Share
Zelfstandig statuut

Wie kan als zelfstandige een uitkering mantelzorg krijgen?

Onderbreek jij als zelfstandig ondernemer tijdelijk je activiteiten om een naaste te verzorgen? Dan heb jij mogelijk recht op een uitkering en is er in bepaalde gevallen ook een vrijstelling van sociale bijdragen voorzien gedurende deze periode.

mantelzorg

Kom jij in aanmerking voor de uitkering als mantelzorger?

 •  Je onderbreekt je zelfstandige activiteit tijdelijk om zorgen te geven. Je kan je activiteit volledig onderbreken, maar je kan er ook voor kiezen om je activiteit te verminderen met minstens de helft. Let op, je moet minstens 1 volledige maand onderbreken om recht te hebben op de bescherming als mantelzorger.
 • Je verleent zorgen aan een ernstig ziek persoon of geeft palliatieve zorgen. De persoon aan wie je deze zorgen geeft, is:
  •  je echtgenoot of partner met wie je wettelijk samenwoont
  • een familielid tot de 2e graad
  • iemand met wie je feitelijk samenwoont (volgens de gegevens van het Rijksregister)
  • je kind met een handicap (voor zover je kind jonger is dan 25 jaar).

 • Je bent onderworpen aan het sociaal statuut als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot maxi-statuut tijdens de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je je activiteit onderbreekt én alle kwartalen van de onderbreking. Zelfstandigen in bijberoep komen enkel in aanmerking als de voorlopige bijdrage gelijk/hoger ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep.
 • Je bent in orde met de sociale bijdragen van de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je je activiteit onderbreekt. 

 

Waarop heb je recht?

De uitkering als mantelzorger bedraagt 1.253,83 euro per maand. Wie zijn activiteit slechts vermindert, heeft recht op een halve uitkering. Per aanvraag heb je recht op maximum 6 maanden uitkering. Over je hele loopbaan kan je maximum 12 maanden uitkering ontvangen.

Naast de uitkering, is er ook een vrijstelling van bijdragen voorzien met behoud van alle sociale rechten (bv. pensioen). Er wordt een vrijstelling toegekend zodra je minstens 3 opeenvolgende maanden een uitkering wegens volledige onderbreking hebt ontvangen. Op een volledige loopbaan kunnen er maximum 4 kwartalen vrijgesteld worden.

Ben je al aangesloten bij Liantis en wens je een aanvraag te doen? E-mail dan tijdig naar mantelzorg@liantis.be. Vervolgens bezorgen we jou de nodige aanvraagformulieren.

Kom alles te weten over je sociaal statuut en maak de juiste keuzes.

Download je e-book over een optimale sociale bescherming!
Andy Hens
Door Andy Hens
06 september 2018