Share
Starten als zelfstandige

Later lezen?

Wat moet je in orde brengen voor je stage als tandarts?

Het einde van je opleiding tandheelkunde is in zicht. Binnenkort zal je stage lopen. Maar vóór je daaraan kan beginnen, moet je eerst nog een aantal formaliteiten én je sociaal statuut als zelfstandige in orde brengen. Check hieronder hoe je dat doet.

stage als tandarts

Hoe zit je stage in elkaar?

  • De volledige stageperiode duurt twaalf maanden.
  • Daarvan moet je 1.250 uren praktijk-stage lopen.
  • Minstens 2/3 van die tijd moet je autonoom werken als tandarts.
  • Je stage wordt door een erkend stagemeester gecoördineerd. Die zoek je zelf.
  • Je stage wordt na twaalf maanden geëvalueerd en gedelibereerd, eind juni of eind september.
  • De vergoeding die je zal ontvangen voor je werk, is een vastgelegd bedrag.

Een erkende stagemeester vinden

Je kan tot drie stagemeesters hebben, waarvan er één wordt aangeduid als ‘Coördinerend Stagemeester’. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van je stagemeester(s).

> Raadpleeg de lijst met erkende stagemeesters

Om erkend te worden als stagemeester, moet de tandarts minstens zes jaar praktijkervaring hebben en gedurende vijf jaar voldoende bijscholing hebben gevolgd. Voor de aanvraag tot erkenning wendt de tandarts zich tot de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De erkenning blijft vijf jaar geldig.

Stage lopen bij familie

Heb je familie bij wie je stage wil lopen? Dat kan, maar het mag enkel voor de helft van je stageduur. Je familie mag reiken tot de eerste of tweede graad.

  • Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
  • Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Tip: Je spaart heel wat tijd uit door op voorhand (vóór je afstudeert dus) op zoek te gaan naar een stagemeester. Stel dat je je stage pas kan beginnen in oktober, omdat je daarvoor geen geschikte stagemeester vond. Aangezien je stage ofwel in juni of september wordt geëvalueerd, zal je stage pas twaalf maanden na die deliberatieperiodes eindigen. Zonder succesvol afgeronde stage kan je bovendien niet aan de slag als algemeen tandarts. De timing van de aanvang van je stage is dus erg belangrijk.

Je stageplan en stagerapport indienen

Je stageplan is een overzicht van je volledige stage, opgebouwd uit de data, de duur, je stagemeester(s) en de stageplaats(en) waar je zal werken. Je moet je stageplan altijd laten ondertekenen door je stagemeester(s). Je stuurt zowel je stageplan als enkele bewijsstukken op binnen de twee maanden na aanvang van je stage.

In de eindfase van je stage dien je je stagerapport in. Dat bestaat uit een samenvatting van je gewerkte ervaring in verschillende disciplines, beoordelingen van je stagemeester(s) …

Je opstart als zelfstandige

Hoewel je onder leiding van een stagemeester werkt, ben je toch zelfstandige tijdens je stageperiode. Dat betekent dat je dezelfde formaliteiten moet doorlopen als anderen die aan de slag gaan als zelfstandige. Denk maar aan de aanvraag van je ondernemingsnummer, je btw-hoedanigheid en je aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. Via het online ondernemingsloket of een erkend ondernemingsloket in je buurt, is dat zo geregeld. Sluit ook zeker een verzekering beroepsaansprakelijkheid af, vóór je daadwerkelijk begint te werken als stagiair.

Zodra je bent aangesloten als zelfstandige, ben je verplicht om elk kwartaal een sociale bijdrage te betalen. Hierdoor bouw je sociale rechten op.

> Kom alles te weten over je sociale bijdrage en sociale rechten

Tip! Je bent niet verplicht om een boekhouder in de arm te nemen, al is dat vaak wel aangeraden.

Download de checklist voor je stage

Inge Logghe
Door Inge Logghe
23 maart 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.