DELEN
Ik wil starten als zelfstandige

Wie mag een handelszaak beginnen in België?

In principe mag iedereen in België een zaak beginnen. De wet legt echter wel een aantal voorwaarden en beperkingen op waarmee rekening moet worden gehouden. Voor het uitoefenen van sommige beroepen moet je bovendien over één of meerdere vergunningen beschikken.

 

Wie is wettelijk ‘onbekwaam’ een bedrijf te runnen?

Bepaalde personen zijn volgens de wet onbekwaam om juridische handelingen te stellen, bijvoorbeeld het ondertekenen van een koopcontract. De wet gaat ervan uit dat deze personen (nog) niet in staat zijn om de gevolgen van hun daden juist in te schatten. Uiteraard kunnen ze dan ook geen eigen zaak beginnen. Deze beperking geldt voor alle minderjarigen. Je moet dus minstens 18 jaar zijn om als ondernemer te kunnen starten.

Daarnaast beschouwt de wet ook de volgende personen als onbekwaam om een zaak op te starten:

  • gerechtelijk onbekwaam verklaarde personen
  • wettelijk onbekwaam verklaarde personen
  • verlengd minderjarig verklaarde personen
  • onder een gerechtelijk raadsman gestelde personen

 

Mag je als gefailleerde ondernemer opnieuw beginnen?

Ging je in het verleden al eens failliet en wil je het opnieuw proberen? Dan is dat normaal gezien geen probleem. Toch kan de rechtbank je in bepaalde gevallen een verbod opleggen om nog een handelsactiviteit uit te oefenen of om nog een mandaat in een vennootschap op te nemen. Zo zal de Rechtbank van Koophandel je verbieden om een nieuwe zaak op te starten als het faillissement het gevolg was van een grote, door je gemaakte fout.

Ben je op zoek naar informatie over het heropstarten van een onderneming na een faillissement? Neem dan contact op met Dyzo.

 

Mag je als buitenlander een zaak starten?

Ben je geen onderdaan van een lidstaat van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (Europese gemeenschap + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en wil je in België een zaak starten, dan moet je een beroepskaart aanvragen. Je moet de beroepskaart aanvragen bij een erkend Ondernemingsloket. Verblijf je echter in het buitenland, dan moet je de beroepskaart aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat van het land waar je verblijft.

Er bestaan heel wat uitzonderingen waarbij je als buitenlander geen beroepskaart moet hebben, bijvoorbeeld:

  • als meehelpende partner in een Belgische onderneming
  • als buitenlander met een onbeperkte verblijfs- of vestigingsvergunning in België

 

Vul de Starters GPS in en start je route!

Hye-Sook Vijls
Door Hye-Sook Vijls
27 oktober 2016