Share
Milieu en Vergunningen

Draag als ondernemer zorg voor het milieu en word ervoor beloond!

Als ondernemer moet je rekening houden met heel wat milieuregels en wetten op vlak van ruimtelijke ordening. De bedoeling die hier achter schuilt, is nadelige gevolgen van je bedrijfsvoering te vermijden of tot een absoluut minimum te beperken. Bovendien leveren deze inspanningen jouw bedrijf of zaak ook enkele interessante voordelen op.

ondernemer draag zorg voor het milieu

 

Preventieve maatregelen

Akkoord, milieuzorg kan een kostenfactor zijn op korte termijn, maar op lange(re) termijn houdt het zeker een aantal directe en indirecte terugverdieneffecten en financiële winsten in. Zo resulteren deze preventieve maatregelen in:

  • Besparingen op grondstoffen en energie
  • Verbeterde arbeidsomstandigheden
  • Een verminderde milieubelasting

 

Wat zijn de voordelen van milieuzorg?

Daartegenover staat milieuzorg garant voor:

  • Een positief effect op de gezondheid
  • Een flinke dosis goodwill
  • Goed nabuurschap

Tot slot draagt dit alles ook bij tot een goede, milieubewuste beeldvorming van je bedrijf!

 

Vul de Starters GPS in en start je route!

Timon Spiesschaert
Door Timon Spiesschaert
03 juni 2016