Share
Zelfstandig statuut

Later lezen?

Hoe schakel ik over van bijberoep naar hoofdberoep?

Je hebt een eerste stap gezet door als bijberoeper je ondernemersdroom uit te bouwen. Nu is het moment aangebroken dat je 110% voor je eigen zaak wil gaan en vastberaden kiest voor een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Wat betekent dat voor jou? Waarmee moet je allemaal rekening houden? Hieronder vind je alvast enkele zaken die zullen veranderen wanneer je volledig je eigen baas wordt.bij- hoofdberoep

Sociale bescherming dankzij sociale bijdragen

Je bent zelfstandig ondernemer in bijberoep wanneer je naast je zelfstandige activiteit ook nog minstens halftijds werkt als werknemer of ambtenaar. Ga je minder dan halftijds werken of zet je je job als werknemer of ambtenaar volledig stop, Geef je deze job op om meer tijd te hebben voor je zelfstandige activiteit, dan zal je aansluiting als zelfstandigeg bij het sociaal verzekeringsfonds veranderen van ‘bijberoep’ naar ‘hoofdberoep’.

In de eerste plaats verandert je sociaal statuut naar ‘zelfstandige in hoofdberoep’. In ruil voor jouw sociale bijdragen, verwerf je sociale rechten zoals de terugbetaling van gezondheidszorgen, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en bouw je pensioenrechten op. Dit in tegenstelling tot de sociale bijdragen die je betaalde als zelfstandige in bijberoep, die in veel gevallen louter solidariteitsbijdragen waren.

 

Hoe evolueren je sociale bijdragen?

Als starter betaal je een forfaitaire voorlopige bijdrage, aangezien je inkomsten nog niet gekend zijn. Lees er meer over in het artikel: Hoeveel sociale bijdragen betaalt een zelfstandige in hoofdberoep? 

Ben je al minstens 3 volle kalenderjaren actief als zelfstandige? Ondanks je overstap van bijberoep naar hoofdberoep, blijft je voorlopige bijdrage doorlopend berekend op je inkomen van 3 jaar geleden (toen je dus nog een bijberoeper was en je inkomsten mogelijks lager waren). 

Uiteindelijk zal de voorlopige bijdrage herzien worden op basis van je inkomen van het jaar zelf. Verwacht je dat je zelfstandige inkomsten sterk zullen stijgen eens je je volledig focust op je zelfstandige activiteit? Dan kan je ervoor kiezen om nu al een hogere voorlopige bijdrage te betalen, om te vermijden dat je later bij de herziening een grote som moet bijbetalen. Meer informatie over de sociale bijdragen vind je op de onze website.


Hoe zit het met je vakantie?

Als hoofdberoeper zijn je vakantierechten uiteraard ook anders. De vakantiedagen die je in het voorgaande jaar had opgebouwd in loondienst, kan je nog voor het einde van de arbeidsovereenkomst opnemen. Kies je ervoor om je vakantiedagen niet op te nemen, dan krijg je in de plaats ‘vertrekvakantiegeld’. Dat geldt bovendien ook voor de vakantiedagen die je opbouwde in het jaar waarin je actief was als loontrekkende voor het volgende jaar. Die vakantiedagen worden immers ook omgezet in vertrekvakantiegeld.


En… ACTIE

Laat je sociaal verzekeringsfonds weten dat je de overstap gemaakt hebt naar zelfstandige in hoofdberoep en dat je dus gestopt bent met je loontrekkende activiteit. Breng je jouw sociaal verzekeringsfonds niet op de hoogte, dan zullen ze je dossier pas veel later (bij de jaarlijkse controle van de bijberoepen) kunnen rechtzetten, waardoor je achteraf vaak een stuk moet bijbetalen en je sociale rechten in het gedrang kunnen komen.

Ben je aangesloten bij Liantis sociaal verzekeringsfonds, dan kan dit eenvoudigweg door een mail te sturen naar je klantenadviseur. Hij of zij zal je dossier aanpassen, zodat de juiste bijdragen worden aangerekend en je sociaal statuut als zelfstandige in orde blijft. Een andere mogelijkheid is om dit formulier in te vullen. Vraag eventueel aan je boekhouder om dit voor jou in orde te brengen. Sociale bijdragen als zelfstandigen lopen altijd per kwartaal ook als je pas in het midden van een kwartaal gestart bent.

De omschakeling van bijberoep naar hoofdberoep gaat altijd onmiddellijk in. Stop je bijvoorbeeld op 31 augustus ( = 3de kwartaal) met werken, dan passen we je aansluiting vanaf het 3e kwartaal (dus vanaf 1 juli) aan naar hoofdberoep. Je zal dan al vanaf het 3de kwartaal een bijdragen als hoofdberoeper betalen, ook al ben je pas op 1 september ‘gestart’ met je zelfstandige activiteit in hoofdberoep.


Wil je je graag aansluiten bij Liantis?

Overstappen naar Liantis kan telkens op 1 januari van het volgende jaar, op voorwaarde dat je minstens 4 jaar aangesloten was bij je oude fonds en je er geen openstaande schulden meer hebt. Dien je aanvraag in vóór 30 juni.

Alles over je zelfstandige statuut

Download je e-book over een optimale sociale bescherming!
Stefanie Siekman
Door Stefanie Siekman
07 juni 2019

 Later Lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?
Laat hieronder je email-adres achter en we sturen je een handige link zodat je het snel kan terugvinden.
We sturen je enkel de link, geen spam.