Share
Intellectuele eigendom

Later lezen?

Moet je betalen voor muziek in je zaak?

Er bestaat een grote kans dat je achtergrondmuziek gaat afspelen in je zaak, op plaatsen waar ook je klanten en/of een groter aantal medewerkers komen. Hiervoor ben je een vergoeding aan SABAM en in veel gevallen ook een billijke vergoeding verschuldigd.

betalen voor muziek

 

Wat is SABAM? 

SABAM int auteursrechten voor het publiek afspelen van muziek. Het is een privé-vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die door de overheid erkend is als ‘beheersvennootschap’ of ‘inningsvennootschap’ en op grond hiervan de bevoegdheid heeft om – in opdracht van de aangesloten ‘auteurs’ – hun auteursrechten te innen. De geïnde rechten worden – volgens vaste verdeelsleutels – verdeeld tussen de auteurs (tekstschrijvers/componisten) van muziek, dit in ruil voor het publiek gebruik van hun repertoire.

SABAM stuurt onder meer facturen voor:

 • muziek in winkels
 • muziek in horecazaken
 • muziek in ondernemingen waar enkel personeel toegang heeft, vanaf 9 voltijdse arbeidsplaatsen (2 halftijdse worden door SABAM als 1 voltijdse beschouwd)
 • wachtmuziek aan de telefoon
 • muziek op je website
 • muziek in taxi’s
 • muziek in autobussen

Het maakt daarbij geen verschil of je de muziek via de radio afspeelt, via een eigen CD of via het internet. Enkel voor (klassieke) muziek waarvan de auteur reeds meer dan 70 jaar overleden is, moet je geen SABAM betalen, tenzij het gaat om een nieuwe bewerking.

Opgelet! Het afspelen van muziek via Youtube, Google Play, Napster of streamingdiensten zoals Spotify of Deezer is niet toegelaten voor commercieel gebruik. Dat is uitdrukkelijk voorzien in de algemene voorwaarden van deze diensten.

Hou er ook rekening mee dat ook als je muziek afspeelt op een éénmalig evenement, bijvoorbeeld op een opendeurdag, een braderij of markt, je hiervoor moet betalen. Ook als er via de tv muziek afgespeeld wordt, moet er SABAM betaald worden.

 

Wat is de billijke vergoeding?

Naast de vergoeding voor auteursrechten is er een bijkomende vergoeding verschuldigd voor het publiek afspelen van muziek, de zogenaamde billijke vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming aan de uitvoerende artiesten en producenten en komt dus bovenop de vergoeding aan SABAM (vergoeding voor auteurs). Er zijn 2 beheersvennootschappen die door de minister erkend zijn voor het innen van de billijke vergoeding: SIMIM (die de producenten vertegenwoordigt) en Play Right (die de artiesten en uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen).

Ook hier speelt het geen rol of dit via radio, cd… is en ook bij tijdelijke activiteiten is de betaling ervan verplicht. Daarenboven geldt dit ook voor het afspelen van klassieke muziek, aangezien de billijke vergoeding een tegemoetkoming is aan de uitvoerende artiesten en producenten. Enkel bij live-muziek geldt deze vergoeding niet.

 

Hoeveel moet je betalen voor het afspelen van muziek?

SABAM

Voor ondernemingen verschilt de basis waarop de rechten worden berekend naargelang de sector. Voor de meeste sectoren heeft SABAM forfaitaire jaartarieven bepaald die variëren in functie van de oppervlakte van de zaak en de gebruikte geluidsapparatuur (enkel audio of audiovisueel). Het te betalen bedrag wordt vastgelegd in een contract dat je als handelaar, horeca-uitbater of dienstverstrekker afsluit met SABAM.

Ook voor horecazaken en dancings en discotheken gelden in principe vaste bedragen, maar bij de bepaling hiervan wordt onder meer ook rekening gehouden met consumptie en desgevallend inkomprijzen, openingsfrequentie… Ook hier geldt dat een contract moet worden afgesloten met het plaatselijk inningskantoor.

Voor tijdelijke of occasionele evenementen (handelsbeurzen, concerten, fuiven,…) gelden bijzondere tarieven.

Een overzicht van de tarieven, vind je op de website van SABAM.

Billijke vergoeding

De bedragen van de billijke vergoeding variëren onder meer naargelang de oppervlakte van de zaak. De bedragen werden vastgelegd in afzonderlijke akkoorden:

 • horeca
 • distributie
 • diensten
 • kappers en schoonheidssalons
 • film- en festivalsector

Voor een overzicht van de tarieven, klik hier.

Je kan ook zelf (laten) berekenen hoeveel je moet betalen naargelang jouw specifieke situatie. Dat kan door middel van de tariefsimulator die je kan invullen op www.eengemaakteaangifte.be.

 

Hoe aangifte doen voor het afspelen van muziek?

Voor SABAM ben je verplicht zelf de aangifte te doen voordat je muziek afspeelt. Voor de billijke vergoeding kan je in principe wachten totdat je een uitnodiging tot aangifte ontvangt. Nu, zodra je met je zaak start, kan je er van op aan dat je (eenmalig) per post een aangifteformulier in je bus krijgt voor het betalen van de billijke vergoeding. Je hebt er alle belang bij om deze aangifte snel in te vullen en op te sturen, ook al denk je niet onder de regeling te vallen (omdat je bijvoorbeeld geen muziek speelt in je zaak, wat je op het formulier kan aanduiden).

Het is ook mogelijk om voor beiden in 1 keer de aangifte in orde te brengen. Dat kan via www.eengemaakteaangifte.be. Vraag gerust ook hulp en uitleg bij je boekhouder!

 

Download de startersgids!


 

Bronnen

Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
31 maart 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.