Share
Zelfstandig statuut

Later lezen?

De deeleconomie: moet ik me als zelfstandige aansluiten of niet?

Er duiken steeds meer websites en applicaties op die ‘delen’ en ‘gezamenlijk consumeren’ tussen particulieren mogelijk maken. Aangezien het in het verleden niet altijd even duidelijk was hoe deze inkomsten moesten worden belast, heeft de regering specifiek voor de deeleconomie, een nieuwe fiscale regeling uitgewerkt. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor je sociaal statuut?

deeleconomie

Een vereenvoudigde belastingregeling in de deeleconomie

Dit nieuwe fiscaal regime stelt dat inkomsten verdiend via een erkend online deelplatform als een divers inkomen zullen worden belast aan een apart tarief van 20% en dat tot een bedrag van 5.100 euro bruto per jaar (cijfer inkomsten 2017). Concreet gaat het dus over inkomsten die door of via het platform aan jou worden betaald plus alle bedragen die door of via het platform worden ingehouden: bedrijfsvoorheffing, kosten voor het gebruik van het platform, toeristenbelasting…

Concreet gaat het om inkomsten uit je activiteiten in de deeleconomie die aan volgende strenge voorwaarden voldoen:

  • Je levert diensten. Lever je enkel goederen, dan zal je geen gebruik kunnen maken van deze nieuwe regeling.
  • Je levert deze diensten enkel aan particulieren. Rechtspersonen of particulieren die optreden in het kader van hun beroepsactiviteit, vallen niet onder deze regeling.
  • Je verleent je diensten enkel via een erkend elektronisch platform of een elektronisch platform dat door de overheid wordt georganiseerd. Gebruik je ook andere kanalen om deze diensten aan te bieden, dan geldt deze regeling niet.
  • De vergoeding die je ontvangt voor de geleverde diensten wordt volledig door of via het erkende platform aan je toegekend of betaald.
  • Je verleent deze diensten niet in het kader van je beroepsactiviteit. De diensten je aanbiedt mogen niet te sterk aanleunen bij de activiteit die je als zelfstandige uitoefent of bij de activiteiten van je vennootschap. Ben je daarentegen werknemer, dan is het geen probleem om activiteiten uit te oefenen die in de lijn liggen van je normale werk als werknemer.

Opgelet! Voor erkende (verhuur)platformen geldt een ander fiscaal regime, want bovenstaande regeling is niet van toepassing op inkomsten die je uitsluitend verdient door het verhuur van (on)roerende goederen. Deze inkomsten beschouwt de fiscus nog steeds als (on)roerende inkomsten. Verleen je echter naast het verhuur van bijvoorbeeld een kamer ook bijkomende diensten, zoals een ontbijt, dan is de nieuwe regeling wel van toepassing op het deel van de vergoeding dat voor de bijkomende diensten betaald wordt.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, worden je inkomsten dus belast als divers inkomen. De belasting aan 20% wordt slechts berekend op de helft van het aangegeven brutobedrag, aangezien er standaard 50% forfaitaire kosten worden afgetrokken. Deze belasting zal bij wijze van bedrijfsvoorheffing worden ingehouden door het erkende platform. Voor zover je inkomsten uit de deeleconomie als diverse inkomsten worden beschouwd, zal je je voor deze activiteiten niet moeten aansluiten als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds.

 

Wat gebeurt er wanneer je meer dan € 5.100 bruto per jaar verdient?

Verdien je met deze activiteiten meer dan 5.100 euro bruto per jaar, dan zal de fiscus deze inkomsten volledig (en niet enkel het stuk boven 5.100 euro) als beroepsinkomsten beschouwen, tenzij je het tegendeel kan bewijzen. Je inkomsten zullen (ongeacht het bedrag) ook als beroepsinkomsten beschouwd worden, wanneer je inkomsten in het vorige jaar hoger lagen dan de grens van 5.100 euro.

Gevolg is dan ook dat je je voor deze activiteiten zal moeten aansluiten als zelfstandige. Oefen je al een andere zelfstandige activiteit uit waarvoor je bent aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, dan worden je inkomsten uit de deeleconomie samengeteld met je andere zelfstandige inkomsten voor de berekening van je sociale bijdragen. Werk je minstens halftijds als werknemer of ambtenaar, dan kan je aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Werk je niet of niet minstens halftijds, dan zal je moeten aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep. Je zal dus sociale bijdragen moeten betalen op deze inkomsten.

De nieuwe fiscale regeling is van toepassing op inkomsten betaald door de platformen vanaf de datum van hun erkenning door de overheid. Een overzicht van de erkende platformen en hun datum van erkenning kan je terugvinden op de website van de FOD Financiën.

Je boekhouder kan je alleszins het nodige advies geven!

Kom alles te weten over je sociaal statuut en maak de juiste keuzes.

Download je e-book over een optimale sociale bescherming!
Andy Hens
Door Andy Hens
26 juli 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.