DELEN
Ik wil starten als zelfstandige

Hoeveel sociale bijdragen betaal je als zelfstandige in 2018?

Nieuw jaar, nieuwe sociale bijdragenpercentages! Fijn nieuws: de taxshift die in 2016 in werking trad, laat zich dit jaar meer dan ooit voelen. De oude drempels gelden niet langer en maken in 2018 plaats voor nieuwe, lagere drempels. Je zal dus (afhankelijk van je inkomen) minder sociale bijdragen betalen dan vorige jaren.

 

Hoeveel sociale bijdragen betaal je als zelfstandige in hoofdberoep?

Je betaalt als zelfstandige elk kwartaal sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Die worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen. Dat zijn je bruto-inkomsten, min je beroepskosten, je betaalde sociale bijdragen en de premies die je dit jaar betaalde. Aangezien je werkelijke inkomen niet meteen gekend is, betaal je eerst een voorlopige bijdrage.


Voorlopige bijdragen

De minimumbijdrage bedraagt 20,5% op een netto belastbaar beroepsinkomen van € 13.550,50 per jaar. Als startende zelfstandige in hoofdberoep zal je dus een voorlopige sociale bijdrage van € 721,89 per kwartaal betalen. Dat doe je gedurende drie jaar vanaf het begin van je zelfstandige activiteit. Daarna wordt je voorlopige bijdrage berekend op het inkomen van drie jaar voordien. Verdiende je minder dan € 13.550,50 per jaar, dan ben je nog steeds verplicht de minimumbijdrage te betalen zodat je sociale rechten gewaarborgd blijven.


Definitieve bijdragen

Eenmaal je werkelijk inkomen bekend is, zal je een “herziening” ontvangen. Je definitieve bijdrage is een percentage van je werkelijk inkomen van dat jaar:

  • Ligt je inkomen lager dan € 13.550,50, dan wordt de minimumbijdrage die je als voorlopige bijdrage betaald hebt definitief.
  • Op je inkomen tussen € 13.550,50 en € 58.513,59 betaal je een bijdrage van 20,5%.
  • Op je inkomen tussen € 58.513,59 en € 86.230,52 betaal je een bijdrage van 14,16%.
  • Op je inkomen boven € 86.230,52 betaal je geen sociale bijdragen.

Als zelfstandige in hoofdberoep betaal je dus per kwartaal minstens € 721,89 en hoogstens € 4.137,21 sociale bijdragen. In bepaalde gevallen kan je een vermindering aanvragen, maar nooit voor het volledige bedrag. Iedere zelfstandige in hoofdberoep betaalt altijd iets van sociale bijdragen.


Vanaf april 2018: lagere minimumbijdragen voor starters in hoofdberoep!


Vanaf het tweede kwartaal van 2018 is een verlaging van de minimumbijdrage voorzien voor starters in hoofdberoep. Je geniet gedurende de eerste vier (opeenvolgende) kwartalen vanaf je aansluiting in hoofdberoep van een lagere minimumbijdrage. Die bedraagt € 372,79 wanneer je maximum € 6.997,55 verdient. Als je die drempel overschrijdt, betaal je natuurlijk meer, maar in vergelijking met de minimumdrempel voor niet-startende zelfstandigen (€ 721,98) liggen je sociale bijdragen veel lager.

Opgelet! Deze wetswijziging is nog niet goedgekeurd. Dit artikel is gebaseerd op de ontwerptekst die voorligt in het parlement.


Je sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep

Je kan starten als zelfstandige in bijberoep wanneer je voldoende sociale rechten opbouwt als werknemer of ambtenaar. Ook wanneer je een vervangingsinkomen ontvangt – omdat je werkloos of ziek bent – én toelating van je ziekenfonds, vakbond of Hulpkas hebt, kan je je aansluiten als zelfstandige in bijberoep.

Net zoals bij zelfstandigen in hoofdberoep betaal je als starter in bijberoep eerst een voorlopige sociale bijdrage. Nadat je drie jaar als zelfstandige in bijberoep aan de slag bent en je werkelijke inkomsten gekend zijn, ontvang je een herziening.


Je voorlopige sociale bijdragen

Je sociaal verzekeringsfonds rekent je als startende zelfstandige in bijberoep een voorlopige bijdrage aan van 20,5% op een netto belastbaar inkomen van € 1.499,14. Dat komt neer op € 79,86 per kwartaal.


Je definitieve sociale bijdragen

Eens je werkelijke inkomsten duidelijk zijn gelden de volgende percentages per drempel:

  • Is je inkomen lager dan/gelijk aan € 1.499,13, dan betaal je geen sociale bijdragen.
  • Op je inkomen tot € 58.513,59 betaal je een bijdrage van 20,5%.
  • Op je inkomen tussen € 58.513,59 en € 86.230,52 betaal je een bijdrage van 14,16%.
  • Op je inkomen boven € 86.230,52 betaal je geen sociale bijdragen.


De drempels voor zelfstandigen in bijberoep zijn grotendeels dezelfde als die voor zelfstandigen in hoofdberoep. Het belangrijkste verschil is dat je als zelfstandige in bijberoep geen minimumbijdrage verschuldigd bent. Aangezien je sociale rechten opbouwt via je andere activiteit (als werknemer), ben je hiervan vrijgesteld eens je werkelijk inkomen gekend is.

Verdien je dus niet meer dan € 1.499,13 per jaar, dan betaal je als zelfstandige in bijberoep geen sociale bijdragen. Je betaalt maximum € 4.137,21 per kwartaal. Hou echter in je achterhoofd dat je, naast je kwartaalbijdrage, ook steeds een administratiekost betaalt.

Vul de Starters GPS in en start je route!

Stefanie Siekman
Door Stefanie Siekman
30 januari 2018