Share
Loonbeleid

Later lezen?

Twee simpele manieren om de loonkost van jouw werknemer te verlagen

Een nieuwe medewerker aanwerven. Alleen al de hoge loonkost brengt een stevige investering met zich mee. Er zijn echter twee eenvoudige manieren om jouw loonkost te verlagen: de structurele vermindering en de doelgroepvermindering. Hoe kan je nu genieten van deze kortingen?

loonkost verlagenOm deze verminderingen toe te passen hoef je geen afzonderlijke procedures te volgen. De RSZ verrekent automatisch de kortingen op basis van jouw driemaandelijkse (DmfA-) aangifte. Het totaal van de kortingen kan wel nooit meer bedragen dan de patronale basisbijdrage.

Verlaging van jouw loonkost via de structurele vermindering

Wat is de structurele vermindering?

De structurele vermindering is een automatische trimestriële verlaging van de patronale bijdragen. Door de loonkost op deze manier te drukken, wil de federale overheid de werkgelegenheid bevorderen.

Voor wie geldt deze vermindering?

Deze forfaitaire vermindering geldt voor alle werkgevers, op voorwaarde dat hun werknemers onder het stelsel van de sociale zekerheid vallen. Dit is dus niet van toepassing voor werkgevers van contractuele overheidsambtenaren of van huispersoneel.

Hoeveel korting ontvang je als werknemer?

Concreet gaat het om een vermindering van ongeveer 460 euro per kwartaal. Dit bedrag is afhankelijk van een aantal factoren:

  • het loon van de werknemer
  • de duur van de arbeidsprestaties
  • de categorie van de arbeidsplaats (non-profit, beschutte werkplaats, sociale werkplaats ...)

Invloed van de tax shift op de structurele vermindering

De tax shift zorgt sinds 2016 voor een andere berekeningswijze van de structurele vermindering. Deze nieuwe berekeningswijze laat vooral de lage en de middenlonen van een korting genieten. Het gaat om een stapsgewijze wijziging, waarbij jaar op jaar een graduele verlaging wordt toegepast. Vanaf 2018 genieten enkel de lage en middenlonen nog van een structurele vermindering.

Wat verandert er nu concreet door de tax shift?

  • De overheid verlaagde de forfaitaire vermindering in 2017 tot € 438. In 2018 verdwijnt deze volledig. Op termijn zal er dus geen forfaitaire korting meer bestaan die geldt voor alle werkgevers.
  • De extra korting voor hoge lonen, die toelaat dat werkgevers een supplementaire vermindering krijgen voor hoge lonen, verdwijnt geleidelijk aan in 2018.
  • De categorie lage lonen breidt langzaam uit, waardoor ook de middenlonen in aanmerking komen voor een extra vermindering. In 2016 en 2017 bedroeg de kwartaalgrens voor lage lonen slechts € 6.900. In 2018 stijgt het plafond naar € 8.850. Vanaf 2019 komt elk kwartaalloon tot € 9.035 in aanmerking voor een extra korting.

Tweede korting: doelgroepvermindering

Wat is doelgroepsvermindering?

De Vlaamse overheid wil ondernemingen steunen door een RSZ-korting bij het aanwerven van bepaalde werknemers. 

Hoe vraag je als werkgever een doelgroepvermindering aan?

De aanvraag van een doelgroepvermindering verloopt, net zoals bij de structurele vermindering, via de driemaandelijkse DmfA-aangifte. Via de website van de Vlaamse Overheid kan je bekijken hoe je concreet deze aanvraag moet doorvoeren

Voer deze kortingen door om jouw loonkost te verminderen

Ondanks de hoge loonkost zijn er verschillende initiatieven van de Vlaamse overheid om jouw loonkost te drukken. Wie zich grondig informeert, kan de kost van zijn of haar werknemers aanzienlijk optimaliseren. Ben je van plan om (een eerste werknemer) aan te werven? Bekijk dan wat de totale kost zal zijn van deze werknemer. 

Ja, ik wil een gratis loonsimulatie

Anne Hallez
Door Anne Hallez
24 december 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.