Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Ben je als arts btw-plichtig?

Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Het is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd. Maar ben je als arts dan btw-plichtig?

arts btw plichtig

Wat zegt het Btw-Wetboek?

Volgens artikel 4 van het Btw-Wetboek is elke onderneming die op regelmatige en zelfstandige basis economische activiteiten (het leveren van goederen of verstrekken van diensten) verricht, btw-plichtig. Het maakt niet uit of het om een onderneming gaat met al dan niet met winstoogmerk of om een hoofd- of nevenactiviteit. Echter, onder artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn de activiteiten voor artsen, alhoewel ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, vrijgesteld. Dus als arts, heb je geen btw-hoedanigheid nodig.

Belangrijk! Ondanks je vrijgestelling van de btw, moet je nog steeds een ondernemingsnummer hebben en ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit breng je allemaal makkelijk in orde via  ondernemingsloket.

Opmerking

Oefen je activiteiten uit die vrijgesteld zijn volgens artikel 44, maar daarnaast ook activiteiten die wel onderworpen zijn aan btw, dan ben je gemengd btw-plichtig. Als dat het geval is, heb je toch een btw-nummer nodig

Als je onderneming diensten levert aan of ontvangt van buitenlandse Europese btw-plichtige ondernemingen, is ze ook btw-plichtig.


Esthetische ingrepen en behandelingen niet vrijgesteld van btw

Naast je inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen KBO zijn er andere verplichte formaliteiten nodig om te starten als artsSinds 1 januari 2016 verviel de medische btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen en behandelingen. Artsen zijn voortaan dan ook verplicht om een btw-registratie uit te voeren.

De Federatie Vrije Beroepen is aangesloten bij UNIZO en staat in voor info & advies op maat, opleidingen, netwerkactiviteiten en belangenbehartiging van vrije beroepen.

Nog vragen over btw?

Download het e-book over btw
Timon Spiesschaert
Door Timon Spiesschaert
06 maart 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.