Share
Starten als zelfstandige

Later lezen?

Hoeveel sociale bijdrage betaal je als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige in bijberoep?

Wat je terugkrijgt voor je sociale bijdragen, lees je hier, maar als startende ondernemer wil je vooral weten hoeveel je zal moeten bijdragen. En dat hangt af van hoeveel je jaarlijks verdient. Als ondernemer betaal je eerst voorlopige bijdragen die later worden herzien in functie van je werkelijke jaarinkomen. Hoe dat in z’n werk gaat en welke drempels in 2021 van toepassing zijn, vind je hieronder.

sociale bijdragen 2018

Ga naar…

Hoeveel sociale bijdragen betaal je als zelfstandige in hoofdberoep?

Je betaalt als zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Die worden voor een bepaald jaar berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar. Dit netto belastbaar beroepsinkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, min je beroepskosten, je betaalde sociale bijdragen (mag je dus aftrekken) en bijvoorbeeld ook de premies betaald in het kader van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Aangezien je werkelijke inkomen pas na een tweetal jaar officieel wordt vastgesteld door de overheid, betaal je in eerste instantie voorlopige bijdragen.

 

Voorlopige bijdragen

In 2021 bedraagt de minimumbijdrage 745,51 euro euro per kwartaal. Deze bijdrage stemt overeen met een netto belastbaar jaarinkomen van 14.042,57 euro. Als startende zelfstandige in hoofdberoep betaal je dus een voorlopige sociale bijdrage van 745,51 euro per kwartaal. Gedurende de eerste drie jaar van je zelfstandige activiteit wordt standaard de wettelijke minimumbijdrage aangerekend.

Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien. Verdiende je minder dan 14.042,57 euro per jaar, dan ben je nog steeds verplicht de minimumbijdrage te betalen zodat je sociale rechten gewaarborgd blijven.

Tip: in overleg met je boekhouder en sociaal verzekeringsfonds, kan je jouw voorlopige bijdragen voor een lopend jaar aanpassen. Stel dat je nu veel meer verdient dan het inkomen waarop je voorlopige bijdrage berekend wordt, dan komt er zeker een herziening waarbij je een stuk zal moeten bijbetalen. Dan is het vaak interessanter om op voorhand je bijdrage te verhogen. Aangezien je je betaalde bijdragen ook mag aftrekken als kost, verminder je zo ook meteen je belastbaar inkomen.


Definitieve bijdragen

Eenmaal je werkelijk inkomen gekend is, zal je een herziening ontvangen. Het is de overheid, FOD Financiën, die ons je definitief inkomen doorgeeft. Je definitieve bijdrage is een percentage van je werkelijk inkomen van dat jaar:

  • Ligt je inkomen lager dan 14.042,57 euro, dan wordt de minimumbijdrage definitief.
  • Op je inkomen tussen 14.042,57 euro en 60.638,46 euro betaal je een bijdrage van 20,50%.
  • Op je inkomen tussen 60.638,47 euro en 89.361,89 euro betaal je een bijdrage van 14,16%.
  • Op je inkomen boven 89.361,89 euro betaal je geen sociale bijdragen.

(De vermelde percentages zijn de percentages op jaarbasis. Om je kwartaalbijdrage te berekenen, deel je de jaarbijdrage door vier.)

Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je dus per kwartaal een sociale bijdrage van minstens 745,51 euro en hoogstens 4.272,55 euro

Lagere minimumbijdragen voor starters in hoofdberoep

Op de minimumbijdrage geldt een uitzondering voor de primostarters. Je bent primostarter als je gedurende vijf jaar vóór de start van je zelfstandige activiteit in hoofdberoep niet actief was als zelfstandige in hoofdberoep, onder artikel 37 of als meewerkende echtgenoot maxistatuut.

Voor primostarters geldt gedurende de eerste vier opeenvolgende kwartalen van aansluiting in hoofdberoep een lagere minimumbijdrage. In 2021 bedraagt deze 384,99 euro per kwartaal en stemt ze overeen met een netto belastbaar jaarinkomen van .

Je kan als primostarter ook kiezen voor een verminderde voorlopige bijdrage tijdens de eerste vier opeenvolgende kwartalen van je aansluiting in hoofdberoep. Je hebt de keuze tussen:

  • een verminderde voorlopige bijdrage van 384,99 euro per kwartaal, op voorwaarde dat je netto belastbaar inkomen lager ligt dan 7.226,47 euro;
  • of een verminderde voorlopige bijdrage van 497,01 euro indien je inkomen lager ligt dan 9.329,20 euro.

Aangezien je in die eerste vier kwartalen misschien met veel kosten zit, en mogelijks een laag belastbaar inkomen, kan het zinvol zijn om te opteren voor deze lagere bijdragen. Zo hoef je niet te wachten tot je het verschil teruggestort krijgt en is de financiële druk voor jou net iets lichter.

Je sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep

Je wordt als zelfstandige in bijberoep beschouwd als je voldoende sociale rechten opbouwt als werknemer of als ambtenaar.

Net zoals zelfstandigen in hoofdberoep betaal je als zelfstandige in bijberoep eerst een voorlopige sociale bijdrage. Nadat je werkelijke inkomsten gekend zijn, ontvang je een herziening. Meestal na 2 tot 3 jaar.

Je voorlopige sociale bijdragen

Je sociaal verzekeringsfonds rekent je als startende zelfstandige in bijberoep een voorlopige bijdrage aan van 82,47 euro per kwartaal. Deze wettelijke voorlopige bijdrage stemt overeen met een netto belastbaar jaarinkomen van 1.548,18 euro.

Verwacht je dat je werkelijke inkomen hoger zal zijn dan 1.548,18 euro, dan kan je vrijwillig een hogere voorlopige bijdrage betalen.

Verwacht je dat je werkelijke inkomen lager zal zijn dan 1.548,18 euro, dan kan je vragen om geen voorlopige bijdragen te betalen. Je moet dan wel aannemelijk maken dat je inkomen onder de vrijstellingsgrens zal blijven.

Je definitieve sociale bijdragen

Zijn je werkelijke inkomsten gekend en doorgegeven aan ons, dan wordt je definitieve bijdrage bepaald:

  • Is je jaarinkomen lager dan 1.548,18 euro, dan betaal je geen sociale bijdragen.

Bedraagt je jaarinkomen 1.548,18 euro of meer, dan worden dezelfde percentages toegepast als voor zelfstandigen in hoofdberoep.

  • Op je jaarinkomen tot 60.638,46 euro betaal je een bijdrage van 20,50%.
  • Op je jaarinkomen tussen 60.638,47 euro en 89.361,89 euro betaal je een bijdrage van 14,16%.
  • Op je inkomen boven 89.361,89 euro betaal je geen sociale bijdragen.

Het belangrijkste verschil tussen hoofd- en bijberoep is dat je als zelfstandige in bijberoep geen minimumbijdrage verschuldigd bent. Meer nog, als je inkomen onder het bedrag van 1.548,18 euro per jaar blijft, betaal je als zelfstandige in bijberoep geen sociale bijdragen.

Opmerking: alle bijdragen in dit artikel omvatten zowel de sociale bijdrage als een administratiekost.

Weten hoeveel je sociale bijdrage is?

Bereken je sociale bijdrage!
Inge Logghe
Door Inge Logghe
26 mei 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.