Share

Later lezen?

Vlaamse ondersteuningspremie uitgebreid

De Vlaamse regering kent al langer een premie toe aan werkgevers die personen met een blijvende arbeidsbeperking in dienst nemen. Sinds 1 januari 2019 kan de werkgever ook een premie genieten als hij iemand aanwerft met een indicatie van een arbeidsbeperking, waar nog progressie mogelijk is.

Vlaamse ondersteuningspremie uitgebreid

Wie kan de premie krijgen?

Werkgevers uit de privésector, maar ook de lokale besturen en de onderwijssector, kunnen deze Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) krijgen wanneer ze personen met een arbeidsbeperking aanwerven. Daarnaast kunnen ook zelfstandige ondernemers met een arbeidsbeperking van de premie genieten.

 

Voor welke aanwervingen geldt deze premie?

De premie geldt voor werkgevers die personen met een indicatie van een arbeidsbeperking aanwerven. Een medewerker die denkt dat hij hiervoor in aanmerking komt, vraagt dit het best even na bij de VDAB.

Sinds dit jaar komen meer mensen in aanmerking voor de premie omdat ze nu ook toegankelijk is voor personen met een indicatie van een arbeidsbeperking waar nog progressie mogelijk is. Het gaat hier bijvoorbeeld om personen in een herstelperiode van een ernstige ziekte of met een niet-aangeboren hersenletsel.

Voor de mensen waar nog progressie mogelijk is, zal de premie voor bepaalde duur toegekend worden. Voor de anderen geldt de premie voor onbepaalde duur.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De Vlaamse overheid komt voor een bepaald stuk tussen in de loonkost. Voor personen met een blijvende arbeidsbeperking, geldt een tussenkomst voor 5 jaar gelijk aan:

  • 40% van het geplafonneerd referteloon gedurende het kwartaal van indienstneming en de 4 daaropvolgende kwartalen;
  • 30% van het geplafonneerd referteloon gedurende het 5de tot en met het 9de kwartaal;
  • 20% vanaf het 10de tot en met het 20ste

Voor personen met een arbeidsbeperking waar nog progressie mogelijk is, geldt een tussenkomst voor 2 jaar gelijk aan 20% van het geplafonneerd referteloon.

Het referteloon is het brutoloon van de werknemer, vermeerderd met de RSZ-werkgeversbijdragen. Het referteloon is begrensd tot 2 x het nationaal gewaarborgd gemiddelde minimummaandinkomen voor een werknemer vanaf 21 jaar.   

Op basis van een gemotiveerde aanvraag van de werkgever, kan de VDAB mogelijk een hogere tegemoetkoming toestaan. Het bedrag van de VOP kan echter nooit hoger liggen dan 60% van het referteloon.

 

Hoe kan je de premie aanvragen?

Als vaststaat dat de betrokken medewerker recht heeft op de Vlaamse ondersteuningspremie, kan de werkgever die deze persoon wenst aan te werven de premie elektronisch aanvragen

Een eerste medewerker, kan ik dat wel betalen?

Zoveel kost een eerste medewerker
Door Martijn Vanhinsberg
26 februari 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.