Share
Marketing en sales

Later lezen?

Wat betekent het herroepingsrecht voor e-commerce?

In een vorige blogpost gaven we reeds alle informatie die je aan je klanten moet geven bij e-commerce. Bij verkoop op afstand, beschikt de consument over het herroepingsrecht, een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen afgezien kan worden van de overeenkomst.

herroepingsrecht e-commerce

 

Wat betekent het herroepingsrecht?

Wanneer je start als ondernemer in de e-commerce, dan moet je weten dat het herroepingsrecht een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is die de consument het recht geeft om zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, de overeenkomst te beëindigen. Alleen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden (door de consument naar de onderneming) vallen ten laste van de consument. De termijn van 14 dagen begint te lopen op de dag waarop de consument de goederen fysiek in bezit neemt of voor dienstenovereenkomsten, de dag van de sluiting van de overeenkomst.

 

Wanneer geldt het herroepingsrecht niet?

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Een volledig uitgevoerde dienst (indien uitdrukkelijke instemming consument en erkenning verlies herroepingsrecht): dienstenovereenkomsten die al volledig zijn uitgevoerd, met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra je de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
 • Volgens specificaties vervaardigde of gepersonaliseerde goederen: volgens specificaties van de consument gemaakte producten, of duidelijk bestemd voor een specifieke persoon (bv. een pak gemaakt op maat van de klant)
 • Goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn (vb. eetwaren, bloemen, e.d.)
 • Verzegelde goederen en hygiënische of gezondheidsredenen (twee voorwaarden): de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (vb. cosmeticaproducten die aan deze voorwaarden voldoen)
 • Vermengde goederen: die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 • Alcoholische dranken met een prijs overeengekomen bij de sluiting van de verkoop, maar die pas na 30 dagen kunnen geleverd worden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop je geen invloed heeft (vb. vins primeurs, beaujolais nouveau)
 • Dringende onderhouds- of herstellingswerken met uitdrukkelijk verzoek van de consument: Stel dat je bij een klant op zijn verzoek dringende herstellingen of onderhoud gaat doen, maar je verleent bij die gelegenheid aanvullende diensten waar hij niet expliciet om heeft gevraagd of andere goederen die niet noodzakelijk zijn voor onderhoud of de herstellingen, dan is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing
 • De levering van verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • Kranten, tijdschriften of magazines, uitgezonderd abonnementen
 • Overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling
 • Terbeschikkingstelling van logement anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien (vb. online boeking van een hotel of auto voor een bepaalde datum)
 • Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, bijvoorbeeld downloaden van muziek of film, e-books, software… als dit reeds gebeurd is met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits deze heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest
 • Overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen
 • Goederen of diensten onderworpen aan marktschommelingen op de financiële markt, waarop je zelf geen invloed hebt en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

 

Hoe gaat de terugbetaling in zijn werk?

Wanneer een klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht, moet je als zelfstandige de gestorte bedragen terugbetalen. Dit is dus het volledige bedrag, inclusief leveringskosten.

Deze terugbetaling moet binnen de 14 dagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping gebeuren. Wanneer het een overeenkomst tot verkoop van goederen betreft, mag je wachten met de terugbetaling totdat je alle goederen heeft teruggekregen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je moet voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene dat de consument heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de consument uitdrukkelijk zijn akkoord geeft voor een ander betaalmiddel en op voorwaarde dat de consument hiervoor geen kosten moet dragen.

 

Download de startersgids!

Najat Amri
Door Najat Amri
06 februari 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.