Share
Starten in vrij beroep

Later lezen?

Starten als huisarts: hoe vraag ik mijn erkenning als huisarts aan?

Voor je, na je lange studies, eindelijk patiënten zal kunnen helpen in je eigen praktijk, moet je eerst een aantal opstartformaliteiten in orde brengen, bijvoorbeeld je erkenning als huisarts aanvragen. Daarvoor dien je een dossier op sturen naar de bevoegde instanties. Lees hier hoe je als startend arts jouw aanvraag, stap voor stap, juist afhandelt. erkenning huisarts

Wanneer vraag ik mijn erkenning als huisarts aan? 

Zoals je weet ben je verplicht om je stageplan en je jaarlijkse stageboekjes in te dienen. Eens je tijdens je laatste opleidingsjaar je laatste stageboekje ingediend hebt, mag je jouw erkenning aanvragen. Je mag dus ten vroegste drie maanden voor het opleiding afgelopen is, je aanvraag indienen. 


Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanvraag?

Je aanvraag wordt pas verwerkt wanneer je dossier volledig is. Een volledig dossier bevat de volgende documenten:

  1. Formulier voor de aanvraag van de erkenning. Dit hoort volledig ingevuld en ondertekend te zijn.
  2. Een attest van je inschrijving bij de Orde van Artsen. Opgelet! Je attest mag maximaal drie maanden oud zijn.
  3. Je diploma of een voorlopig attest van je Master in de Huisartsgeneeskunde, zodat je kan aantonen dat je effectief geslaagd bent voor je opleiding.


Heb je alle benodigde documenten verzameld? Stuur dan je aanvraag tot erkenning per post op naar:

Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 bus 38
1030 Brussel

Als blijkt dat je dossier toch niet volledig is, brengt het Agentschap Zorg en Gezondheid je op de hoogte. Zij controleren jouw dossier en laten je weten welke documenten er ontbreken zodat je jouw dossier nog kan aanvullen.


Wie beoordeelt mijn aanvraag tot erkenning?

Je aanvraag komt vervolgens terecht bij de Erkenningscommissie Huisartsengeneeskunde. Ze geven je een positief of negatief advies, maar kunnen ook extra aanvullingen vragen. Je aanvraag, aangevuld met het advies van de erkenningscommissie, stroomt dan door naar de Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die als laatste instantie je aanvraag aanvaardt of afkeurt.


Mijn aanvraag werd aanvaard!

In dat geval ontvang je (na je opleiding) je ministerieel erkenningsbesluit. Het Agentschap Zorg en Gezondheid communiceert dit door naar het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Zij zorgen op hun beurt voor je nummer als erkend huisarts.

TIP! Van plan om te werken als geconventioneerd arts? Vraag ook meteen je RIZIV-toelage aan. Je ontvangt deze toelage omdat je volgens een vast tarief werkt. Bovendien kan je ze investeren je in je sociale zekerheid. Een aanrader!


Mijn aanvraag werd afgekeurd …

Bij een negatief advies omtrent je aanvraag, ontvang je binnen de 30 dagen een aangetekende brief. Je kan de beslissing in vraag stellen en beroep aantekenen bij de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen. Hoe? Door jouw argumenten en motivatie per post te bezorgen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dat kan tot 30 dagen nadat je de aangetekende brief met negatief advies in de bus kreeg. Als het negatieve advies herbevestigd wordt, krijg je opnieuw een aangetekend brief in de bus.


Heb je nog vragen over hoe je kan starten als huisarts? Dan kan je steeds terecht bij het Vlaams Artsensyndicaat.

Download de startersgids!

 

Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
21 september 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.