Share
Starten als zelfstandige

Later lezen?

Je sociaal statuut… Hoe bescherm je je optimaal?

Wanneer je kiest voor een carrière als ondernemer, moet je vooraf goed beseffen dat je in een apart sociaal statuut terechtkomt, met aan de basis een minder gunstige sociale bescherming dan werknemers en ambtenaren. Wil je je toch beter indekken, dan kan je vrijwillig aanvullende verzekeringen afsluiten, wat ook raadzaam is.

 sociaal statuut bescherming

Wie moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Jij als zelfstandig ondernemer sowieso, maar ook je eventuele zelfstandige helper en je meewerkende echtgeno(o)t(e) moeten zich aansluiten. 

Ook de vennootschappen moeten zich bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten. Het gaat hier over vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Sociale verzekeringsfondsen zijn vrije, private instellingen die voor de overheid de sociale zekerheid voor de zelfstandigen verzorgen. Ze berekenen je sociale bijdragen en houden alle gegevens bij om te zorgen dat je sociale rechten, zoals je pensioen, gevrijwaard worden. Ze betalen ook zelf bepaalde uitkeringen uit.

 

Hoe sluit je je aan ?

Heel eenvoudig, het volstaat om een aansluitingsformulier (online) in te vullen

Naast de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, moet je ook aangesloten zijn bij een ziekenfonds om terugbetaling te ontvangen van je kosten in de gezondheidszorg of eventuele uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid te kunnen ontvangen. 

 

Wanneer moet je je aansluiten?

De aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds moet ten laatste gebeuren op de dag voor de start van je zelfstandige activiteit. Je kan de aansluiting tot 6 maanden regelen voorafgaande aan de start van de activiteit.

Wanneer je de activiteit begonnen bent zonder aansluiting, zal je door de overheid in gebreke worden gesteld en riskeer je een administratieve boete. Heb je nog geen sociaal verzekeringsfonds, dan word je ambtshalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas, met ook nog de nodige interesten aangerekend op laattijdig betaalde bijdragen.

 

Welke bijdrage moet je betalen?

De berekening van de bijdragen van een zelfstandige is niet eenvoudig. Ze hangt af van het inkomen en deels ook van het feit of je zelfstandige bent in hoofdberoep, in bijberoep, als meewerkende echtgenote of als gepensioneerde.

 

Tip! Ondernemen is de sprong wagen, maar wees slim en denk na over een vangnet! Wist je dat er veel verzekeringen zijn die jou veel problemen kunnen besparen? 

Liever de concrete cijfers?

Bereken je sociale bijdrage!
Door Barbara De Loor
26 april 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.