Topic: sociale bijdrage

sociale bijdrage

Betaalt je klant sociale bijdragen als hij via een activiteitencoöperatie werkt?

Als je klant graag een eigen zaak start, dan kan hij zich laten begeleiden door een activiteitencoöperatie. Zo...

Verder lezen