Share
Actualiteit

Later lezen?

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer en nieuw toepassingsgebied bewijs beroepsbekwaamheid in Brussel sinds 15 januari 2024

Om het ondernemersklimaat te stimuleren, schafte na Vlaanderen, ook Brussel recent de basiskennis bedrijfsbeheer af. Wat de gereglementeerde beroepen betreft, zorgt een aanpassing van het toepassingsgebied van de regelgeving er wel voor dat méér categorieën van ondernemingen er voortaan de beroepsbekwaamheid moeten bewijzen.  

Afschaffing bedrijfsbeheer in Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

Sinds 15 januari 2024 is de basiskennis bedrijfsbeheer in het BHG definitief verleden tijd. Start je met een onderneming of laat je nieuwe activiteiten toevoegen, en heb je je zetel of domicilie in het BHG, dan hoef je voortaan dus geen basiskennis bedrijfsbeheer meer te bewijzen.  

Nieuw toepassingsgebied bewijs beroepsbekwaamheid 

Daarnaast werd het toepassingsgebied van de vestigingswet gemoderniseerd en maakt ze in haar definitie van de term 'KMO' voortaan gebruik van een nieuw begrip 'onderneming'. Dat begrip omvat voortaan alle eenmanszaken en elke privaatrechtelijke vennootschap, wat betekent dat twee extra categorieën van ondernemingen voortaan de beroepsbekwaamheid moeten bewijzen als ze gereglementeerde activiteiten uitoefenen en hun zetel of domicilie in het BHG hebben:

  1. Ondernemingen die vroeger als ‘niet-handelsondernemingen’ werden beschouwd omdat ze slechts één opdrachtgever hadden, of slechts in ondergeschikte orde een ‘handelsactiviteit’ uitoefenden die in het verlengde lag van hun niet-commerciële hoofdactiviteit.

  2. Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

    Ter herinnering: In de oude vestigingswet was het niet helemaal duidelijk of maatschappen de ondernemersvaardigheden al dan niet moesten bewijzen. Die onzekerheid zette het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse gewest er dan ook toe aan op 12 oktober 2021 een nota naar de ondernemingsloketten uit te sturen die stelde dat maatschappen géén ondernemersvaardigheden (meer) moesten bewijzen. 

    Door de invoering van het nieuwe ondernemingsbegrip in het toepassingsgebied van de nieuwe ordonnantie wordt het lot van de Brusselse maatschappen nu definitief beslecht: zodra zij hun zetel in het BHG hebben en gereglementeerde activiteiten uitoefenen, moeten zij de beroepsbekwaamheid bewijzen

Overgangsmaatregel: vrijstelling voor bestaande ondernemingen 

Brusselse ondernemingen die vóór 15 januari 2024 nog niet, maar door toepassing van de nieuwe regels voortaan wel onder het toepassingsgebied van de vestigingswetgeving vallen, zijn uitdrukkelijk vrijgesteld. Zij moeten voor de gereglementeerde activiteiten waarvoor ze op 14 januari 2024 al in de KBO waren ingeschreven, geen beroepsbekwaamheid bewijzen.

In de praktijk gaat het vooral om de twee extra categorieën van ondernemingen die hierboven werden vermeld (vroegere niet-handelsondernemingen en de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid). Heb je je domicilie of zetel in het BHG en was je ten laatste op 14 januari 2024 voor bepaalde gereglementeerde activiteiten in de KBO ingeschreven, dan hoef je ook sinds 15 januari 2024 voor die activiteiten geen beroepsbekwaamheid in het BHG te bewijzen.  

Voeg je vanaf 15 januari 2024 andere gereglementeerde activiteiten in de KBO toe, dan moet je de beroepsbekwaamheid daarvoor uiteraard wel bewijzen. 

Opgelet: de vrijstelling geldt niet voor ondernemingen die gereglementeerde activiteiten retroactief vóór 15 januari 2024 laten inschrijven. 

Verhuizen?  

Ben je van Brussel maar plaatste je je zetel of domicilie in de afgelopen jaren opzettelijk in het Vlaams gewest om de basiskennis bedrijfsbeheer te vermijden? Dan kan je nu zonder probleem terugkeren als je dat wil. Wel opletten als je ook gereglementeerde activiteiten uitoefent, want daarvoor moet je in het BHG voorlopig wel nog de beroepsbekwaamheid bewijzen. 

Liantis helpt je graag

Heb je vragen over je eigen situatie? Of wens je de zetel van je vennootschap te verplaatsen? Contacteer ons via wijzigingenKBO@liantis.be.

 

Door Sharon Vandenbossche
20 februari 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.