Share
Veranderen van vennootschapsvorm

Later lezen?

Mijn vennootschapsvorm verdwijnt: wat nu?

Het vennootschapsrecht werd recent eenvoudiger, flexibeler en moderner. Bijgevolg zijn er nu een pak minder vennootschapsvormen. Zo kon je vroeger kiezen uit meer dan tien  exemplaren – elk met specifieke regels. Om de complexiteit te verlagen, zijn zes vennootschapsvormen sinds 1 mei 2019 afgeschaft. Behoort jouw ondernemingsvorm tot de lijst? Kom te weten hoe het nu verder moet.Mijn vennootschapsvorm verdwijnt - meeting

Maar vóór we in de details duiken, delen we enkele algemene aandachtspunten voor alle vennootschapsvormen die verdwijnen:

 • Op 1 januari 2020 start een overgangsperiode van vier jaar. Je hebt dus tot en met 31 december 2023 om je vennootschap om te vormen. Kom je deze verplichting niet na, dan gebeurt er een automatische omschakeling van je huidige vennootschap naar een andere ondernemingsvorm die door de wetgever werd bepaald.
 • Ben je van plan om na 1 januari 2020 iets aan je statuten te wijzigen, dan ben je verplicht om op hetzelfde moment ook je vennootschap om te vormen.
 • Of je voor de omschakeling al dan niet bij een notaris moet aankloppen, hangt af van zowel je oude als je nieuwe vennootschapsvorm.
 • In de meeste gevallen ben je verplicht om de omvorming van je vennootschap te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Is dat voor jouw vennootschapsvorm niet het geval, dan kan het geen kwaad om toch je belangrijkste leveranciers, klanten en partnerbedrijven op de hoogte te brengen van de wijziging.

Afgeschafte vennootschappen

Klik op je huidige vennootschapsvorm voor meer informatie over de nodige aanpassingen:

 

1. De landbouwvennootschap (LV) 

 

Uit welke alternatieve vennootschapsvormen kan ik kiezen?

Om je landbouwvennootschap (LV) om te vormen, kan je in principe kiezen uit de 9 vennootschapsvormen die overblijven na de hervorming van het vennootschapsrecht.

Elke vennootschapsvorm heeft echter specifieke regels en kenmerken en zal dus in meer of mindere mate aansluiten bij jouw wensen. Je kan je landbouwvennootschap bijvoorbeeld omvormen tot een besloten vennootschap (BV) – de vroegere BVBA – of een commanditaire vennootschap (CommV).

Om te weten te komen welke vennootschapsvorm het best bij jouw onderneming past, kan je je laten informeren en begeleiden door een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht, een notaris of een gespecialiseerde accountant.

Moet de omvorming via de notaris gebeuren?

Dat is afhankelijk van welke vennootschapsvorm je kiest.

 • Kies je ervoor om je vennootschap om te vormen tot een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CommV) indien er stille vennoten zijn in de LV, dan hoeft de omvorming niet verplicht via een notaris te gebeuren.
 • Kies je voor een andere vennootschap dan de VOF of CommV, dan moet de omvorming verplicht via de notaris.

Wat houdt deze omvorming concreet in?

Een nieuwe vennootschap betekent nieuwe statuten. De vennootschapsvorm en statuten van een onderneming zijn immers onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. De statuten en vennootschapsvorm aanpassen, gebeurt door middel van een algemene vergadering.

Wil je de specifieke voordelen van een landbouwvennootschap behouden, dan kan je een erkenning als landbouwonderneming aanvragen. Via deze modaliteit kan je bijvoorbeeld blijven gebruikmaken van de voordelen die in de pachtwet voorzien zijn. (Let wel: dit is alleen het geval indien je kiest om over te schakelen naar een VOF, CommV, BV of CV.)

Wanneer moet ik in actie schieten?

Vanaf 1 januari 2020 heb je vier jaar om je vennootschap om te vormen tot een andere vennootschapsvorm. Zo’n aanpassing neemt doorgaans veel tijd in beslag. Het is dan ook raadzaam om hier ruimschoots voor 31 december 2023 mee van start te gaan.

Wens je na 1 januari 2020 een artikel uit de huidige statuten van je landbouwvennootschap te wijzigen, dan ben je verplicht om ook meteen je vennootschapsvorm om te vormen en je statuten hieraan aan te passen.

