Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Ben je als arts btw-plichtig?

Zoals je al weet is de btw een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd. Maar ben je als arts dan btw-plichtig?

arts btw plichtig

Wat zegt het Btw-Wetboek?

Volgens artikel 4 van het Btw-Wetboek is elke onderneming die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten (het leveren van goederen of verstrekken van diensten) verricht, btw-plichtig. Het maakt niet uit of het om een onderneming al dan niet met winstoogmerk of om een hoofd- of nevenactiviteit gaat. Echter, onder artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn de activiteiten voor artsen, alhoewel ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, vrijgesteld. Dus als arts, heb je geen btw-hoedanigheid nodig.

Ook al ben je vrijgesteld van btw moet je je toch inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor het aanvragen van een ondernemingsnummer. Dit kan via het Liantis Ondernemingsloket.

Opmerking

Wanneer je activiteiten uitoefent, die vrijgesteld zijn volgens artikel 44 en daarnaast ook activiteiten uitoefent die wel onderworpen zijn aan btw, dan ben je gemengd btw-plichtig.

Sinds 1 januari 2010 kunnen ook ondernemingen die vallen onder artikel 44 een btw-hoedanigheid nodig hebben, namelijk als de onderneming diensten levert aan of ontvangt van buitenlandse Europese btw-plichtige ondernemingen.


Esthetische ingrepen en behandelingen niet langer vrijgesteld van btw

Naast je inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen KBO zijn er andere verplichte formaliteiten nodig om te starten als artsSinds 1 januari 2016 verviel de medische btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen en behandelingen. Artsen zijn voortaan dan ook verplicht om een btw-registratie uit te voeren.

De Federatie Vrije Beroepen is aangesloten bij UNIZO en staat in voor info & advies op maat, opleidingen, netwerkactiviteiten en belangenbehartiging van vrije beroepen.

Nog vragen over btw?

Download het e-book over btw
Timon Spiesschaert
Door Timon Spiesschaert
06 maart 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.