Share
Starten in vrij beroep

Later lezen?

Als buitenlands arts in Vlaanderen werken, mag dat?

Je mag niet zomaar als buitenlands arts in Vlaanderen geneeskunde uitoefenen. Dat mag enkel wanneer je diploma’s officieel gelijkgesteld verklaard zijn met Vlaamse diploma’s. Dat geldt zowel voor je basisdiploma als je specialisatie. Hoe verloopt die procedure?buitenlandse arts

Hoe kan ik mijn buitenlands basisdiploma laten erkennen?

Er zijn twee mogelijke pistes om het basisdiploma dat je in het buitenland behaalde te laten erkennen zodat je in Vlaanderen kan starten als arts.

De eerste procedure is de professionele erkenning, de tweede is de academische erkenning. Je mag niet zomaar een procedure kiezen. Het diploma dat je behaald hebt én of je al dan niet een Europees onderdaan bent, zullen bepalen welke procedure je zal moeten volgen.


A. Je behaalde je basisdiploma binnen Europa, in een EER-land

In dit geval vraag je de professionele erkenning aan. Je kan dit voor je basisdiploma en je specialisatie doen. Eens je erkenning toegekend wordt, mag je als arts werken in België. Je aanvraag dien je in bij Agentschap Zorg & Gezondheid. Heb je naast je basisdiploma ook een specialisatie die je wil laten erkennen? Doe dan eerst je aanvraag voor je basisdiploma alvorens je de erkenning van je specialisatie aanvraagt.

Je moet natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen om erkenning te krijgen:

 • Je hebt een diploma voor het gezondheidsberoep dat je in België wil uitoefenen
 • Het land waarin je je diploma behaalde, maakt deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • Je bent Europees onderdaan én je diploma werd al gelijkgesteld in een land van de EER

Wat zit er allemaal in je dossier voor je aanvraag

 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je diploma(’s), getuigschriften en andere bewijsstukken van je opleiding.
 • Het officiële programma van je opleiding.
 • Een kopie van je paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde!).
 • Een origineel getuigschrift van goed gedrag en zeden dat minder dan 3 maanden oud is. Het getuigschrift moet ofwel afgeleverd worden door de lidstaat van herkomst ofwel door de lidstaat van je het laatst woonde.
 • Je curriculum vitae waarvan de focus ligt op je beroepsactiviteiten. Vermeld ook de landen waar je ze uitoefende en eventuele tewerkstellingsattesten. 
 • Een certificaat van goed professioneel gedrag. Dit wordt afgeleverd door de bevoegde beroepsorganisatie en mag ook maximaal 3 maanden oud zijn. 
 • Een conformiteitsattest dat voldoet volgen de Europese richtlijn 2005/36/EG (betreffende de erkenning van beroepskwalificaties). Dit wordt meestal afgeleverd door het Ministerie van Volksgezondheid. Is je diploma niet conform de Europese richtlijn? Stuur dan je attesten van werkervaring op. 

Als je dossier niet volledig is, zal je verwittigd worden via een e-mail of brief. Eens je dossier compleet is, wordt de erkenningsprocedure toegepast. Het ministerieel erkenningsbesluit of de afwijzing van erkenning zal je via de post ontvangen. Wanneer je een gunstig antwoord krijgt, zal je daarna een visum ontvangen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dit visum is meteen ook je attest dat je de toelating hebt om je gezondheidsberoep te praktiseren in België.


B. Je bent geen EER-onderdaan maar je hebt je basisdiploma behaald in een EER-land

Je hebt je basisdiploma wel in een EER-land behaald, maar je bent geen EER-onderdaan en hebt evenmin een permanent verblijf. In dit geval ben je verplicht de academische erkenning aan te vragen. NARIC-Vlaanderen is hiervoor de bevoegde instantie.


C. Je behaalde je diploma niet in een EER-land, maar buiten Europa

In dit geval vraag je ook bij NARIC-Vlaanderen de erkenning van je diploma aan. Wanneer je getrouwd bent met een EU-onderdaan moet je nog steeds bij NARIC-Vlaanderen de erkenning aanvragen.

Het is een experten-commissie die advies verschaft over de gelijkwaardigheid van je diploma. Stel dat de commissie geen gelijkwaardigheid met een master in de geneeskunde toekent, dan zal ze onderzoeken of het mogelijk is om gelijkwaardigheid toe te kennen voor een bachelor in de geneeskunde.

Als de gelijkwaardigheid van je diploma wordt toegekend voor je bachelorsdiploma, dan mag je je inschrijven aan een Vlaamse faculteit geneeskunde. Je hoeft het toelatingsexamen niet altijd af te leggen. Als je behaalde diploma geldt als einddiploma in je land van herkomst ben je van de toelatingsproef vrijgesteld.

Je zal, naast je aanvraag tot erkenning, ook een visum moeten aanvragen. Dat doe je bij de FOD Volksgezondheid.


Je diploma werd niet (volledig) erkend, wat nu? 

Kreeg je geen erkenning voor je behaalde diploma(‘s)? Neem dan deel aan het examen Interuniversitaire Niveautest Artsenopleiding. De VLIR-commissie onderzoekt of je studieduur korter kan wanneer je het Vlaams diploma als arts wil behalen. Het examen geeft aan in welke fase van de Vlaamse opleiding tot arts je thuishoort. Je kan er 2 keer per jaar aan deelnemen: in mei en de maand november. De keuze van de universiteit waar je je zal inschrijven, is aan jou.

Benieuwd naar het examen? Bekijk hier alvast de voorbeeldvragen!


Geraak je niet wegwijs uit de procedure? Dan kan je altijd terecht bij Federatie Vrije Beroepen. Federatie Vrije Beroepen is aangesloten bij UNIZO en staat in voor info & advies op maat, opleidingen, netwerkactiviteiten en belangenbehartiging van vrije beroepen.

Alles voor je opstart als arts gebundeld in één gids

Download de startersgids
Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
09 mei 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.