Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Zijn tandartsen btw-plichtig?

Zoals je al weet is de btw een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd.  Maar ben je als tandarts nu btw-plichtig?

Tandartsen btw-plichtig

Wat zegt het Btw-Wetboek?

Volgens artikel 4 van het Btw-Wetboek is elke onderneming die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten (het leveren van goederen of verstrekken van diensten) verricht, btw-plichtig. Het maakt niet uit of het om een onderneming al dan niet met winstoogmerk of om een hoofd- of nevenactiviteit gaat. Echter, onder artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn de activiteiten voor tandartsen, alhoewel ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, vrijgesteld. Dus als tandarts, heb je geen btw-hoedanigheid nodig.

Ook al ben je vrijgesteld van btw moet je je toch inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor het aanvragen van een ondernemingsnummer. Dit kan via het ondernemingsloket.

Opgelet!

Wanneer je activiteiten uitoefent, die vrijgesteld zijn volgens artikel 44 en daarnaast ook activiteiten uitoefent die wel onderworpen zijn aan btw, dan ben je gemengd btw-plichtig.

Sinds 1 januari 2010 kunnen ook ondernemingen die vallen onder artikel 44 een btw-hoedanigheid nodig hebben, namelijk als de onderneming diensten levert aan of ontvangt van buitenlandse Europese btw-plichtige ondernemingen.

Naast je inschrijving in de KBO zijn er andere verplichte formaliteiten nodig om te starten als tandarts.

Zit je nog met vragen? Je kan steeds terecht bij Federatie Vrije Beroepen (FVB) voor bijkomende info en begeleiding op maat.

Van A to Z: ontdek alles over btw

Download het e-book over btw
Andy Hens
Door Andy Hens
12 april 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.