Share
Syndicus worden

Later lezen?

Wat krijg je als syndicus in ruil voor je sociale bijdragen?

Als syndicus betaal je bijdragen voor je sociale zekerheid. In het geval van hoofdberoep betekent dat dan ook dat je sociale rechten verwerft. Waarop kan je allemaal terugvallen?

syndicus sociale bijdragen

Gezinsbijslag

In de eerste plaats heb je als syndicus recht op gezinsbijslag. Hieronder vallen zowel het kraamgeld als de kinderbijslag. Het kraamgeld is een eenmalige tegemoetkoming bij de geboorte van je kind, in de vorm van een vast bedrag. Vanaf de zesde maand zwangerschap kan je het aanvragen bij het kinderbijslagfonds.

De kinderbijslag wordt per maand uitbetaald aan de bijslagtrekkende (meestal vader of moeder). Kinderbijslag wordt uitbetaald voor schoolgaande kinderen tot 25 jaar. Er is een leeftijdstoeslag bij de zesde, twaalfde en achttiende verjaardag. Verder bestaan er aanvullingen voor mindervalide kinderen, weeskinderen en kinderen van invalide of actieve mindervalide zelfstandigen, kinderen van gepensioneerde zelfstandigen of gewezen werklozen en kinderen uit éénoudergezinnen.

 

Ziekteverzekering

De sociale bijdragen geven syndici ook recht op een verzekering bij ziekte. De ziekteverzekering wordt gesplitst in twee delen: de gezondheidszorg en de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

De gezondheidszorgverzekering verzekert je tegen grote risico’s (bevalling, opname in een ziekenhuis…) en kleine risico’s (zoals dokters-, apothekers-, kinesitherapiekosten...).

De uitkeringsverzekering bij arbeidsongeschiktheid bestaat uit een dagvergoeding wanneer je je beroep om gezondheidsredenen moet stopzetten. Deze vergoeding wordt uitbetaald vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid.

Hulp van derden is er voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die om gezondheidsredenen aangewezen zijn op de hulp van anderen. Via de diensten van je ziekenfonds kan je de tegemoetkoming regelen. 

Sinds 2011 is er ook de inhaalpremie (vakantiegeld voor invaliden). Wie op 31 december van het voorafgaande jaar minstens een jaar arbeidsongeschikt was en dat nog steeds is op 1 mei, heeft recht op een premie van 208,09 EUR .

 

Moederschapshulp

In de uitkeringsverzekering is ook een moederschapsuitkering voorzien voor de zelfstandige vrouwelijke syndici en of meewerkende echtgenoten van syndici. Om van deze uitkering te kunnen genieten, moet een periode van moederschapsrust gerespecteerd worden waarin je niet mag werken. Die periode start minstens een week vóór de voorziene bevallingsdatum en eindigt ten vroegste 2 weken na de bevalling. Na deze periode van verplichte rust, kan je binnen een termijn van 21 weken nog maximaal 5 weken (6 weken bij geboorte van een meerling) moederschapsrust opnemen.

Wanneer je pasgeboren kindje onmiddellijk na de geboorte gehospitaliseerd wordt, kun je de periode van moederschapsrust laten verlengen. Lees er meer over op onze website.

 

Pensioenen

Er bestaan 2 soorten pensioenen: het rustpensioen en het overlevingspensioen.

Het rustpensioen

Het rustpensioen is een inkomen waarop syndici recht hebben na een loopbaan als zelfstandige. Een volledige loopbaan telt 45 jaar. Om op pensioen te gaan moet je de pensioenleeftijd bereikt hebben van 65 jaar. In de toekomst zal de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk aan opgetrokken worden tot 67 jaar.

Indien je al een voldoende lange loopbaan achter de rug hebt, kan je al vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen. Sinds de pensioenhervormingen in 2013 zijn de voorwaarden voor vervroegd pensioen grondig gewijzigd. Meer lees je in het e-book onderaan.

Naar aanleiding van nieuwe pensioenhervormingen zullen de leeftijds- en loopbaanvoorwaarde geleidelijk aan nog strenger worden. Sinds 1984 wordt pensioen van een zelfstandige berekend op het werkelijke inkomen, begrensd tot een bedrag van 57.415,67 EUR (grens voor 2017).

Het overlevingspensioen

Het overlevingspensioen is een vergoeding die aan de overlevende echtgenoot wordt toegekend. De uitkering wordt berekend op basis van de prestaties van de overleden echtgenoot. Dat kan ten vroegste vanaf 45 jaar. Tegen 2025 zal de minimumleeftijd stapsgewijs verhoogd worden tot 50 jaar. Wie niet voldoet aan deze leeftijdsvoorwaarde (45 tot 50 jaar), zal aanspraak kunnen maken op een overgangsuitkering gedurende een jaar (of 2 jaar wanneer er kinderen ten laste zijn). Deze uitkering is onbeperkt cumuleerbaar met loon of een andere sociale uitkering.

 

Mantelzorg voor de zelfstandige

Als syndicus kan je een volledige of gedeeltelijke maandelijkse uitkering genieten wanneer de zelfstandige activiteit tijdelijk of volledig onderbreekt wordt om als mantelzorger een naaste te verzorgen. Dit geldt ook voor syndici in bijberoep, voor zover bijdragen in hoofdberoep werden betaald.

 

Dienstencheques

Sinds 2006 kunnen vrouwelijke syndici onder bepaalde voorwaarden 105 gratis dienstencheques bekomen voor huishoudelijke hulp. Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee je erkende ondernemingen kan betalen voor het uitvoeren van een beperkt aantal huishoudelijke taken (schoonmaken, was, strijk, naaiwerk, bereiden van maaltijden, boodschappen doen, hulp bij verplaatsingen). Iedere cheque komt overeen met de vergoeding van een uur huishoudelijke hulp.

 

Opgelet! Ben je reeds syndicus of start je binnenkort? Sinds 1 april 2017 is elke Vereniging van Mede-eigenaars (VME) wettelijk verplicht om haar syndicus te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo weten buitenstaanders wie officieel optreedt namens de VME. Je kan dit heel eenvoudig in orde brengen op www.kbo-registratie-syndicus.be

Voor verdere vragen kan je altijd terecht bij CIB Vlaanderen, de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen.

Graag concrete cijfers?

Bereken je sociale bijdrage!
Hye-Sook Vijls
Door Hye-Sook Vijls
30 januari 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.