Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Zijn tandartsen btw-plichtig?

De btw is een belasting op goederen en diensten die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd, maar uiteindelijk door de eindverbruiker wordt gedragen. Maar wat betekent dat precies voor jou? Ben je als tandarts btw-plichtig?

Tandartsen btw-plichtig

Wat zegt het btw-wetboek?

Alle prestaties die tandartsen in de normale uitoefening van hun beroep verrichten, zijn vrijgesteld van btw. Dat betekent dat je als tandarts géén btw-hoedanigheid dient aan te vragen.

Opgelet: Je moet je wel nog steeds via een ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat betekent dat je een ondernemingsnummer krijgt en dat de basisgegevens van je onderneming in de KBO worden opgenomen. Denk maar aan je vestigingseenheid, bankrekeningnummer, activiteiten enzovoort. Het enige verschil is dat je ondernemingsnummer niet bij de btw moet worden geactiveerd.

Opgelet!

Wanneer je naast je gewone vrijgestelde activiteiten als tandarts ook nog andere, niet-vrijgestelde activiteiten zou uitoefenen, dan ben je gemengd btw-plichtig. Je hebt in dat geval toch een btw-hoedanigheid nodig en dient je ondernemingsnummer dan toch bij de btw te activeren.

Tip: Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2019 bereidt de wetgever momenteel een nieuwe wet voor die de (para-)medische btw-vrijstellingsregeling grondig zal veranderen. Ook voor de prestaties van tandartsen zijn er wijzigingen voorzien: louter esthetische ingrepen zullen in de toekomst niet langer vrijgesteld zijn.

Van A to Z: ontdek alles over btw

Download het e-book over btw
Andy Hens
Door Andy Hens
28 december 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.