Share
Rechtsvorm kiezen

Later lezen?

Voor welke vennootschap kies je als advocaat?

Als je kiest voor een vennootschap, moet je ook nog de vennootschapsvorm kiezen. Iedere vrije beroeper, dus ook als advocaat, kan een vennootschap oprichten. Het eigen regelement van de Orde van Vlaamse Balies laat de keuze van rechtsvorm vrij. 

Welke vennootschap als advocaat

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ((E)BVBA)

Een BVBA wordt gekenmerkt door het ‘besloten’ karakter en de ‘beperkte aansprakelijkheid’. Dit ‘besloten’ karakter wil zeggen dat de overdracht van aandelen (verkoop, schenking, vererving...) aan strikte regels gebonden is. Aandelen staan immers op naam, met als doel het familiale aspect te waarborgen. Een beperkte aansprakelijkheid duidt op de aansprakelijkheid die beperkt is tot het kapitaal dat je hebt ingebracht. Verder is het minimumkapitaal voor een BVBA 18.550 euro, waarvan 1/5 in geld, met een minimum van 6.200 euro vol te storten is. De statuten van vennootschapsvormen met meerdere vennoten en associatieovereenkomsten moeten ter goedkeuring aan de Stafhouder worden voorgelegd.

Iedere handelaar, zelfstandig ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep kan ook op zichzelf een BVBA oprichten. Dit heet dan een eenpersoons-BVBA of EBVBA. De regels die gelden voor een gewone BVBA zijn ook van toepassing voor een EBVBA. Het vol te storten minimumkapitaal ligt wel hoger, namelijk op 12.400 euro. Kies je voor een eenpersoonsvennootschap, dan moet de oprichtingsakte aan de Stafhouder worden voorgelegd. De Stafhouder kan wijzigingen opleggen.

Voordelen Nadelen
  • Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk voor het kapitaal dat ze hebben ingebracht.
  • De aandelen zijn altijd op naam en slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar aan derden, in functie van het familiaal, ‘besloten’ karakter.
  • Een EBVBA kan opgericht worden door één vennoot en is een alternatief voor de eenmanszaak.
  • Er is een notariële akte nodig voor de oprichting van een (E)BVBA.
  • De boekhoudkundige en administratieve verplichtingen voor een EBVBA zijn zwaarder dan bij een eenmanszaak.


Voor meer informatie, lees de blogpost over de verschillende Belgische vennootschapsvormen.

 

Vennootschapsbijdrage

Kies je voor een vennootschap? Dan ben je verplicht om ook je vennootschap aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage te betalen. Voor startende personenvennootschappen is het mogelijk om de eerste 3 jaar een vrijstelling van vennootschapsbijdragen aan te vragen. Hiervoor geldt als voorwaarde dat alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten minder dan 3 jaar zelfstandige zijn geweest tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap. Er zijn nog een aantal voorwaarden om een vrijstelling te krijgen. 

 

Vraag raad aan je boekhouder

Ben je er nog niet helemaal uit? Ga dan eens langs bij je boekhouder. Hij/zij kan je zeker advies geven over welke vennootschapsvorm het beste bij jouw eigen zaak past.

De Federatie Vrije Beroepen is aangesloten bij UNIZO en staat in voor info & advies op maat, opleidingen, netwerkactiviteiten en belangenbehartiging van vrije beroepen.

Download je e-book over rechtsvormen!

Inge Logghe
Door Inge Logghe
14 december 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.