Share
Intellectuele eigendom

Later lezen?

Moet je betalen voor muziek in je zaak?

Er bestaat een grote kans dat je achtergrondmuziek gaat afspelen in je zaak, op plaatsen waar ook je klanten en/of een groter aantal medewerkers komen. Hiervoor ben je een vergoeding aan Unisono verschuldigd.

betalen voor muziek

Wat is Unisono? 

Unisono is het platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen hebben opgericht in 2020.  Doel van dit platform is om via één licentie het gebruik van muziek, theaterwerken, audiovisuele werken, ... snel en eenvoudig op één centrale plaats met één betaling te regelen. 

Wat zijn de verschillen tussen auteursrechten (SABAM) en de billijke vergoeding ?

Het auteursrecht is een vergoeding voor auteurs, componisten en uitgevers. Zij hebben recht op die vergoeding wanneer hun werken in het openbaar worden gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer je als ondernemer werken van componisten, schrijvers, filmmakers, enz. gebruikt tijdens een evenement dat je organiseert, of in je zaak of onderneming. 

De billijke vergoeding is de vergoeding voor muziekproducenten, acteurs en muzikanten. Zij hebben recht op die vergoeding wanneer hun (muziek)opname in het openbaar wordt afgespeeld. Bijvoorbeeld wanneer er opgenomen muziek wordt afgespeeld tijdens een evenement, op de achtergrond in een café, restaurant, kapperszaak, winkel, ...  

Wil je dus een werk gebruiken of muziek laten spelen in je zaak, dan moet je betalen voor het publiek gebruik van muziek. Voor het gebruik van muziek binnen de familiekring is er voor alle duidelijkheid geen aangifte nodig.  Vaak wordt er muziek gespeeld in een restaurant, winkel, kapperszaak ... omdat muziek ons beïnvloedt, ons anders doet voelen en gedragen.  Je speelt muziek in je zaak om een aangename sfeer te creëren die klanten aantrekt, hun koopgedrag beïnvloedt en het welzijn van het personeel bevordert.  

Aangezien componisten, auteurs, artiesten, ... hun tijd, energie en geld steken in het creëren van hun kunstwerken, is het normaal dat zij hiervoor vergoed worden. Het is nu eenmaal vaak hun broodwinning. 

Wanneer moet je als ondernemer de licentie (laten) aanvragen ?

Een Unisono-licentie vraag je minstens 5 dagen vóór de opening van je zaak (winkel, horeca, …) aan.  Hetzelfde geldt voor een evenement. 

Regel je aanvraag makkelijk via Liantis Ondernemingsloket.  

Hoeveel moet je betalen voor het afspelen van muziek?

Als ondernemer betaal je een vast bedrag voor het gebruik van de werken. Het bedrag hangt in eerste instantie af van de frequentie van het gebruik. 

Wanneer je regelmatig gebruik maakt van een geregistreerd werk, muziek, … is het te betalen bedrag afhankelijk van o.a. de oppervlakte van de zaak, het aantal personeelsleden, de gebruikte geluidsapparatuur (audio of audiovisueel), … Het bedrag wordt periodiek betaald: jaarlijks of trimestrieel naargelang het contract.  

Bij sporadisch gebruik moet je elk evenement apart doorgeven. Afhankelijk van het type evenement, de oppervlakte van de zaal of het aantal zitplaatsen, de inkomprijs, enz. moet je een bepaald bedrag betalen.  

Indien er auteursrechtelijk beschermde werken op internet worden gebruikt, moet je eveneens een vergoeding betalen, afhankelijk van het soort werk, en of het voor privé of professionele doeleinden is bestemd.  

Wil je als ondernemer weten wat je zal moeten betalen, vraag dan aan de loketmedewerker om een simulatie voor jou te maken. Je kan dan ook aangeven of je de betaling per kwartaal, per semester of jaarlijks wil betalen. Let wel: dat zal een verschil uitmaken in het bedrag dat je uiteindelijk op jaarbasis zal betalen. Wie kiest voor semestriële facturen zal op jaarbasis 106% van het jaarbedrag betalen, voor trimestriële facturen wordt dit 114 % van het jaarbedrag. Je kan er dus ook voor kiezen om jaarlijks te betalen. 

Elke factuur bevat aparte regels voor de verschuldigde rechten: één regel voor de auteursrechten en één regel voor de billijke vergoeding. Daarnaast vind je er ook nog de verschuldigde btw, eventuele reis-en vaststellingskosten en eventueel de dossierkost. 

De betaalde bedragen worden vervolgens door Sabam, PlayRight en SIMIM verdeeld onder hun leden. 

Hoe aangifte doen voor het afspelen van muziek?

Je kan contact opnemen met Liantis ondernemingsloket om je aangifte in orde te brengen bij Unisono. Als ondernemer hoef je dus niet langer afzonderlijke aanvragen in te dienen voor SABAM en de billijke vergoeding. Er is maar één aanvraag meer nodig, en alles komt op één factuur.   

Vraag gerust ook hulp en uitleg bij
boekhouder!

 

Bronnen

Nog meer tips voor een vlotte start?

Download de startersgids!
Door Sharon Vandenbossche
27 februari 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.