Voorbeeld: Je wenst op 12 april 2020 het voorwerp van je landbouwvennootschap uit te breiden met nieuwe activiteiten. Die voorwerpsuitbreiding houdt een statutenwijziging in, waardoor je onmiddellijk moet overgaan tot de omvorming in een andere vennootschap. Zelfs al heeft je landbouwvennootschap daar eigenlijk nog meer dan drie jaar voor.


Veranderen bepaalde regels al tijdens de overgangsperiode?

Vanaf 2020 heb je in principe vier jaar de tijd om je landbouwvennootschap om te vormen. Toch zal je vanaf 1 januari 2020 al bepaalde regels van de VOF – of van de CommV, indien er stille vennoten zijn – moeten toepassen.

Vind je de nieuwe regels van een bepaalde vennootschapsvorm aantrekkelijker en wil je vóór 1 januari 2020 al je vennootschap omvormen, dan kan dat vrijwillig vanaf 1 mei 2019.

Brengt de omvorming kosten met zich mee?

Ja, je zal onder andere de erelonen en kosten moeten betalen van de notaris waarop je een beroep doet om de wijziging uit te voeren.

Wie moet ik op de hoogte stellen van de omvorming?

Zodra de beslissing tot omvorming werd genomen en is uitgevoerd, moet deze beslissing (tegen betaling) worden gepubliceerd in de online databank van het Belgisch Staatsblad.

In principe doet de notaris hiervoor het nodige, maar je doet er goed aan om zelf je belangrijkste leveranciers, klanten of partnerbedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen.

Wat als ik geen verdere stappen onderneem?

Zijn je statuten na 1 januari 2024 nog niet aangepast, dan worden de regels van de VOF (of CommV) automatisch van toepassing op jouw landbouwvennootschap. Dat de wetgever dit vangnet heeft voorzien, neemt uiteraard niet weg dat je nog altijd je statuten moet laten aanpassen. Zaakvoerders die dit nalaten of laattijdig doen, riskeren sancties.

 

2. De tijdelijke vennootschap (de voormalige ‘tijdelijke handelsvennootschap’)

 

Uit welke alternatieve vennootschapsvormen kan ik kiezen?

Wie vroeger een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wilde oprichten, kon kiezen uit drie vormen: de maatschap, de tijdelijke vennootschap en de stille vennootschap. Daarvan blijft alleen de maatschap over na de hervorming van het vennootschapsrecht.

Het meest logische alternatief voor een tijdelijke of stille vennootschap is dus een Maatschap. Voor die omschakeling is alleen een aanpassing van de naam nodig, iets wat je via een statutenwijziging dient te regelen.

Wil je je vennootschap wijzigen naar een andere vennootschapsvorm dan de maatschap, bijvoorbeeld een VOF of BV (de vroegere BVBA)? Dan moet je eerst je huidige vennootschap stopzetten (ontbinden en vereffenen) om daarna een nieuwe op te richten.

Wat als mijn tijdelijke vennootschap geen statuten heeft?

Tijdelijke en stille vennootschappen kunnen worden opgericht zonder schriftelijke statuten. Is dit bij jouw vennootschap het geval, dan hoef je dus niets te wijzigen. Wel moet je vanaf 1 januari 2020 in je bedrijfscommunicatie vermelden dat je vennootschap een maatschap is geworden.

Moet de omvorming via een notaris gebeuren?

Neen, om tijdelijke vennootschappen om te vormen tot een maatschap, hoef je niet bij de notaris langs te gaan. Al kan het advies van een notaris, een gespecialiseerd advocaat of accountant wel van pas komen. 

Met welke deadlines moet ik rekening houden?

Wijzig je na 1 januari 2020 iets aan je statuten, dan ben je in principe verplicht om meteen ook over te schakelen naar een nieuwe vennootschapsvorm – ook al ligt de uiterlijke deadline voor die omvorming pas op 31 december 2023. 

Voorbeeld: Je wenst op 12 april 2020 het voorwerp van je tijdelijke vennootschap uit te breiden met nieuwe activiteiten. Die voorwerpsuitbreiding houdt een statutenwijziging in, waardoor je onmiddellijk moet overgaan tot de omvorming in een andere vennootschap. Zelfs al heeft je tijdelijke vennootschap daar eigenlijk nog meer dan drie jaar voor.

Vind je de nieuwe regels van een bepaalde vennootschapsvorm aantrekkelijker en wil je vóór 1 januari 2020 al je vennootschap omvormen, dan kan dat vrijwillig vanaf 1 mei 2019.

Brengt de omvorming kosten met zich mee?

