Share
Syndicus worden

Later lezen?

Mandaat syndicus verplicht te registreren in de KBO

Sinds 1 april 2017 zijn alle Verenigingen van Mede-eigenaars (VME) verplicht om het mandaat van hun syndicus op te laten nemen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of kortweg KBO. Op deze manier weten buitenstaanders wie officieel optreedt namens de VME.

syndicus

Wat is een VME?

Wanneer een pand wordt opgesplitst in verschillende kavels die aan twee of meerdere eigenaars toebehoren, dan ontstaat er een gedwongen onverdeeldheid die in principe steeds onder toepassing valt van de appartementswet. De verschillende mede-eigenaars van het gebouw vormen dan een Vereniging van Mede-eigenaars (VME). Dat is een op zichzelf bestaande juridische entiteit (d.w.z. met rechtspersoonlijkheid) die haar eigen ondernemingsnummer heeft.


Een opsplitsing van een gebouw veronderstelt steeds een (notariële) splitsingsakte, die de statuten van het gebouw bevat. De statuten bestaan uit twee delen: de basisakte en het reglement van mede-eigendom. Daarnaast moet ook een reglement van interne orde worden opgesteld, maar dat hoeft niet via notariële akte. Zodra de statuten van het gebouw op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (vroeger: hypotheekkantoor) zijn overgeschreven, wordt een ondernemingsnummer voor de VME gecreëerd.

Uitzondering hierop zijn de gebouwen waarvan de basisakte de toepassing van de appartementswet uitdrukkelijk uitsluit (bv. bij kleine appartementsgebouwen met twee à vier kavels, of bij loutere parkeer- of garagecomplexen …). In dat geval heeft de VME geen rechtspersoonlijkheid en krijgt ze geen ondernemingsnummer. Ook de registratie van haar eventueel informele syndicus in de KBO is dan logischerwijze niet vereist. (Meer informatie: zie veelgestelde vraag nummer 8)

Geen VME zonder syndicus

Elke VME met rechtspersoonlijkheid is verplicht een syndicus aan te stellen. De syndicus kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. De taken van een syndicus zijn o.a.:

  • de VME vertegenwoordigen
  • het coördineren van het onderhoud en de herstellingen van de gemeenschappelijke delen
  • prijsoffertes opstellen voor herstellingen
  • de organisatie van de algemene vergadering
  • contracten afsluiten voor verzekeringen
  • het financiële beheer rekeningen VME en de boekhouding VME bijhouden

 

Nieuw vanaf april 2017: opname mandaat syndicus in de KBO

Voordien werd het mandaat van syndicus van de VME niet opgenomen in de KBO, maar dit veranderde op 1 april 2017. Zo is het duidelijk wie in rechte en in feite verantwoordelijk is voor de VME, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt voor zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen.

Voor elke inschrijving, wijziging of schrapping van het mandaat van een syndicus in de KBO betaalt de VME een wettelijk vastgelegd bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Klik hier om het precieze bedrag te kennen.

Zorg dat je voldoet aan deze wettelijke verplichting

Registreer hier je mandaat als syndicus in de KBO
Door Barbara De Loor
16 mei 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.