Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Wat is btw en wat betekent het voor een ondernemer?

Btw – belasting over de toegevoegde waarde – is een term die alomtegenwoordig is gekend. Maar wat betekenen btw-listing, btw aanrekenen, btw-plicht, btw-nummer enzovoort precies? Omdat dit verplichte kennis is als je zelf een zaak opricht, spoelen we even terug naar het begin.Wat is btw en wat betekent het voor een ondernemer?

Wat betekent btw?

Btw is een belasting die geheven wordt op de basisprijs van een product of dienst die de eindverbruiker betaalt. Als consument ben je dus al vertrouwd met btw. Die toffe jeans of nieuwe auto die je onlangs kocht, daar heb je btw voor betaald. Btw zit namelijk in de kostprijs van zo goed als alles.

Ook als zelfstandige kom je in aanraking met btw. Zo reken jij je klanten btw aan, terwijl je leveranciers dat ook bij jou doen.

Hoe werkt het? Producenten en leveranciers verhogen de prijs van een product of dienst met het bedrag van de btw. Achteraf storten zij dit btw-bedrag terug aan de overheid. Zo lijkt het op het eerste gezicht alsof de ondernemer de btw betaalt, maar uiteindelijk wordt die doorgerekend aan de consument of eindverbruiker. Ondernemers zijn in dit geval enkel de tussenpersoon.


Wie betaalt er btw?

Elke onderneming die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten (het leveren van goederen of verstrekken van diensten) verricht, is btw-plichtig. Met andere woorden: een bedrijf moet btw aanrekenen aan zijn klanten en deze heffing dan terugstorten aan de overheid. In de meeste gevallen ben je als zelfstandige dus btw-plichtig.

Artikel 44 van het btw-wetboek heeft echter een aantal uitzonderingen bepaald. Die activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Het gaat meestal over ondernemingen in de socio-culturele, financiële of medische sector. Wie actief is in de deeleconomie moet zich evenmin activeren voor de btw. Deeleconomie gaat over particulieren die diensten aanbieden aan andere particulieren via een erkend platform.

Ook bestaat er een vrijstelling voor vrije beroepen. Zo rekent een (tand)arts of verpleegkundige je geen btw aan voor bewezen diensten. Het voordeel voor de eindklant is dat die geen toeslag betaalt (de btw) en voor de vrije beroeper betekent dit een eenvoudiger administratie.

Opgelet! Zelfs zonder btw-hoedanigheid, ben je als zelfstandige toch verplicht je in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en heb je een aantal boekhoudkundige en administratieve verplichtingen.

TIP! Lees alles over je btw-plicht als zelfstandige.


Zo bereken je btw

Het basisbedrag waarop de verschuldigde btw wordt berekend, wordt de maatstaf van heffing genoemd. Die maatstaf van heffing bestaat uit alles wat de verkoper van een product of dienstverlener krijgt van zijn klant. Enkele elementen van de prijs kunnen echter uitgesloten, of net toegevoegd worden.

Concreet bekom je dit basisbedrag door de prijs van het product of dienst te nemen en te vermeerderen met andere aangerekende lasten. Daar trek je dan mogelijke kortingen van af, omdat er geen btw wordt betaald op een korting.
De aangerekende btw hangt af van het geldende tarief: 0% (vrijstelling), 6%, 12% of 21%.

TIP! Kom alles te weten over btw-tarieven.


Aan welke btw-verplichtingen moet je als starter voldoen?


Een btw-nummer aanvragen

Je moet je btw-nummer aanvragen voor je start met je activiteit.


Je btw-administratie

De omvang van je omzet bepaalt je overige verplichtingen.

 • Als je omzet lager ligt dan 25.000 euro excl. btw, dan mag je een vrijstelling aanvragen.
 • Bedraagt je omzet maximum € 2.500.000 excl. btw, dan moet je wel een btw-administratie voeren. Die omvat:
  • een driemaandelijkse btw-aangifte (dit mag ook maandelijks zijn);
  • een voldoende bewijskrachtige boekhouding voeren;
  • een jaarlijkse opgave van de afnemers-belastingplichtigen (listing) indienen vóór 31 maart;
  • bij leveringen aan andere EU-lidstaten, de intracommunautaire kwartaalopgave maken.
 • Is je omzet groter dan € 2.500.000 excl. btw? Dan breng je dezelfde zaken in orde. Het enige verschil is de btw-aangifte. Die moet je dan maandelijks verzorgen.

Alles over btw te weten komen?

Download het e-book
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
26 maart 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.