Dat hangt ervan af. Doe je bijvoorbeeld een beroep op de begeleiding van een expert, dan zal je die ook moeten bekostigen.

Wie moet ik op de hoogte brengen van de omvorming?

De omvorming moet niet worden gepubliceerd in de online databank van het Belgisch Staatsblad. Wel is het nuttig om je leveranciers, klanten of partnerbedrijven te laten weten dat je tijdelijke vennootschap omgevormd werd naar bijvoorbeeld een maatschap.

Wat als ik geen verdere stappen onderneem?

Zijn je statuten na 1 januari 2024 nog niet aangepast, dan zal je tijdelijke vennootschap automatisch beschouwd worden als een maatschap door de wetgever.

Dat neemt uiteraard niet weg dat je nog altijd je statuten moet wijzigen. Daarin staat immers dat de samenwerking waar je deel van uitmaakt, een tijdelijke vennootschap is.

Tip: vergeet je inschrijving in de KBO niet!

Maatschappen zijn sinds kort verplicht om zich via een ondernemingsloket in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

 

3. De stille vennootschap 

Een stille vennootschap omvormen, doe je net zoals bij een tijdelijke vennootschap.

Uit welke alternatieve vennootschapsvormen kan ik kiezen?

Wie vroeger een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wilde oprichten, kon kiezen uit drie vormen: de maatschap, de tijdelijke vennootschap en de stille vennootschap. Daarvan blijft alleen de maatschap over na de hervorming van het vennootschapsrecht.

Het meest logische alternatief voor een stille vennootschap is dus een maatschap. Voor die omschakeling is alleen een aanpassing van de naam nodig, iets wat je via een statutenwijziging dient te regelen.

Wil je je vennootschap wijzigen naar een andere vennootschapsvorm dan de maatschap, bijvoorbeeld een VOF of BV (de vroegere BVBA)? Dan moet je eerst je huidige vennootschap stopzetten (ontbinden en vereffenen) om daarna een nieuwe op te richten.

Betekent dit dat mijn vennootschap geen stille vennoot meer kan hebben?

Neen, ook een maatschap kan uit beherende en stille vennoten bestaan.

Wat als mijn stille vennootschap geen statuten heeft?

Stille vennootschappen kunnen worden opgericht zonder schriftelijke statuten. Is dit bij jouw vennootschap het geval, dan hoef je dus niets te wijzigen. Wel moet je vanaf 1 januari 2020 in je bedrijfscommunicatie vermelden dat je vennootschap een maatschap is geworden.

Moet de omvorming via een notaris gebeuren?

Neen, om stille vennootschappen om te vormen tot een maatschap, hoef je niet bij de notaris langs te gaan. Al kan het advies van een notaris, een gespecialiseerd advocaat of accountant wel van pas komen. 

Met welke deadlines moet ik rekening houden?

Wijzig je na 1 januari 2020 iets aan je statuten, dan ben je in principe verplicht om meteen ook over te schakelen naar een nieuwe vennootschapsvorm – ook al ligt de uiterlijke deadline voor die omvorming pas op 31 december 2023. 

Voorbeeld: Je wenst op 12 april 2020 het voorwerp van je stille vennootschap uit te breiden met nieuwe activiteiten. Die voorwerpsuitbreiding houdt een statutenwijziging in, waardoor je onmiddellijk moet overgaan tot de omvorming in een andere vennootschap. Zelfs al heeft je stille vennootschap daar eigenlijk nog meer dan drie jaar voor.

Vind je de nieuwe regels van een bepaalde vennootschapsvorm aantrekkelijker en wil je vóór 1 januari 2020 al je vennootschap omvormen, dan kan dat vrijwillig vanaf 1 mei 2019.

Brengt de omvorming kosten met zich mee?

Dat hangt ervan af. Doe je bijvoorbeeld een beroep op de begeleiding van een expert, dan zal je die ook moeten bekostigen.

Wie moet ik op de hoogte brengen van de omvorming?

De omvorming moet niet worden gepubliceerd in de online databank van het Belgisch Staatsblad. Wel is het nuttig om je leveranciers, klanten of partnerbedrijven te laten weten dat je stille vennootschap omgevormd werd naar bijvoorbeeld een maatschap.

Wat als ik geen verdere stappen onderneem?

Zijn je statuten na 1 januari 2024 nog niet aangepast, dan zal je stille vennootschap automatisch beschouwd worden als een maatschap door de wetgever.

