Share
Verzekering zelfstandige

Later lezen?

Hoe dek je je als zelfstandige optimaal in tegen bedrijfsrisico’s?

Op persoonlijk en gezondheidsvlak kan je als zelfstandig ondernemer geconfronteerd worden met heel wat tegenslagen die het voortbestaan van je onderneming en je eigen levensstandaard kunnen bedreigen. Ook in je bedrijf zelf kan er heel wat fout gaan. Stel je voor dat je bedrijfspand afbrandt! Strikt juridisch ben je niet verplicht om je daartegen te verzekeren, maar het is meestal aangewezen om dat toch te doen. Hieronder bespreken we de voornaamste mogelijkheden om je eigen zaak te verzekeren.

indekken bedrijfsrisico's

 

Een brandverzekering 

Als je een bedrijfspand hebt, kan je beter een brandpolis afsluiten. Die verzekert niet alleen het gebouw, maar ook de inboedel tegen brand. Ook storm-, hagel-, water- en sneeuwschade, aanslagen en glasbreuk zijn verzekerd. Bovendien kan je in het kader van de brandverzekering ook nog andere risico’s verzekeren: diefstal, bedrijfsschade en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw (schade aan derden veroorzaakt door liften, antennes…).

Dit evenredigheidsbeginsel kan je eventueel afschaffen door bij het aangaan van de polis een schattingsrooster in te vullen. Dit rooster maakt het voor de maatschappij mogelijk de nieuwbouwwaarde van het gebouw te berekenen. Als het goed is ingevuld, zal je altijd volledig worden vergoed.

Kies voor een brandverzekering op maat

Let erop dat je bij de aanvang voldoende verzekert en dat je de brandpolis op geregelde tijdstippen laat aanpassen aan de groeiende inboedel. Doe dat ook bij verbouwing of nieuwbouw. Als je onderverzekerd bent, geldt immers het evenredigheidsbeginsel. Is je bedrijfspand € 250.000 waard en ben je maar voor € 125.000 verzekerd (de helft dus)? Dan zal je maar voor de helft van de geleden schade worden vergoed.

 

Aansprakelijkheidsrisico’s

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden. Dat is zo voor de particulier die de brievenbus van zijn buur aan diggelen rijdt en uiteraard ook voor de zelfstandige die bij reparaties in de woning van zijn klant de dure laptop laat vallen. Het principe is eenvoudig. Wie een fout begaat en als gevolg daarvan iemand anders schade berokkent, is aansprakelijk en moet de schade vergoeden. De schade kan lichamelijk, stoffelijk of onstoffelijk zijn. Ook morele schade hoort hier dus bij.

Als zelfstandige ben je vaak niet alleen voor je eigen daden aansprakelijk, maar ook voor die van je werknemers. Schadevergoedingen kunnen hoog oplopen en het is dan ook aangewezen om je goed te verzekeren. 

 

Verzekeren is een kwestie van rechten… maar ook van plichten

Je indekken tegen risico’s is niet gratis. Voor je het goed en wel beseft, ben je een aardig bedrag aan verzekeringspremies aan het betalen. De hoogte van die premie is afhankelijk van de aard en omvang van het risico.

De verzekeringsmaatschappij bepaalt haar premies aan de hand van statistieken. Een dakwerker loopt volgens die statistieken meer risico op een ongeval dan een zaakvoerder die uitsluitend beheerstaken waarneemt. De dakwerker zal voor een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ dan ook een hogere premie moeten betalen.

De maatschappij wil haar eigen risico’s correct kunnen inschatten op het moment dat de polis wordt afgesloten. Daarom moet de verzekeringnemer meestal eerst een verzekeringsvoorstel invullen, waarin hij nauwgezet en correct alle nuttige inlichtingen verschaft die de maatschappij toelaat om de premie te bepalen. Het is belangrijk geen informatie achter te houden, omdat de maatschappij dan kan weigeren om uit te betalen. Ook een verzekeringspolis is een contract en omvat, zoals elk contract, wederzijdse rechten en plichten.

Wat is er zo al op de markt? Je komt hierover meer te weten in het e-book Welke voordelen bieden aanvullende verzekeringen? 

Download nu je e-book over de voordelen van aanvullende verzekeringen

Lees meer
Inge Logghe
Door Inge Logghe
12 april 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.