Share
Absenteïsme

Later lezen?

Hoe kan je langdurig ziekteverzuim voorkomen?

Wist je dat het merendeel van de werknemers zich afwezig meldt vanwege gewrichts- en spierpijn? Daarnaast zijn psychosociale problemen en long- en infectieziekten de meest voorkomende oorzaken van langdurige ziekte. Door hier als werkgever proactief op in te zetten, vermijd je heel wat ziekteverzuim (en ook de bijhorende kosten).

Hoe kan je langdurig ziekteverzuim voorkomen?

Rug- en gewrichtsproblemen voorkomen

Problemen aan het bewegingsapparaat kunnen het gevolg zijn van aanleg, fitheid of privéomstandigheden, zoals een belastende hobby of sportongeval. Maar nog vaker spelen (vroegere) werkomstandigheden een cruciale rol.

Zorg daarom voor een ‘ergonomische’ werkomgeving door de werkomstandigheden en de noden van je medewerkers zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Op die manier zal je bovendien een efficiëntere werkmethode tot stand brengen en vermijd je dat een medewerker langdurig uitvalt door bijvoorbeeld chronische rugpijn.

Hoe pak je het concreet aan?

Om fysieke klachten door slechte werkomstandigheden te voorkomen, is het aangewezen om de bestaande situatie in kaart te brengen. Via de online toepassing ‘Health Screen’ kunnen medewerkers een vragenlijst over hun voornaamste fysieke klachten invullen. Nadien krijgen ze tips om hun werkplaats zelf aan te passen. Zo weet je hoe goed jouw onderneming scoort op het vlak van ergonomie, en krijgen medewerkers meteen ook persoonlijk advies.

Het is vervolgens belangrijk om de prioriteiten te bepalen en te beslissen waar je eerst wil op inzetten. Je bekijkt daarom:

  • De aard van de klachten van het onderzochte personeel per functie en per afdeling.
  • De ernst van de klachten.
  • De (eventuele) veroorzaakte uitval.

Bekijk samen met je interne preventieadviseur, de leidinggevende van de werkpost in kwestie en de preventieadviseur ergonomie van je externe dienst voor preventie en bescherming wat de knelpunten zijn. Ga ook in gesprek met je medewerkers, want zo zal je vaak heel wat oplossingen ontdekken.

In een tweede fase kan je je technische specialisten betrekken: zij kunnen nagaan welke aanpassingen aan de werkpost haalbaar zijn. Mogelijkheden zijn:

  • aanpassingen aan de werkhoogte, reikafstanden, beenruimte …
  • (til)hulpmiddelen
  • half-automatisatie
  • rotatie, een andere taakverdeling of flow …

Het sensibiliseren van je medewerkers is eveneens belangrijk. Infosessies die het risicobesef vergroten, kunnen medewerkers bijvoorbeeld stimuleren tot ‘bewuster’ bewegen en handelen.

Daarnaast moet er aandacht zijn voor de lichamelijke basisconditie van je medewerkers. Gezondheids- en bewegingsprogramma’s kunnen mensen helpen om meer te bewegen en gezonder te gaan leven.

Psychosociale problemen zoals stress

Afwezigheden wegens psychosociale problemen zoals stress kunnen deels het gevolg zijn van werkomstandigheden en deels van privéproblemen. Beide kunnen elkaar sterk beïnvloeden. Zeker is dat je als werkgever de rekening betaalt.

Psychosociale optimalisatie als strategisch wapen

Het is aan te raden om de diverse oorzaken van stressbeleving, conflicten, frustratie en burn-out te achterhalen. Dat kan bijvoorbeeld via de verplichte participatieve risicoanalyse, waarbij verschillende medewerkers kunnen meedenken over de risicofactoren binnen hun eigen werkdomein en mogelijke preventiemaatregelen. Dat kan via een kwantitatieve of een kwalitatieve bevraging.

Je kan ook opleidingen voorzien voor leidinggevenden om sneller alarmsignalen te herkennen. Bijvoorbeeld inzicht in de stressdynamiek, het herkennen van alarmsymptomen van psychisch disfunctioneren, gepast ingrijpen en tijdig doorverwijzen naar de arbeidsarts. Daarnaast kunnen opleidingen over ontstressend en motiverend leidinggeven veel onheil voorkomen.

Beter nog, door goed in te spelen op de behoeftes van je medewerkers kan je hun werkmotivatie en betrokkenheid sterk verhogen.

Long- en infectieziekten

Roken en longproblemen op latere leeftijd gaan hand in hand. Je kan als bedrijf je medewerkers motiveren tot stoppen via een strikt toegepast rookbeleid, of je kan hen zelf een rookstopbegeleiding aanbieden.

Daarnaast is ook de griepepidemie een grote oorzaak van ziek personeel. Je kan hiervoor (jaarlijkse) griepvaccinaties in je bedrijf laten organiseren.

Maar ook de algemene gezondheid speelt een belangrijke rol. Die kan je op verschillende manieren stimuleren, bijvoorbeeld door extra aandacht bij het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek, bewegingsprogramma's (bijvoorbeeld met stappentellers, Start to Run of stimulatie van fietsverplaatsingen), campagnes omtrent gezonde voeding en adviezen in verband met gezonde reftervoeding.

Anne Hallez
Door Anne Hallez
29 juni 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.