Dat neemt uiteraard niet weg dat je nog altijd je statuten moet wijzigen. Daarin staat immers dat de samenwerking waar je deel van uitmaakt, een tijdelijke vennootschap is.

Tip: vergeet je inschrijving in de KBO niet!

Maatschappen zijn sinds kort verplicht om zich via een ondernemingsloket in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

4. De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Uit welke alternatieve vennootschapsvormen kan ik kiezen voor mijn CVOA?

Om je CVOA om te vormen heb je in principe de keuze uit alle 9 vennootschapsvormen die overblijven na de hervorming van het vennootschapsrecht.

Je kan je CVOA bijvoorbeeld omvormen tot een:

 • vennootschap onder firma (VOF);
 • coöperatieve vennootschap (CV);
 • besloten vennootschap (BV).

Elke vennootschapsvorm heeft specifieke regels en kenmerken en zal dus in meerdere of mindere mate aansluiten bij jouw wensen. Een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht, een notaris of een gespecialiseerd accountant weet zeker raad. 

Moet de omvorming via de notaris plaatsvinden?

Dat is afhankelijk van welke vennootschapsvorm je kiest:

 1. Kies je voor een vennootschap onder firma (VOF), dan dient de omvorming niet via een notaris te gebeuren.
 2. Opteer je voor een andere vennootschap dan een VOF, dan moet de omvorming wel verplicht via de notaris verlopen.

Wat houdt deze omvorming concreet in?

De statuten van je huidige CVOA bepalen de regels van je vennootschap onder de oude wetgeving. Aangezien je een nieuwe vennootschapsvorm moet kiezen, zal je dus ook de statuten van je huidige vennootschap moeten vervangen door die van de nieuwe vennootschapsvorm die je hebt gekozen.

Concreet zal je een algemene vergadering moeten samenroepen. Die moet dan officieel beslissen om de vennootschap om te vormen en de statuten te laten aanpassen. 

Wanneer moet ik in actie schieten?

Vanaf 1 januari 2020 heb je vier jaar de tijd om je vennootschap om te vormen in andere vennootschapsvorm. Zorg er wel voor dat je vóór 31 december 2023 actie onderneemt, want de aanpassing vraagt doorgaans enige tijd in beslag. 

Vind je de nieuwe regels van een bepaalde vennootschapsvorm aantrekkelijker? Dan mag je ook vanaf 1 mei 2019 al je vennootschap omvormen. 

Wil je na 1 januari 2020 een artikel uit de huidige statuten van je CVOA wijzigen, dan ben je verplicht om meteen ook je vennootschap om te vormen en je statuten hieraan aan te passen.

Voorbeeld: Je wenst op 12 april 2020 het voorwerp van je CVOA uit te breiden met nieuwe activiteiten. Aangezien die voorwerpsuitbreiding een statutenwijziging impliceert, moet je onmiddellijk overgaan tot de omvorming in een andere vennootschap, zelfs al heeft je cvoa daar strikt gezien nog meer dan drie jaar de tijd voor.

 

Brengt de omvorming kosten met zich mee?

Ja, je betaalt de kosten voor de notaris of een andere partij die je begeleidt.

Wie moet ik op de hoogte brengen van de omvorming?

Zodra de beslissing tot omvorming werd genomen, moet deze beslissing (tegen betaling) gepubliceerd worden in de online databank van het Belgisch Staatsblad.

In principe doet de notaris – of een andere partij die je begeleidde – hiervoor wel het nodige.

Al blijft het wel een goed idee om zelf ook je belangrijkste leveranciers, klanten of partnerbedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen van de wijziging.

Wat als ik geen verdere stappen onderneem?

Zijn je statuten na 1 januari 2024 niet gewijzigd, dan worden de regels van de vennootschap onder firma (VOF) automatisch van toepassing op jouw voormalige CVOA. Dit neemt uiteraard niet weg dat je nog altijd je statuten moet laten omvormen. Bestuurders die dit nalaten of laattijdig doen, riskeren bestuurdersaansprakelijkheid bij eventuele schade.

5. De vennootschap met sociaal oogmerk (VSO)

 

Uit welke alternatieve vennootschapsvormen kan ik kiezen?

Om je vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) om te vormen, heb je de keuze uit de 9 vennootschapsvormen die overblijven na de hervorming van het vennootschapsrecht.

Je kan je VSO bijvoorbeeld omvormen tot een BV (de voormalige BVBA) of CommV. Om de specifieke voordelen van een VSO te behouden, kan je wel een erkenning als sociale onderneming bekomen. Let wel, dit is alleen mogelijk als je ervoor kiest om je VSO om te vormen tot een coöperatieve vennootschap (CV).

