Topic: Actualiteit - pagina 2

Actualiteit

Verhuur gemeubelde logies: wat verandert er voor je klant vanaf 1 juli 2022?

| Leestijd: 3 min.

De federale regering wil de verhuur van studentenkamers vrijstellen van btw, ook als er extra diensten aangeboden...

Verder lezen

Actualiteit

Bewijs basiskennis bedrijfsbeheer: welke activiteiten zijn vrijgesteld?

| Leestijd: 2 min.

In het Vlaamse Gewest moet je klant bij de opstart van zijn/haar zelfstandige activiteit de basiskennis bedrijfsbeheer...

Verder lezen

Actualiteit

Bijdrageherziening voor 2020 ten vroegste voorzien vanaf half april 2022

| Leestijd: 2 min.

In oktober vorig jaar informeerden we je dat de bijdrageherzieningen voor het jaar 2020 tijdelijk niet uitgevoerd...

Verder lezen

Actualiteit

Wanneer stel je een vervoersmanager aan in een transportbedrijf?

| Leestijd: 3 min.

Wie vervoer van goederen voor derden wenst uit te oefenen, moet hiervoor een vervoersvergunning aanvragen. Hiervoor...

Verder lezen

Actualiteit

Verminderingsdrempels verdwijnen vanaf 2022

| Leestijd: 1 min.

Vanaf bijdragejaar 2022 worden de verminderingsdrempels afgeschaft. Hierdoor wordt het heel wat gemakkelijker om de...

Verder lezen

Actualiteit

Vergroening van de mobiliteit: iedereen elektrisch vanaf 2026?

| Leestijd: 3 min.

Enkele cijfers … Bedrijfswagens zorgen voor ongeveer 2,8 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar of een vijfde van de...

Verder lezen

Actualiteit

Nieuwe activiteitencodes voor de kunsthandel

| Leestijd: 3 min.

Wie actief is in de kunsthandel krijgt sinds 23 oktober nieuwe en meer verfijnde NACE(BEL)-codes in de Kruispuntbank...

Verder lezen

Actualiteit

Aanpassing statuten aan nieuwe WVV: Liantis staat je bij

| Leestijd: 1 min.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking.

Verder lezen