Share
welzijn

Later lezen?

Inspectiecampagnes 2024: hoe zorg je dat je voorbereid bent?

Als werkgever krijg je vroeg of laat wel eens de arbeidsinspectie over de vloer. Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) is de bevoegde inspectie die toezicht houdt op de naleving van de welzijnswet in jouw onderneming. 

extralegale voordelen

Algemene aandachtspunten

Tijdens een inspectiebezoek controleert de inspecteur de volledige administratie van de organisatie op het vlak van preventie en welzijn. Klanten van Liantis kunnen voor deze documenten terecht op ‘Mijn Welzijn op het Werk’ op het digitaal platform My Liantis. 

Er zijn een aantal algemene vragen die vaak gesteld worden tijdens een (al dan niet aangekondigd) inspectiebezoek. Op deze zaken kan je je op voorhand voorbereiden met de handige tools van Liantis. Dit zijn alvast een aantal voorbeelden:   

1. Heb je een identificatiedocument opgemaakt?  

Op ons preventieplatform kan je een sjabloon voor het identificatiedocument terugvinden. Klik hier voor het identificatiedocument voor A- en B-bedrijven, hier voor het identificatiedocument voor C-bedrijven en hier voor het identificatiedocument voor D-bedrijven. 

2. Heb je een algemene risicoanalyse, jaaractieplan en globaal preventieplan opgemaakt?  

Bij Liantis kan je een algemene risicoanalyse van jouw organisatie maken via het preventieplatform. Het globaal preventieplan en het jaaractieplan kan je vervolgens automatisch genereren.  

3. Beschik je over het verslag van het laatste bedrijfsbezoek van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? 

Liantis contacteert je periodiek voor een bedrijfsbezoek. Na afloop krijg je het verslag toegestuurd en kan je dit downloaden op het preventieplatform. 

4. Kunnen medewerkers de contactgegevens van de preventieadviseurs voor arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskundige en psychosociale aspecten van de externe dienst op een gemakkelijk toegankelijke plaats raadplegen? 

Deze contactgegevens kan je terugvinden op ons preventieplatform onder het tabblad ‘Mijn externe preventiedienst’. Wil je dit afficheren op de werkvloer? Gebruik dan onze handige invulfiche.  

Campagnes Algemene Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk 

Ook dit jaar zullen de inspectiediensten sectoren selecteren waarop meer focus zal worden gelegd bij het inplannen van de controlebezoeken. Ter voorbereiding geven we graag een overzicht mee. 

Onevenredig verzwaard risico 

Bedrijven met een verhoogde risico-index moeten een extra forfaitaire bijdrage betalen. Dit zijn bedrijven met meer ongevallen en werkverlet in vergelijking met andere bedrijven uit de sector.  

Bedrijven die deze forfaitaire bijdrage niet betaald hebben of die hiertegen een bezwaar hebben ingediend, mogen dit jaar een controlebezoek verwachten. 

Bouw 

In 2023 voerde de Arbeidsinspectie controles uit op bouwplaatsen in België. Na afloop stelden ze vast dat de meeste inbreuken betrekking hadden tot het risico vallen van hoogtes en de blootstelling aan procesmatig gegenereerd kwartsstof. Als gevolg van deze vaststellingen zal in 2024 extra aandacht besteed worden aan: 

 • Bedrijven die zonnepanelen plaatsen 

In ons handig infodocument ‘werken op hoogte’ geven we je alvast heel wat informatie mee over de technische en organisatorische maatregelen om het risico tot een minimum te beperken. 

 • Kwartsstof keukencomposietbladen  

Om de blootstelling aan vrij kwartsstof te verminderen, zal de inspectie extra aandacht besteden aan producenten van keukencomposietbladen. In dit infodocument geven we je alvast nuttige informatie mee over hoe je aan de wetgeving kan voldoen en hoe je de gezondheid en veiligheid van je medewerkers kan garanderen. Op de website van Constructiv vind je daarnaast ook heel wat nuttige informatie. 

Dienstenchequebedrijven 
Al enkele jaren loopt een campagne om dienstenchequebedrijven op te volgen. De campagne wordt verdergezet in 2024. Volgende punten krijgen specifieke aandacht: 

 • De volgende risicoanalyses:
      Chemische agentia 
      Manueel hanteren van lasten  
      Moederschapsbescherming
 • Het verplicht gezondheidstoezicht (voorafgaand en periodiek). Via My Liantis heb je via ‘Mijn Welzijn op het Werk’ toegang tot ‘alle preventiedocumenten’. Daar vind je de risicopostenlijst van je medewerkers terug waar onder andere bij elk van je medewerkers staat wanneer die persoon op verplicht gezondheidstoezicht moet. Wil je hier hulp bij? We ontwikkelden het medisch preventieconsult zodat werkgevers altijd in orde zijn met de medische opvolging van hun medewerkers.  
 • Je moet schriftelijk kunnen aantonen dat de werkplek bezocht werd door een leidinggevende voordat hier iemand tewerkgesteld wordt. 
 • Je moet handschoenen en schoenen met antislip gratis ter beschikking stellen.

Personenliften 

Werd er in jouw bedrijf meermaals een negatief besluit geformuleerd bij de periodieke keuring van de personenliften? Dan is de kans groot dat de inspectie zal langskomen. Meer informatie over verouderde liften die gemoderniseerd moeten worden kan je vinden op de website van de FOD Economie. 

Flitscontroles SIOD  

Ook de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) zal aan de hand van ‘flitscontroles’ de naleving van de wetzijnswetgeving (en andere sociale wetgeving) nagaan. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Toch is het mogelijk dat je een bekeuring krijgt bij vaststelling van ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken. 

Dit jaar zullen de volgende flitscontroles worden georganiseerd: 

 • Januari: bouwsector 
 • Maart: verhuissector 
 • Juni: horeca 
 • September: groene sectoren 
 • November: transport (inclusief bus en truck) 

Als voorbereiding op de controles publiceert de SIOD regelmatig checklists en richtlijnen per sector. Via deze link blijf je steeds op de hoogte. 

Wat na een inspectiebezoek? 

Meestal ontvang je na elk bezoek van de inspectie een schrijven waarin gevraagd wordt om voor elk van de vastgestelde breuken een verbeterplan op te stellen. Hoe begin je daar nu aan en wat moet je hiermee doen? Ontdek het in onze checklist. 

 

 

Wil je weten wat de werkpunten zijn binnen je bedrijf?

Kies voor de Quickscan
Door Jasmien Van Hulle
27 maart 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.