Share
Marketing en sales

Later lezen?

Welke openingsuren moet je als zelfstandige hanteren?

Wil je als zelfstandige je eigen zaak opstarten, dan moet je je openingsuren en sluitingsdagen bepalen. Hiervoor bestaan er enkele wettelijke richtlijnen. We helpen je alvast op weg.

Openingsuren zelfstandige

 

De wekelijkse rustdag

Elke kleinhandelszaak is verplicht een wekelijkse rustdag te kiezen. Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur die aanvangt om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag. Tijdens je wekelijkse rustdag is de verkoop aan consumenten verboden in alle verkooppunten waar je je activiteiten uitoefent. Als de door jou gekozen wekelijkse rustdag vlak voor een wettelijke feestdag valt, dan mag je als zelfstandig ondernemer je gewone rustdag overbrengen naar de dag volgend op de feestdag.

Je kiest zelf je rustdag. Indien je geen keuze maakt, valt je rustdag automatisch op zondag. Als je wel een rustdag kiest, die niet op zondag valt, dan moet je dit bekendmaken door bijvoorbeeld een bord uit te hangen aan je eigen zaak. Eens je je rustdag hebt gekozen, kan je die ten vroegste na zes maanden opnieuw wijzigen te rekenen vanaf de vorige keuze.
Let op! Voor het tewerkstellen van personeel op zondag gelden er andere regels!

Het College van Burgemeester en Schepenen kan op verzoek van één of meerdere handelaars per jaar maximum 15 rustdagen opheffen voor bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. Deze afwijkingen gelden voor alle betrokken handelaars, hetzij voor het volledige grondgebied van de gemeente, hetzij voor een deel ervan (deelgemeente, wijk of winkelstraat). In geen geval kunnen individuele afwijkingen (bijvoorbeeld voor opendeurdagen) worden toegestaan.

Voor erkende toeristische centra en badplaatsen geldt een specifieke regeling. Winkels hebben daar onbeperkte openingsuren en kunnen personeel tewerk stellen op zondag tijdens de toeristische periodes.

 

De sluitingsuren

Winkels mogen open zijn van maandag tot donderdag en in het weekend van 5u tot 20u. Op vrijdag en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan is dat van 5u tot 21u. Buiten deze uren is de toegang tot de winkel en de verkoop aan de consument verboden. De klanten die nog aanwezig zijn op het sluitingsuur mogen nog bediend worden, maar moeten ten laatste 15 minuten na sluitingsuur de winkel verlaten.

Nachtwinkels mogen enkel open zijn tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur ‘s ochtends. De gemeente kan hiervan afwijken en in een gemeentereglement andere sluitingsuren opleggen. Overdag moeten nachtwinkels gesloten zijn. Bovendien moeten nachtwinkels aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ze mogen enkel algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen verkopen. Speciaalzaken mogen dus geen gebruik maken van het statuut van nachtwinkel.
  • De combinatie van een dagwinkel en een nachtwinkel op één locatie kan niet.
  • De nettoverkoopoppervlakte van de nachtwinkel mag niet meer dan 150m² bedragen.
  • Er moet op duidelijke en permanente manier de vermelding ‘Nachtwinkel’ op de zaak staan.
  • Nachtwinkels zijn tevens verplicht een wekelijkse sluitingsdag te respecteren.

 

Download de startersgids! 

Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
13 augustus 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.