Share
Syndicus worden

Later lezen?

Mandaat syndicus verplicht te registreren in de KBO

Sinds 1 april 2017 zijn alle Verenigingen van Mede-eigenaars (VME) verplicht om het mandaat van hun syndicus op te laten nemen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen of kortweg KBO. Op deze manier weten buitenstaanders wie officieel optreedt namens de VME.

syndicus

Wat is een VME?

Wanneer een pand wordt opgesplitst in verschillende kavels die aan twee of meerdere eigenaars toebehoren, dan ontstaat er een gedwongen onverdeeldheid die in principe steeds onder toepassing valt van de appartementswet. Dit geldt ongeacht het type vastgoed (appartementsgebouw, garagecomplex, …) of de wijze waarop de kavels bewoond worden (eigen gebruik, verhuur, …). 

Een opsplitsing van een gebouw veronderstelt steeds een (notariële) splitsingsakte, traditioneel basisakte genoemd. Van zodra zowel de basisakte, als de akte waarbij ten minste één van de kavels eigendom wordt van iemand anders, zijn overgeschreven op het hypotheekkantoor, vormen de verschillende mede-eigenaars van het gebouw een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) met eigen rechtspersoonlijkheid. Op dat moment krijgt de VME via het hypotheekkantoor een actief ondernemingsnummer

Uitzondering hierop is de situatie waarin het gebouw slechts twee of drie kavels telt én de basisakte de toepassing van de appartementswet wegens die reden uitdrukkelijk uitsluit. In dat geval is er geen sprake van een VME, heeft deze laatste geen rechtspersoonlijkheid en krijgt ze geen ondernemingsnummer. Ook de registratie van haar eventueel informele syndicus in de KBO is dan logischerwijze niet vereist.  

 

Geen VME zonder syndicus

Elke VME is verplicht een syndicus aan te stellen. De syndicus kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. De taken van een syndicus zijn o.a.:

  • de VME vertegenwoordigen
  • het coördineren van het onderhoud en de herstellingen van de gemeenschappelijke delen
  • prijsoffertes opstellen voor herstellingen
  • de organisatie van de algemene vergadering
  • contracten afsluiten voor verzekeringen
  • het financiële beheer rekeningen VME en de boekhouding VME bijhouden

 

Nieuw vanaf april 2017: opname mandaat syndicus in de KBO

Voordien werd het mandaat van syndicus van de VME niet opgenomen in de KBO, maar dit veranderde op 1 april 2017. Zo is het duidelijk wie in rechte en in feite verantwoordelijk is voor de VME, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt voor zaakvoerders of bestuurders van vennootschappen.

Deze registratie in de KBO kost per VME eenmalig € 87. Dit is een wettelijk vastgesteld standaardbedrag en valt ten laste valt de VME. 

Zorg dat je voldoet aan deze wettelijke verplichting

Registreer je hier als syndicus in de KBO
Hye-Sook Vijls
Door Hye-Sook Vijls
16 mei 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.