Share
Sociaal statuut

Hoe schakel ik over van bijberoep naar hoofdberoep?

Je hebt een eerste stap gezet door als bijberoeper je ondernemersdroom uit te bouwen. Nu is het moment aangebroken dat je 110% voor je eigen zaak wil gaan en vastberaden kiest voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Wat betekent dat voor jou? Waarmee moet je allemaal rekening houden? Hieronder vind je alvast enkele zaken die zullen veranderen wanneer je volledig je eigen baas wordt.bij- hoofdberoep

 

Sociale bescherming dankzij sociale bijdragen

Je bent zelfstandig ondernemer in bijberoep wanneer je naast je zelfstandige activiteit ook nog minstens halftijds werkt als werknemer of ambtenaar. Geef je deze job op om meer tijd te hebben voor je zelfstandige activiteit, dan zal je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds veranderen van ‘bijberoep’ naar ‘hoofdberoep’.

In de eerste plaats verandert je sociaal statuut naar ‘zelfstandige in hoofdberoep’.  In ruil voor jouw sociale bijdragen, verwerf je sociale rechten zoals de terugbetaling van gezondheidszorgen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen. Dit in tegenstelling tot de sociale bijdragen die je betaalde als zelfstandige in bijberoep, die in veel gevallen louter solidariteitsbijdragen waren.

 

Hoe evolueren je sociale bijdragen?


Als starter betaal je een forfaitaire voorlopige bijdrage, aangezien je inkomsten nog niet gekend zijn. Lees er meer over in het artikel: Hoeveel sociale bijdragen betaalt een zelfstandige in hoofdberoep? 

Ben je al minstens 3 volle kalenderjaren actief als zelfstandige? Ondanks je overstap van bijberoep naar hoofdberoep, blijft je voorlopige bijdrage doorlopend berekend op je inkomen van 3 jaar geleden


Uiteindelijk zal de voorlopige bijdrage herzien worden op basis van je inkomen van het jaar zelf. Verwacht je dat je zelfstandige inkomsten sterk zullen stijgen nu je je volledig focust op je zelfstandige activiteit? Je kan ervoor kiezen om nu al een hogere voorlopige bijdrage te betalen, om te vermijden dat je later bij de herziening een grote som moet bijbetalen. Meer informatie over de sociale bijdragen vind je op de onze website.

Lees ook: Hoeveel sociale bijdragen betaal je als zelfstandige in 2018?


Hoe zit het met je vakantie?


Als hoofdberoeper zijn je vakantierechten uiteraard ook anders. De vakantiedagen die je in het voorgaande jaar had opgebouwd in loondienst, kan je nog voor het einde van de arbeidsovereenkomst opnemen. Kies je ervoor om je vakantiedagen niet op te nemen, dan krijg je in de plaats ‘vertrekvakantiegeld’. Dat geldt bovendien ook voor de vakantiedagen die je opbouwde voor het volgende jaar. Die vakantiedagen worden immers ook omgezet in vertrekvakantiegeld.


En… ACTIE


Laat je sociaal verzekeringsfonds weten dat je de overstap gemaakt hebt naar zelfstandige in hoofdberoep en dat je dus gestopt bent met je loontrekkende activiteit. Breng je jouw sociaal verzekeringsfonds niet op de hoogte, dan zullen ze je dossier pas veel later (bij de jaarlijkse controle van de bijberoepen) kunnen rechtzetten, waardoor je achteraf vaak een stuk moet bijbetalen en je sociale rechten in het gedrang kunnen komen.

Ben je aangesloten bij Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, dan kan dit eenvoudigweg door een mail te sturen naar je klantverantwoordelijke. Hij of zij zal je dossier aanpassen, zodat de juiste bijdragen worden aangerekend en je sociaal statuut als zelfstandige in orde blijft. Een andere mogelijkheid is om het formulier 'Loopbaanwijziging: zelfstandig bijberoep wordt hoofdberoep' in te vullen en ons te bezorgen of vraag aan je boekhouder om dit voor jou in orde te brengen.

De omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep gaat altijd onmiddellijk in. Stop je bijvoorbeeld op 31 augustus met werken, dan passen we je aansluiting vanaf het 2e kwartaal (dus vanaf 1 juli) aan naar hoofdberoep.


Wil je je graag aansluiten bij Liantis?


Overstappen naar een ander sociaal verzekeringsfonds kan telkens op 1 januari, op voorwaarde dat je minstens 4 jaar aangesloten was bij je oude fonds en je er geen openstaande schulden meer hebt.

Tip! Neem ook contact op met je boekhouder, je ziekenfonds en je kinderbijslagfonds om de gevolgen van je overstap naar zelfstandige in hoofdberoep goed te kunnen inschatten.

Download je e-book over een optimale sociale bescherming!

 

Stefanie Siekman
Door Stefanie Siekman
11 juli 2018