Share
Sociale inspectie

Later lezen?

De sociale inspectie over de vloer als werkgever, wat nu?

Het gaat goed met jouw eigen zaak! Zo goed zelfs dat je wat hulp kon gebruiken en personeel aannam. Nu je met personeel werkt, loop je kans op een bezoek van de sociale inspectie. Waar mag je je aan verwachten en wat kan je dan best (niet) doen?

sociale inspectie werkgeverHet doel van de sociale inspectie?

De ‘sociale inspectie’ is een overkoepelende term voor de verschillende diensten die controleren of je als werkgever de sociale zekerheidsreglementering naleeft. Sinds 1 juli 2017 hebben de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Sociale Inspectie van de Federale Overheid Sociale Zekerheid hun krachten gebundeld om één dienst onder de RSZ te worden. Daarnaast kan je ook nog bezoek krijgen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg!

Concreet onderzoekt de sociale inspectie onder andere de volgende zaken:

  • Zijn alle looncomponenten correct aangegeven in de loonverwerking en aangegeven aan de RSZ
  • Controle van onkostenvergoedingen: zijn de niet onderworpen vergoedingen die je aan jouw medewerkers betaalt geoorloofd en gemotiveerd ?
  • Ben je in orde met alle sociaal wettelijke documenten die gepaard gaan met de tewerkstelling van personeel ?
  • Stel je medewerkers te werk van buiten de Europees Economische Ruimte ?
  • En meer.

Hoe krijg je als zelfstandige te maken met een inspectie?

Er zijn twee mogelijkheden: onaangekondigd of aangekondigd.

Een onaangekondigde inspectie is meestal niet diepgaand, maar dient eerder als een middel om werkgevers af te schrikken en misbruik te voorkomen. Sociaal inspecteurs mogen op ieder moment van de dag én van de nacht jouw onderneming controleren. Ook als je als zaakvoerder niet aanwezig bent. Hun bevoegdheid omvat elk lokaal, gebouw, stelplaats, werf, ... die tot jouw onderneming behoort. Jouw privéwoning mogen ze echter niet zomaar betreden. Dat mag enkel in uitzonderlijke gevallen of met jouw toestemming.

Er zijn natuurlijk ook inspecties die wel vooraf aangekondigd zijn per brief of e-mail. Deze soort inspecties zijn grondiger, maar het voordeel is dat je tijd krijgt om je voor te bereiden.

In theorie kan het zijn dat je er als zelfstandige nooit mee te maken krijgt. Die kans is echter klein. Het merendeel van ondernemers wordt vroeg of laat geconfronteerd met een bezoek van de sociale inspectie. Het kan dus geen kwaad om je hierop te voorzien.

Wat gebeurt er bij inbreuken?

Het is in België niet altijd evident om met alle regelgeving perfect in orde te zijn. Lees hier wat er kan gebeuren er als de sociale inspectie een inbreuk bij je vaststelt.

Enkele korte tips

  • Een goede voorbereiding is cruciaal.
  • Vraag raad aan jouw klantenadviseur en laat je begeleiden over de geldige regels, zodat je weet of je in orde bent.
  • Wees op de hoogte van jouw rechten, maar belangrijk: maak het de inspectie niet opzettelijk moeilijk. Werk zo veel mogelijk mee, zonder jezelf te beschuldigen.

Nog meer tips over hoe je je kan voorbereiden op een sociale inspectie, lees verder.

Een gewaarschuwd man  is er twee waard, maar weet je niet waar te beginnen? Download een gratis checklist om je op weg te helpen.

Download de checklist

Door Marie-Paule Bibaer
30 januari 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.