Moet de omvorming via de notaris plaatsvinden?

Ja, welke vennootschapsvorm je ook kiest ter vervanging van je VSO, de omvorming moet verplicht via de notaris gebeuren. Dit vereist immers een statutenwijziging.

Wat houdt deze omvorming concreet in?

De statuten van je huidige VSO bepalen de (spel)regels van je vennootschap binnen het oude wetgevende kader. Aangezien je een nieuwe vennootschapsvorm moet kiezen, moeten dus ook de huidige spelregels aangepast worden naar die van de nieuwe vennootschapsvorm die je hebt gekozen.

Concreet moet een algemene vergadering worden samengeroepen. Die zal beslissen om de vennootschap om te vormen en de statuten te laten aanpassen.

De VSO behoudt de specifieke voordelen die verbonden zijn aan sociaal ondernemen tot de omzetting heeft plaatsgevonden. Om deze voordelen ook daarna te behouden, kan je een erkenning als sociale onderneming aanvragen. Tenminste, als je kiest voor de coöperatieve vennootschap (CV) als nieuwe ondernemingsvorm.

Wanneer moet ik in actie schieten?

Vanaf 1 januari 2020 heb je vier jaar om je vennootschap om te vormen tot een andere vennootschapsvorm. Dit proces neemt in de meeste gevallen wel wat tijd in beslag. Wacht dus niet tot het laatste moment (31 december 2023) om in actie te schieten.

Wil je vanaf 1 januari 2020 een artikel uit de huidige statuten van je VSO wijzigen, dan ben je verplicht om meteen ook je vennootschap om te vormen en je statuten hieraan aan te passen.

Voorbeeld: Je wenst op 12 april 2020 het voorwerp van je VSO uit te breiden met nieuwe activiteiten. Die voorwerpsuitbreiding houdt een statutenwijziging in, waardoor je onmiddellijk moet overgaan tot de omvorming in een andere vennootschap. Zelfs al heeft je VSO daar eigenlijk nog meer dan drie jaar voor.

 

Veranderen bepaalde regels al tijdens de overgangsperiode?

Hoewel je vier jaar de tijd hebt om je vennootschap om te vormen, zal je al vanaf 1 januari 2020 bepaalde regels van de coöperatieve vennootschap (CV) moeten toepassen in jouw VSO.

Vind je de nieuwe regels van een bepaalde vennootschapsvorm aantrekkelijker en wil je vóór 1 januari 2020 al je vennootschap omvormen, dan kan dat vrijwillig vanaf 1 mei 2019.

Brengt de omvorming kosten met zich mee?

Ja, je zal onder andere de erelonen en kosten moeten betalen van de notaris die jou begeleidt.

Wie moet ik op de hoogte brengen van de omvorming?

Zodra de beslissing tot omvorming werd genomen, moet deze beslissing (tegen betaling) worden gepubliceerd in de online databank van het Belgisch Staatsblad. In principe doet de notaris hiervoor wel het nodige. Wel is het raadzaam om zelf je belangrijkste leveranciers, klanten en partnerbedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen.

Wat als ik geen verdere stappen onderneem?

Zijn je statuten na 1 januari 2024 nog niet aangepast, dan worden de regels van de VZW automatisch van toepassing op jouw VSO. Dit neemt uiteraard niet weg dat je nog altijd je statuten moet laten omvormen. Zaakvoerders die dit nalaten of laattijdig doen, riskeren een sanctie.

6. De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA)

 

Uit welke alternatieve vennootschapsvormen kan ik kiezen?

Om je Comm. VA om te vormen, kan je in principe kiezen uit alle 9 vennootschapsvormen die overblijven na de hervorming van het vennootschapsrecht.

Je kan je Comm. VA bijvoorbeeld omvormen tot een naamloze vennootschap (NV) met één bestuurder. 

Let wel: elke vennootschapsvorm heeft specifieke regels en kenmerken en zal dus in meerdere of mindere mate aansluiten bij jouw wensen. Een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht, een notaris of een gespecialiseerd accountant weet zeker raad.

Moet de omvorming via de notaris gebeuren?

Ja, welke vennootschapsvorm je ook kiest ter vervanging van je Comm. VA, de omvorming moet verplicht via de notaris gebeuren.

Wat houdt deze omvorming concreet in?

