je ook steeds terecht bij Federatie Vrije Beroepen (FVB), voor bijkomende info en begeleiding op maat. 

Kom alles te weten over btw

Download het e-book over btw
Andy Hens
Door Andy Hens
24 mei 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.