Share
Starten als zelfstandige

Later lezen?

Als student-zelfstandige aan de slag: sociale aandachtspunten

Als student een centje bijverdienen, klinkt altijd welkom. Als fietskoerier, graficus, steward … noem maar op. Soms kan een zelfstandig statuut dan interessant zijn, soms is het een troef of zelfs een vereiste. We belichten de impact van een aansluiting als student-zelfstandige.Starten als student-zelfstandige

Voordelige bijdrageregeling en sociale bescherming 

Ben je student en oefen je een zelfstandige activiteit uit, dan moet je je – zoals elke zelfstandige – aansluiten als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds en een sociale bijdrage betalen.

Maar studenten die actief zijn als zelfstandige genieten een voordelige bijdrageregeling. Omdat je als student-zelfstandige geen of minder sociale bijdragen betaalt, kan je het tot op zekere hoogte met een gewone studentenjob vergelijken.

Concrete getallen en voorbeelden 

Als student-zelfstandige betaal je geen sociale bijdrage zolang jouw netto belastbaar inkomen op jaarbasis lager is dan 6.996,89 euro (alle bedragen in deze tekst zijn de bedragen van toepassing in 2020). Verdiende je tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, dan betaal je géén bijdrage op de eerste schijf van 6.996,88 euro en 20,50% bijdragen op de tweede schijf.

Verdien je bijvoorbeeld 10.000 euro, dan betaal je als student-zelfstandige maar 159,99 euro sociale bijdragen per kwartaal. Ter vergelijking, een gewone zelfstandige in hoofdberoep betaalt elk kwartaal minstens 799,12 euro sociale bijdragen. Dit is de wettelijke minimumbijdrage berekend op basis van een inkomen van 13.993,78 euro.

Is je netto belastbaar inkomen hoger dan 13.993,78 euro per jaar, dan betaal je als student-zelfstandige wel een volledige sociale bijdrage berekend op je totale inkomen. In ruil geniet je dezelfde sociale rechten als een zelfstandige in hoofdberoep. 

In een andere blog gaan we dieper in op de fiscale aandachtspunten van het statuut student-zelfstandige. Maar weet alvast dat het netto belastbaar inkomen gelijk is aan: 

  • De belastbare winst in een eenmanszaak (na aftrek van de beroepskosten en betaalde sociale bijdragen);
  • ofwel je bezoldiging als werkend vennoot of bestuurder in een vennootschap na aftrek van de beroepskosten en de betaalde sociale bijdragen.

Wanneer kan je het statuut van student-zelfstandige aanvragen?

Liantis sluit jou als student-zelfstandige aan als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Die lijken erg op de regels om kinderbijslag (groeipakket) te kunnen genieten. De belangrijkste zijn:

  • Je bent maximum 25 jaar.
  • Je bent voor minstens 27 studiepunten ingeschreven. Wordt jouw opleiding niet in studiepunten uitgedrukt, dan moet je voor minstens 17 lesuren ingeschreven zijn.
  • Je volgt de lessen en je legt de examens af of je wordt begeleid in een ondernemingsproject dat verder gaat dan de loutere toekenning van studiefaciliteiten.

Hou er rekening mee dat je je sociaal verzekeringsfonds elk jaar attesten moet bezorgen om aan te tonen dat je effectief bent ingeschreven en aan de examens deelnam.

Tip! Verwar het statuut van student-zelfstandige in de sociale zekerheid niet met de erkenning als student-ondernemer aan een universiteit of hogeschool.

Veel universiteiten, hogescholen en andere organisaties bieden studenten namelijk begeleiding aan bij de start en de ontwikkeling van hun zaak. Enkele voorbeelden: Durf Ondernemen van de UGent, Centrum voor Ondernemen van de HoGent, de incubator en het statuut van student-ondernemer van de Pôle de Namur (een samenwerking van de universiteiten en hogescholen in de provincie Namen), Start Lab ondersteund door de ULB, Peps Entrepreneurs bij de UCL, ideafactory van de Arteveldehogeschool en de statuten van student-ondernemer van de UA en de ULG. Gentrepreneur Company staat open voor studenten van de UGent, de HoGent en de Arteveldehogeschool.

 

Hoe beschermd ben je en welke sociale rechten bouw je op? 

Aaangezien je als student-zelfstandige meestal geen of een verminderde sociale bijdrage betaalt, bouw je geen pensioenrechten of andere sociale rechten op. Denk aan arbeidsongeschiktheid enzovoort. Deze situatie is vergelijkbaar met een gewone studentenjob waarbij je ook alleen een solidariteitsbijdrage betaalt.

Je blijft in de ziekteverzekering ten laste van je ouders zolang je geen of een verminderde sociale bijdrage betaalt. Bij je intrede op de arbeidsmarkt na je afstuderen, moet je normaal een wachttijd doorlopen voor je recht hebt op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Was je student-zelfstandige, dan wordt die wachttijd ingekort en kan die zelfs wegvallen.

Belangrijk aandachtspunt: groeipakket (voorheen kinderbijslag)

  • In het Vlaams gewest en in de Duitstalige gemeenschap wordt het groeipakket of de kinderbijslag verder uitbetaald zolang je geen of een verminderde sociale bijdrage betaalt als student-zelfstandige. Dat betekent dat jouw kinderbijslag niet in gevaar komt als student-zelfstandige (tenzij je 13.993,78 euro netto of meer zou verdienen).
  • In het Franstalige deel van het Waals gewest en in het Brussels gewest gelden strengere regels. Alleen wanneer je vrijgesteld bent van bijdragen – dus wanneer je netto belastbaar inkomen lager is dan 6.996,88 euro – is jouw kinderbijslag gewaarborgd. Betaal je toch een bijdrage, dan moet je kunnen aantonen dat je minder dan 240 uur per kwartaal werkt. Een verklaring op eer volstaat niet als bewijs.

Hou er ten slotte rekening mee dat jouw inkomsten als student-zelfstandige meetellen om te bepalen of je recht hebt op een studiebeurs of studietoelage. Omdat de volledige gezinsinkomsten meetellen en niet alleen de beroepsinkomsten, kunnen we geen algemeen advies formuleren. 

Meer informatie over studietoelagen:

In een notendop

Als student-zelfstandige betaal je wellicht geen of een zeer beperkte sociale bijdrage. Daarom bouw je geen persoonlijke sociale rechten op en blijf je in de ziekteverzekering ten laste van je ouders. Woon je in Vlaanderen of in de Duitstalige gemeenschap, dan wordt ook je kinderbijslag verder uitbetaald. In Brussel en in Franstalig België loop je het risico je kinderbijslag te verliezen als je netto belastbaar inkomen hoger is dan 6.996,88 euro. Hou ook rekening met de impact op je studietoelage.

Betaal je toch gewone sociale bijdragen, dan bouw je wel eigen sociale rechten op. Je bent dan niet langer ten laste van je ouders en geniet geen kinderbijslag meer.

Het spreekt voor zich dat de uitoefening van een activiteit als student-zelfstandige ook fiscale gevolgen heeft. 

Klaar om bij te verdienen als student-zelfstandige? 

Vul de starters gps in en start je route
Andy Hens
Door Andy Hens
18 november 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.