Share
Zelfstandig statuut

Later lezen?

Hoe schakel ik over van bijberoep naar hoofdberoep?

Je hebt een eerste stap gezet door als bijberoeper je ondernemersdroom uit te bouwen. Nu is het moment aangebroken dat je 110% voor je eigen zaak wil gaan en vastberaden kiest voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Wat betekent dat voor jou? Waarmee moet je allemaal rekening houden? Hieronder vind je alvast enkele zaken die zullen veranderen wanneer je volledig je eigen baas wordt.bij- hoofdberoep

Sociale bescherming dankzij sociale bijdragen

Je bent zelfstandig ondernemer in bijberoep wanneer je naast je zelfstandige activiteit ook nog minstens halftijds werkt als werknemer of ambtenaar. Ga je minder dan halftijds werken of zet je je job als werknemer of ambtenaar volledig stop, dan zal je aansluiting als zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds veranderen van ‘bijberoep’ naar ‘hoofdberoep’.

In ruil voor jouw sociale bijdragen, verwerf je sociale rechten zoals de terugbetaling van gezondheidszorgen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en bouw je pensioenrechten op.

Hoe evolueren je sociale bijdragen?

Als starter betaal je een forfaitaire voorlopige bijdrage, aangezien je inkomsten nog niet gekend zijn. Ben je al minstens drie volle kalenderjaren actief als zelfstandige? Ondanks je overstap van bijberoep naar hoofdberoep, blijft je voorlopige bijdrage doorlopend berekend op je inkomen van 3 jaar geleden (toen je dus nog een bijberoeper was en je inkomsten mogelijks lager waren). 

Uiteindelijk zal de voorlopige bijdrage herzien worden op basis van je inkomen van het jaar zelf. Verwacht je dat je zelfstandige inkomsten sterk zullen stijgen eens je je volledig focust op je zelfstandige activiteit? Dan kan je ervoor kiezen om nu al een hogere voorlopige bijdrage te betalen, om te vermijden dat je later bij de herziening een grote som moet bijbetalen. De bijdragen die je gedurende een bepaald jaar betaalt, zijn bovendien fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Tip! Je kan je sociale bijdragen ook zelf berekenen.

Breng je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte

Laat je sociaal verzekeringsfonds weten dat je de overstap gemaakt hebt naar zelfstandige in hoofdberoep en dat je dus gestopt bent met je loontrekkende activiteit (of deze verminderd hebt tot een minder dan halftijdse activiteit). Breng je jouw sociaal verzekeringsfonds niet op de hoogte, dan zullen ze je dossier pas veel later (bij de jaarlijkse controle van de bijberoepen) kunnen rechtzetten, waardoor je achteraf vaak een stuk moet bijbetalen en je sociale rechten in het gedrang kunnen komen.

Ben je aangesloten bij Liantis sociaal verzekeringsfonds, dan kan dit eenvoudigweg door een mail te sturen naar je klantenadviseur. Hij of zij past je dossier aan, zodat de juiste bijdragen worden aangerekend en je sociaal statuut als zelfstandige in orde blijft. Een andere mogelijkheid is om dit formulier in te vullen. Vraag eventueel aan je boekhouder om dit voor jou in orde te brengen.

Je sociale bijdragen als zelfstandige lopen altijd per kwartaal, ook als je pas in het midden van een kwartaal gestart bent. De omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep gaat dus altijd onmiddellijk in.

Voorbeeld: Het derde kwartaal loopt van 1 juli tot en met 30 september. Je stopt op 31 augustus (= derde kwartaal) met werken in loondienst. Dan past je sociaal verzekeringsfonds je aansluiting als zelfstandige in bijberoep aan naar zelfstandige in hoofdberoep vanaf het derde kwartaal. Je betaalt dus sociale bijdrage als zelfstandige in hoofdberoep vanaf het begin van het kwartaal (1 juli), ook al werd je pas ‘echt’ in september zelfstandige in hoofdberoep.

Merk op dat de overstap naar hoofdberoep ervoor kan zorgen dat je kwartaalbijdrage in bijberoep binnen hetzelfde kalenderjaar ook stijgt. Dat is omdat je volledige jaarinkomen de basis vormt voor de bijdrageberekening. Gaat je jaarinkomen dus omhoog, dan zullen alle kwartaalbijdragen volgen.

Voorbeeld: in het eerste kwartaal ben je aangesloten in bijberoep en heb je geen zelfstandig inkomen. Vanaf april stap je over naar hoofdberoep en verdien je 2.000 euro per maand. Het totale jaarinkomen van 18.000 euro vormt de basis voor de bijdrageberekening van elk kwartaal. Je zal dus ook in het eerste kwartaal – ook al was je toen in bijberoep aangesloten – een verhoogde bijdrage moeten betalen.

 

Wil je je graag aansluiten bij Liantis?

Eens je aangesloten bent, moet je minstens vier jaar bij hetzelfde fonds blijven vooraleer je een overkomst kan maken. Vennootschappen kunnen ten vroegste na drie jaar overstappen. Wens je over te stappen naar Liantis? Je aanvraag dien je bij ons in voor 1 juli, als je op 1 januari van het volgende jaar wil aangesloten zijn bij Liantis.

Alles over je zelfstandige statuut

Download je e-book over een optimale sociale bescherming!
Inge Logghe
Door Inge Logghe
04 oktober 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.