Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Ben je als arts btw-plichtig?

Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde. Het is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die bij elke stap in het productie- en distributieproces wordt geïnd. Maar wat betekent dat voor jou? Ben je als arts btw-plichtig?

arts btw plichtig

Wat zegt het btw-wetboek?

De prestaties die artsen in de normale uitoefening van hun beroep verrichten, zijn in principe vrijgesteld van btw. Dat betekent dat je als arts géén btw-hoedanigheid dient aan te vragen.

Je moet je wel nog steeds via een ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat betekent dat je een ondernemingsnummer krijgt en dat de basisgegevens van je onderneming in de KBO worden opgenomen. Denk maar aan je vestigingseenheid, bankrekeningnummer, activiteiten enzovoort. Het enige verschil is dat je ondernemingsnummer niet bij de btw moet worden geactiveerd.

Uitzondering: esthetische ingrepen en behandelingen niet vrijgesteld van btw

Sinds 1 januari 2016 zijn prestaties van artsen die te maken hebben met bepaalde esthetische ingrepen en behandelingen uitgesloten van de btw-vrijstelling (art. 44 btw-wetboek). Wanneer je naast je gewone vrijgestelde activiteiten als arts ook dergelijke niet-vrijgestelde activiteiten uitoefent, dan ben je gemengd btw-plichtig. Je hebt in dat geval toch een btw-hoedanigheid nodig en dient je ondernemingsnummer dus toch bij de btw te activeren.

Als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2019 bereidt de wetgever momenteel een nieuwe wet voor die de (para-)medische btw-vrijstellingsregeling grondig zal veranderen. Voor de prestaties van artsen zijn de voorziene wijzigingen echter beperkt.

Naast je inschrijving in het Kruispuntbank van Ondernemingen KBO zijn er andere verplichte formaliteiten nodig om te starten als arts. 

De Federatie Vrije Beroepen is aangesloten bij UNIZO en staat in voor info en advies op maat, opleidingen, netwerkactiviteiten en belangenbehartiging van vrije beroepen.

Nog vragen over btw?

Download het e-book over btw
Inge Logghe
Door Inge Logghe
25 augustus 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.