Share
Opstartformaliteiten

Later lezen?

Starten als apotheker

Zijn je studies voor apotheker binnenkort afgerond en wil je straks als zelfstandige aan de slag? Spannend! Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom lijsten we voor jou de stappen op die je moet volgen om zelfstandig te worden.

Starten als apotheker

Wie mag apotheker worden in België?


Je mag aan de slag als apotheker als je:

  • ouder bent dan achttien jaar;
  • het diploma van apotheker hebt behaald;
  • je het visum dat je toelating geeft om het beroep uit te oefenen op zak hebt. (Dat ontvang je automatisch van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zodra je je diploma van apotheker hebt behaald.)
  • bent ingeschreven bij de Orde van Apothekers. De inschrijving op de lijsten van de Orde is een wettelijke verplichting.

Opgelet: Om als ziekenhuisapotheker te kunnen werken, moet je daarenboven nog slagen voor een masteropleiding in de ziekenhuisfarmacie, een stage volgen, en over een bijkomende erkenning als ziekenhuisapotheker beschikken.

 

Je verplichtingen als zelfstandige

Heb je het juiste diploma, een visum en een eventuele erkenning op zak en wil je als zelfstandig apotheker aan de slag? Breng dan eerst de volgende formaliteiten in orde.

1. Kies een ondernemingsvorm

Een vennootschap of toch liever een eenmanszaak? De meest voordelige optie is volledig afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wist je trouwens dat het vennootschapsrecht grondig is hervormd om het eenvoudiger en meer flexibel te maken?

Kom alles te weten over de (nieuwe) vennootschapsvormen.

 

2. Open een professionele rekening

Als zelfstandig apotheker open je ook het best een professionele bankrekening. Zo voorkom je dat privé- en beroepstransacties worden gemengd en de fiscus meekijkt in je private rekening. Start je onder de vorm van een vennootschap, dan is een aparte bankrekening zelfs verplicht.

 

3. Ga langs bij het ondernemingsloket

Vooraleer je aan de slag kan, moet je ook bij het ondernemingsloket bepaalde formaliteiten vervullen. Via Liantis kan dat bovendien volledig online. Het is eenvoudig en je vermijdt wachtrijen. Volgende zaken brengen we voor jou in orde:

Je inschrijving in de KBO

Sinds 1 juli 2009 zijn ook apothekers verplicht om zich vóór aanvang van hun activiteiten via een ondernemingsloket in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of kortweg KBO. Start je als eenmanszaak, dan creëert het loket voor jou een ondernemingsnummer en vervolledigt het je inschrijving in de KBO. Dat laatste betekent dat de basisgegevens van je onderneming in de KBO worden opgenomen. Denk maar aan je vestigingseenheid, activiteiten, hoedanigheid, bankrekeningnummer enz.

Start je met een vennootschap (andere dan een maatschap)? Dan is het de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank die het ondernemingsnummer van je vennootschap zal creëren. Om de inschrijving van je vennootschap in de KBO af te ronden, moet je wel nog steeds bij het ondernemingsloket langsgaan.

Je btw-hoedanigheid

Veel medische en paramedische beroepen, zoals bv. artsen en kinesitherapeuten, hebben geen btw-hoedanigheid nodig. De meeste van hun prestaties zijn immers vrijgesteld van btw. Als zelfstandig apotheker zijn je handelingen doorgaans wél aan de btw onderworpen en moet je dus je ondernemingsnummer bij de btw laten activeren. Dat brengt het ondernemingsloket graag voor jou in orde.

Je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Vóór de aanvang van je zelfstandige activiteit moet je je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Vanaf dan betaal je per kwartaal een sociale bijdrage die wordt berekend op je inkomen van dat jaar. In ruil voor die bijdrage ben je onder andere verzekerd tegen ziekte en bouw je pensioenrechten op. Wens je aan te sluiten bij Liantis, dan maakt het ondernemingsloket, naast de voormelde zaken, ook je aansluiting bij Liantis sociaal verzekeringsfonds meteen in orde.

 

4. Kies een ziekenfonds

Om in orde te zijn met je ziekteverzekering, is ook een aansluiting bij het ziekenfonds nodig. Ben je al lid van een ziekenfonds, meld hen dan zeker de wijziging van je statuut. Ben je er nog niet uit bij welk ziekenfonds je je wil aansluiten? Bekijk het overzicht van de ziekenfondsen in Vlaanderen.

 

5. Sluit verzekeringen af

Als apotheker én zelfstandige moet je je verzekeren. Zo ben je verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten, om je te beschermen als je ooit een beroepsfout zou maken. Als je van plan bent om je te conventioneren als apotheker, krijg je elk jaar een RIZIV-toelage. Die kan je op een erg voordelige manier investeren in jouw pensioen.

 

6. Denk aan je boekhouding en fiscale aangifte

Een correcte boekhouding voeren is een must. Daarom is een bekwame boekhouder essentieel: hij adviseert je financieel en fiscaal, en geeft je de nodige gemoedsrust voor een succesvolle uitvoering van je beroep als apotheker.


Alles over je opstart in een gids

Download de startersgids
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
23 september 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.