Share
Starten als zelfstandige

Later lezen?

Het statuut student-zelfstandige: what’s in it for you?

Denk je eraan om als student een zelfstandige activiteit uit te oefenen? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! De regering heeft namelijk sinds 1 januari 2017 een nieuw statuut in het leven geroepen om het ondernemerschap bij studenten te promoten. Dit statuut vervangt de oude regeling waarbij je als student een beroep kon doen op artikel 37 (gelijkstelling met bijberoep). Voor wie is dit nieuwe statuut bestemd en wat zijn de voordelen? Het komt allemaal in deze blogpost aan bod.

student-zelfstandige

Welke studenten kunnen het statuut aanvragen?

 • Normaal gezien komen alle studenten tussen 18 en 25 jaar oud in aanmerking. Starten als student-zelfstandige kan vanaf het kwartaal waarin je 18 wordt tot en met het derde kwartaal van het jaar waarin je 25 wordt.

 • Student-zelfstandigen moeten ingeschreven zijn bij een Belgische of buitenlandse onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week en dat voor een diploma dat erkend is door de bevoegde overheid. Je vindt de erkende onderwijsinstellingen terug op de website van de Vlaamse overheid.

 • Aan de hand van een attest van de school moeten studenten aantonen dat zij regelmatig lessen volgen.

 • De studenten moeten een zelfstandige activiteit De activiteit mag met andere woorden niet onder gezag, dus in een ondergeschikte werkgever-werknemer-relatie, worden uitgeoefend. Let dus op voor schijnzelfstandigheid!

 

Op welke voordelen kan je rekenen als student-zelfstandige?

Je geniet een gunstige bijdrageregeling

Als student-zelfstandige geniet je van een gunstige bijdrageregeling. Het is immers zo dat zelfstandigen zelf moeten instaan voor hun sociale zekerheid. Daarom zijn ze wettelijk verplicht om elk kwartaal een sociale bijdrage aan een sociaal verzekeringsfonds te betalen om sociale rechten op te bouwen, zoals een pensioen, ziekteverzekering en gezinsbijslag. Als student-zelfstandige kan je rekenen op een gunstig tarief. Net zoals voor bijberoepers zijn deze bijdragen voor jou in principe een solidariteitsbijdrage, want je sociale zekerheid verkrijg jij via je ouders, omdat je van hen ten laste blijft (zie verder).

Hoeveel sociale bijdragen je precies moet betalen, hangt af van je netto belastbaar beroepsinkomen. Dit zijn je bruto-inkomsten (inclusief bedrijfswagen en andere voordelen van alle aard) verminderd met alle kosten, zoals bijvoorbeeld je beroepskosten. Concreet wil dit het volgende zeggen:

 • Je betaalt geen sociale bijdragen als je netto belastbaar jaarinkomen lager is dan of gelijk is aan € 6.923,68. 

 • Ligt je inkomen tussen € 6.923,67 en € 7.150,87 dan betaal je een bijdrage van 20,5% op het stuk van je inkomen dat € 6.775,24 overschrijdt.
   
 • Is je jaarinkomen hoger dan € 13.847,39 ? Dan betaal je sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep, met een minimum van ongeveer € 737,71 per kwartaal.

Wanneer je start als student-zelfstandige wordt er de eerste drie volledige jaren een voorlopige minimumbijdrage aangerekend van ongeveer € 80 per kwartaal. Zodra het werkelijk inkomen gekend is, worden deze voorlopige bijdragen herberekend, want je bijdrage wordt berekend op basis van de inkomsten van het jaar zelf, en aangezien enkel de belastingadministratie bevoegd is om dit vast te stellen, zal je werkelijke inkomen pas 2 tot 3 jaar later gekend zijn. Daarom betaal je eerst een voorlopige bijdrage die achteraf herzien wordt op basis van het werkelijke of definitieve inkomen. Voor de exacte bijdragen, raadpleeg onze bijdragetabel.

Je kan ten laste blijven van je ouders

Indien u aan de slag gaat als student-zelfstandige, dan kan dit gevolgen hebben voor uw ouders inzake terugbetaling van gezondheidszorgen, kinderbijslag en belastingen. Afhankelijk van uw inkomsten is het immers mogelijk dat je niet meer ten laste kunt zijn van hen.

 • Je inkomsten zijn lager dan/gelijk aan  6.923,67 EUR
  Je blijft ten laste van je ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging en de betaling van de kinderbijslag.

 • Je inkomsten liggen tussen 6.923,67 EUR en 13.847,39 EUR
  Je blijft ten laste van je ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging, maar het kinderbijslagfonds zal je ondervragen over de omvang van jouw zelfstandige activiteit.

 • Je inkomsten zijn hoger dan/gelijk aan 13.847,39 EUR. 
  Je bent niet meer ten laste van je ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Je bouwt immers alle sociale rechten op in eigen naam. Het kinderbijslagfonds zal je ondervragen over de omvang van jouw zelfstandige activiteit.

Bereken je sociale bijdrage! 

Andy Hens
Door Andy Hens
19 februari 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.