Share
Vrije beroepen

Later lezen?

Mag ik naast mijn vrij beroep een ander beroep uitoefenen?

Ben je succesvol in je vrij beroep, maar kriebelt het om je vleugels in een andere sector uit te slaan? Controleer dan zeker de deontologische code van je beroep, want je mag niet eender welke activiteit combineren met je vrij beroep. Respecteer je de deontologische code niet, dan loop je het risico op een disciplinaire sanctie. Hieronder vind je vijf concrete voorbeelden.

Mag ik naast mijn vrij beroep een ander beroep uitoefenen
Voor sommige vrije beroepen is het verboden om je beroepsactiviteit te combineren met een andere (commerciële) activiteit. Dat wordt de onverenigbaarheid van activiteiten genoemd.

Als de deontologische code van jouw beroepssector het toelaat, mag je wel een andere activiteit uitoefenen. Zo’n deontologische code formuleert afspraken en plichten rond de waarden en normen binnen een bepaalde organisatie of beroepssector. Het doel van die code is integer gedrag te stimuleren en niet-integer gedrag te weren zoals handelen met voorkennis of belangenvermenging.


5 concrete voorbeelden


1. De notaris

Je mag als notaris geen handel drijven, noch zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar zijn van een onderneming. Enkel als je de toelating krijgt van de minister van Justitie mag je bestuurder zijn van een handelsvennootschap.
Heb je als notaris medewerkers? Dan gelden ook voor hen dezelfde regels.

2. Architect

Strikt genomen mag je als architect geen commerciële activiteiten uitoefenen in je architectenonderneming. Het mag wel als ze noodzakelijk zijn om je activiteit als architect uit te oefenen, bijvoorbeeld wanneer je bijkomend interieur- of tuinontwerpen uittekent voor je klant. Wil je graag interieurproducten verkopen? Dan richt je best een aparte vennootschap op.

3. Erkend boekhouder, boekhouder-fiscalist of accountant

Ben je boekhouder(-fiscalist) of accountant, dan mag je geen activiteit als verzekeringsmakelaar of vastgoedmakelaar uitoefenen.

Een bank opstarten om leningen en kredieten toe te staan, zicht- en spaarrekeningen te openen of andere activiteiten uit te oefenen die gelinkt zijn aan de bank, is ook verboden. Dan komt immers de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van jou als erkende boekhouder of boekhouder-fiscalist in het gedrang. Je mag wel een activiteit als syndicus uitoefenen.

Ben je toch nog geïnteresseerd om een andere commerciële activiteit uit te oefenen? Dan dien je jouw verzoek in bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het BIBF.

Ben je accountant? Raadpleeg dan de lijst met toegestane activiteiten.

4. Gerechtsdeurwaarder

Een (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder mag zijn activiteit als gerechtsdeurwaarder enkel combineren met een onderwijs- of onderzoeksopdracht als assistent, docent, hoogleraar of auteur.

Wil je toch een functie als bestuurder in een handelsvennootschap uitoefenen? Dan kan je eventueel deze functie opnemen na toestemming van de procureur-generaal bij het hof van beroep. Je mag echter geen zaakvoerder, afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder of vereffenaar zijn.

5. Landmeter-expert

Landmeter-experten mogen geen bezoldigde activiteiten uitoefenen die in strijd zijn met de onafhankelijkheid van hun beroep. De wet waarschuwt dus vooral voor belangenvermenging.

Je mag je activiteit van landmeter-expert wel combineren met de activiteit van vastgoedmakelaar wanneer je beantwoordt aan de voorwaarden die het Instituut voor Vastgoedmakelaars oplegt. Denk bijvoorbeeld aan het vereiste diploma, je inschrijving als stagiair en je competentietest. Ontdek alle voorwaarden.

6. Verpleegkundige

Verpleegkundigen mogen in principe hun beroep combineren met een commerciële activiteit. Volgens de deontologische code zou er geen verbod bestaan. In het algemeen is het afgeraden om commerciële activiteiten uit te oefenen bij een patiënt aan wie de verpleegkundige zorg verleent. Het belang van je patiënt primeert steeds, dat geldt ook wanneer je advies verschaft over producten, geneesmiddelen of diensten.

Hier komt het op neer

Oefen je een vrij beroep uit en wil je dit graag combineren met een bijkomende beroepsactiviteit? Ga eerst na of dat mogelijk is bij jouw specifieke beroepsvereniging of -organisatie. Bekijk ook of er specifieke voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen om je (bijkomende) activiteit te mogen uitvoeren.

 

Regel alles voor je opstart via het online ondernemingsloket

Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
15 november 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.