De statuten van je huidige Comm. VA bepalen de (spel)regels van jouw vennootschap binnen het oude wetgevende kader. Aangezien je een nieuwe vennootschapsvorm moet kiezen, dienen dus ook de huidige spelregels aangepast te worden naar die van de vennootschapsvorm die je hebt gekozen.

Concreet moet een algemene vergadering worden samengeroepen. Die zal beslissen om de vennootschap om te vormen en de statuten te laten aanpassen.

Wanneer moet ik in actie schieten?

Vanaf 1 januari 2020 heb je vier jaar om je vennootschap om te vormen tot een andere vennootschapsvorm. Dit proces neemt in de meeste gevallen wel wat tijd in beslag. Wacht dus niet tot het laatste moment (31 december 2023) om in actie te schieten.

Let wel op: zodra je vanaf 1 januari 2020 een artikel uit de huidige statuten van je Comm. VA wenst te wijzigen, ben je verplicht om meteen ook je vennootschap om te vormen en je statuten hieraan aan te passen.

Voorbeeld: Je wenst op 12 april 2020 het voorwerp van je Comm. VA uit te breiden met nieuwe activiteiten. Die voorwerpsuitbreiding houdt een statutenwijziging in, waardoor je onmiddellijk moet overgaan tot de omvorming in een andere vennootschap. Zelfs al heeft je Comm. VA daar eigenlijk nog meer dan drie jaar voor.

Veranderen bepaalde regels al tijdens de overgangsperiode?

Na de hervorming van het vennootschapsrecht heb vier jaar om je vennootschap om te vormen. Toch zal je al vanaf 1 januari 2020 bepaalde regels van de NV (met één bestuurder) moeten toepassen in jouw Comm. VA.

Voorbeeld: De aandeelhouder van een NV die zich bij de stemming op de algemene vergadering (ter plaatse bij de notaris) onthoudt, wordt noch als een ja-stemmer, noch als een neen-stemmer beschouwd. Zijn stem heeft met andere woorden geen invloed op het resultaat. Hoewel deze regel van toepassing is bij NV’s, zal je dit vanaf 1 januari 2020 ook moeten toepassen in jouw (nog niet omgevormde) Comm. VA.


Brengt de omvorming kosten met zich mee?

Ja, je zal onder andere de erelonen en kosten moeten betalen van de notaris die je kiest.

Wie moet ik inlichten over de omvorming?

Zodra de beslissing tot omvorming werd genomen, moet deze beslissing (tegen betaling) worden gepubliceerd in de online databank van het Belgisch Staatsblad. In principe doet de notaris hiervoor wel het nodige.

Wel is het raadzaam om zelf je belangrijkste leveranciers, klanten of partnerbedrijven persoonlijk op de hoogte te brengen van de omvorming.

Stel, ik laat mijn Comm. VA omvormen tot een NV. Vervalt dan de onbeperkte aansprakelijkheid van de beherende vennoot voor de schulden van de Comm. VA?

Door de omvorming van een Comm. VA naar een NV verandert de aansprakelijkheid van de beherende vennoot van onbeperkt naar beperkt. Let wel: de beherende vennoot blijft aansprakelijk voor de schulden die al bestonden vóór de omvorming van de vennootschap werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat als ik geen verdere stappen onderneem?

Zijn je statuten na 1 januari 2024 nog niet aangepast, dan worden de regels van de NV automatisch van toepassing op jouw Comm. VA.

Niettemin ben je dan nog altijd verplicht om je statuten te laten omvormen. Zaakvoerders die dit nalaten of laattijdig doen, riskeren bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Wat moet je zeker onthouden? 

 • Vanaf 1 januari 2020 gaat de vierjarige termijn in om je vennootschap om te vormen. Je hebt dus in principe nog tot en met 31 december 2023. 
 • Ben je van plan om iets aan je statuten te wijzigen na 1 januari 2020, dan word je verplicht om meteen ook je vennootschap om te vormen.
 • Of je een notaris moet inschakelen, hangt af van zowel je huidige vennootschapsvorm als de nieuwe vennootschapsvorm die je kiest. 
 • In sommige gevallen ben je verplicht om de omvorming van je vennootschap te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Is dat voor jouw vennootschap niet het geval, dan doe je er toch nog altijd goed aan om je belangrijkste leveranciers, klanten en partnerbedrijven op de hoogte te stellen van de wijziging.

Meer info over de wijziging van je vennootschap?

Contacteer het ondernemingsloket
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
25 oktober 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.